Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Interne communicatie presentatie TOP

No description
by

David Suitela

on 4 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Interne communicatie presentatie TOP

Uit het MTO is gebleken dat Deli XL medewerkers:
Het cijfer 5,7 geven als het gaat over voldoende communicatie belangrijke zaken (dit was in de vorige meting in 2009 een 5,8);
Het cijfer 5,9 geven als het gaat om duidelijkheid over de toekomst (dit was in 2009 een 6,1).
Uitgangspunten
Beleidscommunicatie vanuit directie komt niet of vervormd aan bij de medewerker doordat het tussenmanagement (nog) niet in staat is dit mondeling over te brengen.
Daarnaast voldoen de huidige ingezette communicatiemiddelen niet voldoende om het informatiegebrek te vullen.
Probleemomschrijving
Uit het MTO is gebleken dat Deli XL medewerkers:
Het cijfer 5,7 geven als het gaat over voldoende communicatie over belangrijke zaken (dit was in de vorige meting in 2009 een 5,8);
Het cijfer 5,9 geven als het gaat om duidelijkheid over de toekomst (dit was in 2009 een 6,1).
Er is een dalende tevredenheid over beleidscommunicatie. Deze uit zich in een negatieve perceptie onder medewerkers en een dalend MTO cijfer voor aan interne communicatie gelieerde indicatoren.
Probleemstelling
Doelstelling
"Zorg dat de informatie / het beleid vanuit de directie 2.000 medewerkers bereikt."
.
Randvoorwaarden
Directie

.
Communicatie moet warmte creeren
Oplossing moet een cultuuromslag bevorderen
Communicatie gaat over beleid
.
Communicatie-landschap (van Julia)
8:30
17:00
20:00
Gebruik Joomla
Welke uitdagingen lossen we op?
Wat wordt onze gezamelijke visie op interne communicatie?
.
Welke richting?
Rechts af
Links af
Alle communicatiemiddelen herzien;
Middelen en proces herdefinieren;
Extra communicatiestroom openen;
In bestaande kanalen verwerken;
Huidige werkwijze aanhouden
.
Hoe zorgen we er voor dat medewerkers tevreden worden over de wijze hoe ze geinformeerd worden?
Welke middelen zetten we in en hoe komen die tot stand?
Uit het MTO is gebleken dat Deli XL medewerkers:
Het cijfer 5,7 geven als het gaat over voldoende communicatie belangrijke zaken (dit was in de vorige meting in 2009 een 5,8);
Het cijfer 5,9 geven als het gaat om duidelijkheid over de toekomst (dit was in 2009 een 6,1).
.
Visie interne communicatie
.
Hans van der Ster
COO Deli XL
Simon de Ridder
Communicatie manager Deli XL
(Beleids) informatie overdracht moet via het Informatie Platform, de managers, de medewerkers bereiken;
"Interne communicatie is stukje schrijven plus";
In de toekomst wordt online communicatie belangrijker;

Hans heeft een actie-visie op communicatie.
Afdeling CC 'faciliteert het dialoog' en 'zorgt voor een goede communicatiestructuur'.
Ziet zijn afdeling het liefst minder operationeel en meer adviserend, coordinerend en faciliterend;
Wilt graag meer FTE en budget om zijn ideen uit te voeren;
Streeft naar minder schakels in het communicatieproces;

Simon heeft een interactie-visie op communicatie.
Een goed communicatie-beleid leidt tot meer medewer-ker betrokkenheid en meer tevredenheid
Communicatie wordt steeds meer een middel om een doel te bereiken.
Actie-visie
Interactie-visie
.
Communicatie overdracht;
Werknemers zijn doelgroep;
Gericht op mensen;
Communicatie kan je toevoegen of weglaten;
Parallelle middelen inzet;
Rol van CC team: Contentproducent en media-adviseur;
Directie of projectgroep is bron;
CC fungeert als doorgeefluik;
Web 1.0
Betekenisgevend en interpreren;
Medewerkers vormen de organisatie;
Tussen mensen;
Communicatie is er altijd waar mensen samenwerken;
Werkoverleg, trainingen, ontmoetingen;
CC team: Facilitator;
Iedereen is zender en ontvanger;
CC helpt beter communiceren
Web 2.0
Hoe zorgen we voor warmte?
Interactie-visie
Actie-visie
Doelgroepen Deli XL
Operationele medewerkers
1.200 man sterk;
Bestaat uit magazijnmedewerkers en vrachtwagenchaffeurs;
Passieve houding/ geen verantwoordelijkheidsgevoel tov communicatie ophalen;
Heeft geen kantoorwerkplek en geen Deli XL e-mailadres;
Krijgt informatie het liefst via print, onspot of zijn manager;
De informatie
Gaat over hard werken, hart voor de zaak en zekerheid in de toekomst;
Moet hij snel kunnen vinden.
Kantoor medewerkers
1.000 man sterk;
Bestaat uit managers, binnen en buitendienst medewerkers en medewerkers van stafafdelingen;
Heeft een kantoorwerkplek en een Deli XL e-mailadres;
Krijgt informatie het liefst digitaal of via zijn manager;
De informatie
Is hem onduidelijk waar die is;
Gaat over zelfontplooing, meer verantwoordelijkheid en uitdagend werk.
Kantoor medewerkers 2.0
Enkele in de organisatie;
Willen participeren in creatie van content;
Willen anderen graag helpen;
Zien het nut van horizontale communicatiestromen;
Delen van kennis;
Communitygedachte;
Transparante bedrijfsvoering;
Interactie zonder hierarchie.
Papier (thuisgestuurd)
Digitaal
Platform
onafhankelijk
Inzet middelen
Hoe de trap op?
Informatiestroom consumeerbaar maken;
Getargette relevante informatie geven;
Informatie (soort afhankelijk) bundelen;
Volgende trede relevanter maken;
Mogelijkheid bieden om informatie te halen.
.
Hoe ziet dat eruit?
Onspot
Uit het MTO is gebleken dat Deli XL medewerkers:
Het cijfer 5,7 geven als het gaat over voldoende communicatie belangrijke zaken (dit was in de vorige meting in 2009 een 5,8);
Het cijfer 5,9 geven als het gaat om duidelijkheid over de toekomst (dit was in 2009 een 6,1).
Wat levert het op?
Warmte creeren
Uit het MTO is gebleken dat Deli XL medewerkers:
Het cijfer 5,7 geven als het gaat over voldoende communicatie belangrijke zaken (dit was in de vorige meting in 2009 een 5,8);
Het cijfer 5,9 geven als het gaat om duidelijkheid over de toekomst (dit was in 2009 een 6,1).
Aanpak
veranderingen

Deli XL Nieuws
Abonnement 1;
B&M Logboek
Personeelsver.
etc
Discipline specifiek
Vestiging specifiek
Sociale informatie
Abo: Vertraging
Abonnement 2
Links naar jouw tooling
Social blok
Deli XL
Betere samenwerking meer betrokkenheid

Efficientere informatie verdeling

Verhoging van enthousiasme en arbeidsvreugde

Verbetering van de effectieve collegialiteit

Verhoging van klantgerichtheid

Verbetering van de individuele kwaliteit
Kostenbesparing
Cijfer 8
voor algemene
medewerkers-tevredenheid!
Full transcript