Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

wetterwâlden

No description
by

oege hiddema

on 15 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of wetterwâlden

bûtenfjild : een goed bewaard geheim
BûTENFJILD

schakel in ecologische hoofdstructuur

tussen N361 en centrale as

tussen aqua zoo en esonstad

water, weide en wouden

gebied met verhalen en historie
de landschappen
de voorzieningen
veel plannen
de organisaties
wetterwâlden:
economisch masterplan
structuurvisie
beleidskader
raamplan
streekplan fryslan
bestemmingsplan buitengebied
Ecologisch ontwikkkelingsplan
watergebiedsplan
verkeer en vervoersplan
europese kaderrichtlijn water
Wetterwalden praat met:
gemeente dantumadiel
gemeente tytsjerksteradiel
Staatsbosbeheer
it fryske gea
wetterskip fryslân
centrale as
gebiedscommissie bûtenfjild
lto noord / agrarische ondernemers
dwaande netwerk noordoost friesland
plattelânsprojecten provincie fryslân
oosterhof holman /eeltjemeer
toeristische ondernemers
kenniswerkplaats
altenburg en wymenga
vvv lauwersland
witteveen+bos
niet alles tegelijk
(hoe zit het met de centen?)
zaken meenemen in onderhoudsprogramma's
er zijn altijd subsidiestromen, ook in slechte tijden
maak nu ruimte in plannen, anders krijgen we spijt
leg je een kade aan, neem ook eens 'n voetpad mee
leg deelplannen op de plank, er komen betere tijden
burgers en ondernemers willen zelf best iets doen
DORPENVISIE: TûK FERBINE


1. bûtenfjild is meer dan som der onderdelen
2. dertien dorpen betrekken met ideeën, kansen en knelpunten
3. op de agenda van alle partijen en betrokkenen
4. belangen ondernemers, agrariërs en inwoners

wat wil
wetterwâlden
bûtenfjild
eigenlijk?
tûk ferbine
Er moet veel gebeuren
vaarwegen verbinden en baggeren
wandel-, fiets- en ruiterpaden
duikers, bruggen, gemalen, stuwen
kano-, fiets- en bootverhuur
huifkartochten, historische paden
Bêd en Brochje, theetuin
slechtweer accommodatie
samenwerking ondernemers en dorpen
wetterwâldenpromotie vanaf 2016
'húskes' onderweg
tûk ferbine
eeuwenlange historie tussen klaarkamp en de schierstins
Vervening: de leiker ryptsjerk
kloosters en kerken: Sybrandahûs
historisch dorpsgezicht: Feanwâldsterwâl
historische paden: goddeloaze singel kloosterpad
staten en stinzen: skierstins feanwâlden
prehistorie: geologisch monument mûnein
Drooglegging: molen broeksterwâld
de landschappen
de voorzieningen
de deelplannen
de organisaties
wetterwâlden
Wetterwalden:

landschappen
voorzieningen
veel plannen
organisaties
Wetterwalden

landschappen
voorzieningen
veel plannen
organisaties
we hebben 3 spoorstations
we hebben fluisterboten
we hebben fluisterfietsen
ECOFERIUM
van trein op fiets
van sloep in flústerwein
van auto in flústerboat
van flústerboat op huifkar

waarom geen netwerk van flústerweinen?
DUURZAAM VERVOER
zo kom je op de geheimste plekjes van wetterwâlden

eeltsjemar en molen de hoop readtsjerk
ottema wiersma reservaat
roodbaardtuin stania state
Bouwepet
de hoek feanwâlden
oer de wiel
goddeleaze singel
rinsumageast
ottema wiersma
mûnein
feanwâldsterwâl
eeltsjemar
sanjesfertier de westereen
de falom broeksterwâld
priesterikker
stania state
houtwiel
de klinze âldtsjerk
goddeloas tolhûs
wetterwâlden in de tijd gezien

gesprekken met dorpen in 2011 en 2012

dorpenvisie in 2012

vanaf 2015 inpassen in streekagenda

2016 vaarroute Grote Wielen - Swemmer

2016 noord-zuid via water (Eeltjemeer)

agrarische belangen
Full transcript