Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Literatura - Poesia de Paisatge

No description
by

Pere Martí Vila

on 9 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Literatura - Poesia de Paisatge

Índex
Literatura
Dins de la literatura existeix un concepte fonamental que serveix per poder dur a terme una classificació de les diferents obres. En concret podem subratllar que hi ha bàsicament tres gèneres literaris.
Introducció
En aquest treball el que hem fet és explicar primer el que és la poesia, la seva història, autors, poesia a Catalunya... i després ens endinsar-nos en el món de la poesia de paisatge, per veure també la seva història, poesia de paisatge a Catalunya, autors... i més. Per començar, ja ens podem imaginar que la poesia de paisatge es tracta d'una poesia que tendeix a centrar-se en l'observació i el definir dels paisatges. Esperem que us agradi i us resulti interessant.
Literatura - Poesia de paisatge
Literatura - Tipus de gèneres literaris
- El primer és el que es coneix amb el nom de
líric
. S'inclouen totes aquelles obres que es desenvolupen mitjançant la poesia.

Literatura - Tipus de gèneres literaris
El tercer gènere rep el nom de
dramàtic
, que baix la seva denominació es troben guardats el que són obres teatrals que normalment es classifiquen en dues: còmiques i tràgiques.
Lírica
La lírica és un gènere literari en el qual l'autor expressa els seus sentiments i es proposa despertar sentiments anàlegs en el lector o oïdor.
Literatura - Tipus de gèneres literaris
- El segon gènere que es troba és l'
èpic
. És on s'inclouen els llibres que se sostenten en la narrativa i que ens apropen la figura de personatges reals o ficticis que han viscut fets llegendaris.
Lírica - Característiques
· La brevetat
· La gran varietat de formes de composició
· L'emotivitat
En diferencia de la narrativa
· No explica una història, sinó que expressa estats d'ànim o sentiments.
· No hi ha dinamisme
Lírica - Tipus
Cal diferenciar dos grans grups dins la lírica :
- La lírica popular
- La lírica culta
Lírica popular
La lírica popular presenta una sèrie de característiques:
· Anònima.
· De difusió oral.
· De forma variable.
· Utilitza formes mètriques i recursos més simples.
Lírica culta
La lírica culta presenta aquestes característiques:
· D'autor conegut.
· De difusió escrita.
· De forma fixa.
· Utilitza formes mètriques i recursos més complexos.
Poesia
Es tracta de la manifestació de la bellesa o del sentiment estètic a través de la paraula, ja sigui en vers o en prosa. De totes maneres, el seu ús més usual es refereix als poemes i composicions en vers.
Literatura
La paraula literatura fa referència a l'acumulació de sabers per escriure i llegir de manera correcta. El concepte posseeix una relació estreta amb l'art de la gramàtica, la retòrica i la poètica.
- Literatura
- Lírica
- Poesia
- Poema
- Estrofa
- Vers
- Rima
- Mètrica
- Història de la poesia

- Història de la poesia a Catalunya
- Analitzar un poema
- Poesia de paisatge
- Història de la poesia de paisatge
Tipus de poesia
Hi ha tres tipus de poesia:
- Poesia èpica:
la poesia èpica és aquella els versos de la qual narren les gestes d'algun heroi o d'una col·lectivitat, basant-se en fets llegendaris o ficticis.
- Poesia dramàtica:
la poesia dramàtica és aquella l'acció de la qual es desenvolupa mitjançant diàlegs.
- Poesia narrativa:
la poesia narrativa és una forma de poesia que explica una història.
Subgèneres lírics
L'himne
és una composició solemne, destinada al cant.
L'ègloga
és un poema bucòlic.
L'oda
és una composició lírica en vers de caràcter elevat, destinada a lloar un personatge, un lloc o una idea.
Subgèneres lírics
Hi ha molts subgèneres lírics, però els més importants són:
La triava
és un cant de dolor davant d'una desgràcia.
L'epopeia
és una narració dels fets que ocorren en un poble, tradicional o legendari.

Tipus de poesia
L'epigrama
és un poema molt breu en ells el poeta transmet sentiments de goig, festivitat, alegria, barrejant aquests sentiments amb ironia i alguns tints sarcàstics.
L'haiku
, es tracta d'un poema escrit en set versos que alternen la mètrica pentasilàbica i la heptasilàbica.
Tipus de poesia
El madrigal
és una poesia breu on es mostren sentiments d'amor, un amor incorruptible, únic.
La triava
és un poema que inspira dolor i pena. En ells el poeta manifesta profunds sentiments de desesperació, angoixa i desemparament.

Poema
Un poema constitueix una composició de caràcter literari que s'emmarca en el camp de la poesia. El text pot estar desenvolupat en vers o en prosa.
Rima
Una rima és la repetició d'una sèrie de sons. Es tracta d'una tècnica on la repetició en general es troba en la finalització del vers a partir de la vocal situada en l'últim lloc. Existeixen la rima assonant i la rima consonant i la masculina i la femenina.
Estrofa
El terme estrofa permet fer referència als diferents fragments que componen una poesia o una cançó. És freqüent que aquestes parts estiguin organitzades de la mateixa manera i formades per idèntica quantitat de versos.
Tipus d'estrofes segons el nombre de versos
Altres tipus d'estrofes:
Quintilla, quintilla doble, quintilla hendecasíl·laba, quintet, lira (estrofes de cinc versos)
Sisè, sextilla (estrofes de sis versos)
seguidilla composta (estrofes de set versos)
octava real, octavilla (estrofes de vuit versos)

Tipus d'estrofes segons el nombre de versos
Les estrofes que presenten dos versos es coneixen com a apariat.
Les estrofes amb tres versos poden rebre el nom de soleá, tercet o tercerilla.


Vers
És el conjunt de paraules que estan subjectes a un cert ritme i a mesura. El vers és la primera unitat ordenada d'un poema.
Mètrica
La mètrica, en poesia, és la disciplina que s'ocupa de l'estructura rítmica dels versos i de la seva tècnica de composició.
Història de la poesia de paisatge
Segle XX:
- Primers anys: sorgeixen les primeres línies de la poesia social.
- Poesia social: gran interès per la realitat.
Història de la poesia de paisatge
Segle XVIII
- Caràcter general: predomina la poesia senzilla.
- Mètrica: amb innovacions però segueix sent senzilla.
- Faula: gran caràcter didàctic.

Història de la poesia a Catalunya
En el segle XV s' inicia pròpiament la poesia catalana, i ho fa precisament amb un dels seus poetes més grans, com és Ausiàs March.
Història de la poesia de paisatge
-Característiques de la poesia renaixentista:
- Mètrica: introducció d'
endecasilabs i de noves
estrofes.
- Temes: amor, bellesa,
naturalesa, religió, herois.
Història de la poesia a Catalunya


Segles XVI - XVIII: la dependència del castellà és cada cop més gran.
Segle XIX: destaca el moviment romàntic.
Segle XX: la poesia es centra en el modernisme.
La Renaixença: es desperta l'interès pel català.
Història de la poesia de paisatge
Segle XVII
- Culteranisme: molta importància a la forma.
- Conceptrisme: molta importància al
contingut.
- Poesia tradicional: interès per la poesia popular.
- Poesia èpica i poesia de circumstàncies: intents de crear una espanya èpica.
Història de la poesia de paisatge
Segle XVI
-Orientacions:
- Poesia tradicional: continuïtat
de la poesia i lírica popular.
- Poesia renaixentista: influència
italiana en mètrica i temes.
Analitzar un poema
Analitzar un poema
El ritme i la rima:
El ritme ve determinat per la distribució ordenada de sil.labes tòniques i àtones dins del vers.
Hi ha diversos tipus de rima:
- Consonant: si es repeteixen vocals i consonants.
- Assonant: si només es repeteixen les vocals.
-Masculina: si la paraula que rima és aguda.
-Femenina: si la paraula que rima és plana o esdrúixola.

Analitzar un poema
Segons com es combinin les rimes, hi ha diversos tipus de versos:
- Monorims: tenen tots la mateixa rima. (aaaa)
- Rima apariada: rimen dos a dos. (aabb)
- Rima encreuada: rimen un, dos, un. (abba)
- Rima encadenada: rimen alternadament. (abab)
Analitzar un poema
Tipus d'estrofes:
- L'apariat: és l'estrofa de dos versos que, normalment, rimen entre si. Popularment s'anomena rodolí.
- El tercet: és l'estrofa de tres versos de rima variable.
- La quarteta i el quartet: són estrofes de quatre versos d'art menor i d'art major, respectivament.

Figures retòriques
Són recursos expressius, que formen part de la poesia, amb els quals els autors, sobretot poetes, donen més ritme, més musicalitat i expressivitat a les paraules.
Poesia de paisatge a Catalunya
Als Països Catalans, aquest moviment es va consolidar amb la Renaixença i va comptar amb grans creadors, com per exemple Jacint Verdaguer, amb obres com l'
Atlántida
.
Figures retòriques
Al·literació: repetició d'un mateix so dins una paraula o un enunciat.
Polisíndeton: repetició dels nexes que uneixen paraules o oracions.
Hipèrbaton: alteració de l'ordre gramatical de les paraules dins l'oració.
Personificació o prosopopeia: atribució de qualitats humanes a un ésser inanimat.
Història de la poesia de paisatge
Orígens:
locus amoneus:
El
locus amoneus
és considerat un dels tòpics del paisatge poètic més productiu de tots els temps, que va sorgir amb l'emperador Horaci.
Segle XVIII:
El paisatge es va començar a considerar com una cosa viva, un element actiu que influïa en els estats d'ànim.
Segle XIX:
Els cementiris, el pla, la muntanya, les tenebres... llocs com els jardins soscitaven sentiments i emocions de plenitud i felicitat.


Poesia de paisatge
En alguns casos, l'espai influeix en el caràcter i les actituds dels personatges. En d'altres, els sentiments del poeta s'emmirallen en el paisatge tot establint un vincle ben estret de sensacions diverses.
Poesia de paisatge
Habitualment, en un poema o una narració, el paisatge s'utilitza per emmarcar el tema i l'acció. Però el paisatge pot adquirir major rellevància i esdevenir el protagonista de l'obra.
El vers:
La llargada del vers es mesura pel nombre
de síl·labes que té, comptant fins l'ultima
síl·laba tònica. Segons les síl·labes pot ser:
-D'art menor: si tenen menys de vuit síl·labes.
-D'art major: si tenen nou o més síl·labes.
Conclusió
Amb aquest treball hem après molt sobre la poesia de paisatge i ens ha fet treballar en grup. No ha sigut un treball fàcil, però ens ho hem sabut treure i estem contents amb la feina feta. Ha estat un tema interessant que ens ha aportat moltes coses noves.

Autors importants
- Bernat Metge (1340 - 1413)
- Joan Maragall (1860 - 1911) : va escriure
Pirinenques,
un poema de paisatge.
- Jacint Verdaguer (1845 - 1902): va escriure
Vora la mar
, un poema de paisatge.
Full transcript