Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Litteraturhistorien på 90 minuter

No description
by

Anna Persson

on 24 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Litteraturhistorien på 90 minuter

0
1600
2014
500 f.kr.
1800
Litteraturhistorien på 90 minuter
Antiken
Medeltiden
Renässansen
Upplysningen
Romantiken
Realism och naturalism
Modernismen
Iliaden och Odysséen
Det antika Grekland
Den europeiska kulturens vagga

Starka statsstater: Athen och Sparta

Den athenska demokratin

Alexander den store och hellenismen
Skrevs omkring 700 f.kr.

Tillskrivs rapsoden Homeros

Handlingen i Iliaden kretsat runt kriget mellan greker (akajer) och trojaner samt Akilles våldsamma vrede.
Det klassiska dramat
Dramer uppfördes ursprungligen under fester till vinguden Dionysos ära

Två huvudsakliga genrer: tragedier och komedier.

Aiskylos, Sofokles och Eurupides var de största tragöderna.
Den äldsta lyriken
Under 600-talet f.kr. växer det fram en stark krets av poeter på öarna i det Egeiska havet.

Dessa poeter är personliga på ett sätt som inte setts tidigare litteraturen.

Sapfo (ca 630-557) skriver om kärleken som en fysisk kraft.
"Gudars like tycks mig den mannen vara,
han som mitt emot dig kan sitta, han som
i din närhet njuter din kära stämmas
älskliga tonfall

och ditt ljuva, förtrollande skratt som alltid
i mitt bröst bragt hjärtat i häftig skälvning.
Ser jag blott dig skymta förbi mig flyktigt,
stockar sig rösten;

tungans makt är bruten och under huden
löper elden genast i fina flammor;
ögats blick blir skymd och det susar med ens
för mina öron.

Svetten rinner ned och en darrning griper
all min arma kropp. Jag blir mera färglöst
blek än ängens strå. Och det tycks som vore
döden mig nära."
Sapfo i översättning av
Emil Ziliacus
(Ca. 2000 f.kr. - 500 e.kr.)
Filosoferna
Sokrates
Platon
Aristoteles
Hjältar och tappra krigare
Rolandsången

Niebelungenlied

Beowulf
Rolandssången
Roland är en tapper kristen riddare i korståget mot muslimerna.

Strider för sin tro och sitt land.

En hyllning till det brutala våldet.

Del av en fransk tradition,
chansons de geste,
där legender från Karl den stores ges mytiska proportioner.
Niebelungelied
En forngermansk myt från folkvandringstiden

Nedskrevs runt 1200 på österrikiskt område.

Hjälten Siegfried strider för prinsessan Krimhild.

Inspiration för såväl Wagner som Tolkien.
Beowulf
Hjälten Beowulf slåss mot odjur och troll och blir till slut dödligt sårad.

Nedskriven på brittiska öarna - men stoffet är antagligen hämtat från striderna mellan götar och svear.

Stridsscenerna är centrala.
Greker och trojaner i strid
Dantes komedi
Dante Aligheri (1265-1321)
En av västerlandets största författare

Lägger grunden för det vi idag kallar
italienska
och tränger ut latinet
.

Levde stora delar av sitt liv i exil och blev dödsdömd vid flera tillfällen. Han dog dock av malaria år 1321.
Den gudomliga komedin
Det första större verket skrivet på folkspråk (italienska)

Dante reser, i sällskap med Vergilius, till tre platser: helvetet (
inferno
), skärselden (
purgatorio
) och Paradiset (
Paradiso
).

Helvetets nio kretsar
Trubadurlyriken
Växte fram i södra Frankrike (Provence)

Trubadurerna diktade och sjöng om stora krigare och vackra damer.

Sjöng också om kärleksritualer där de tappra riddarna fick utstå svåra prövningar för att vinna slottsdamens hand.
De isländska sagorna
De första sagorna tillkom runt 800-1000 på Island - antagligen av norska emigranter.

Är de viktigaste källorna vi äger om fornnordisk mytologi

Snorre Sturlasson (1179-1241) var en viktig nedtecknare av myter.

Den poetiska Eddan
(anonym skrift)
Svensk medeltid
Landskapslagarna
Under medeltiden var landskapen relativt självstyrande.

De tidigast nedskrivna lagtexterna i Sverige är från 1300-talet.
"Taker maÞer Þiuv sinn ok Þiuft mæÞ, bindi Þiuv a bak ok leÞi til Þings mæth tva vittnismænn, tha ær vittna a Þingi hann sannan Þiuv væra, mæÞ tolv mannum a Þingi ganga Þæss att sværia, att >>hann är fulder Þiuver, Þy ær hann værÞer liv sitt lata>>. SiÞan skal hann døma til hoggs ok til hanga, til draps ok til døÞa, til torvs ok til tiæru, ugildan firi arva ok æftimælanda, sva firi kirkiu sum firi konungi."
Den heliga Birgitta
Den mest inflytelserika gestalten under svensk medeltid och fortfarande ett stort namn i den katolska världen.

Första svensk att bli översatt till ett världsspråk (latin).

Fick uppenbarelser som hon sedan nedskrev.
Medeltiden (ca 500-1500)
Enligt renässansmännen: tiden
mellan
antiken och återupptäckandet av densamma.

En möjlig indelning: från Västroms fall till att Konstantinopel övertas av osmanerna.

Kristendomen blir politisk maktfaktor i Europa

En tredjedel av Europas befolkning dog under Digerdöden på 1300-talet.
Renässansen (ca 1500-1700)
De antika texterna och idealen återupptäcks

Nytt fokus på vetenskapen och människan

Upptäckresande utforskar världen

Kulturell blomstring för konst och arkitektur
Cervantes och romanens födelse
Cervantes (1547-1616) mest berömda roman
Don Quijote
anses vara en av de första moderna romanerna
.
Handlar om en man som förläst sig på riddarromaner och rider ut för att söka äventyret
William Shakespeare
Tidernas största dramatiker
Svensk renässans
Hamlet
Passion, vålnader och hämnd i det danska kungariket
Shakespeares mest spelade drama

Prins Hamlet besöker sin faders begravning och bevittnar samtidigt sin moders bröllop. Hon är nu gift med den avlidne kungens bror, Claudius. Genom faderns vålnad får Hamlet dock veta ett mord begåtts. Clauidius mördade Hamlets fader och vålnaden kräver hämnd.
Bygger på gammalt nordiskt stoff från 1100-talet.
"
To be or not to be...
"
Macbeth
Mord, spådomar och häxkonster
Lady Macbeth driver mordiska planer mot Kung Duncan av Skottland. Fler och fler mord inträffar och Lady Macbeth drivs till vansinne.

Häxor med profetiska krafter förutspår skeendet.
Pjäsens namn har i perioder ansetts ruva på en förbannelse och därför kallats
Den skotska pjäsen
.
Romeo och Julia
Kärlek starkare än döden
Tillhör två rivaliserande adelsfamiljer i Verona. De viger sig dock i smyg och måste slutligen rymma. Romeo misstar Julia för död och tar därför sitt liv. När Julia sedan vaknar och inser vad som skett går hon samma öde till mötes.
"For never was a story of more woe.
Than this of Juliet and her Romeo..."
Gustav Vasa låter översätta Bibeln till svenska och ger därmed Sverige ett standardiserat skriftspråk.

Sverige blir under 1600-talet en politisk maktfaktor och författare som Georg Stiernhielm och Lasse Lucidor utmärker sig i den nya stormakten.
Upplysningen (1700-1789)
Förnuft och rationalitet hyllas

Vetenskapsmän som Isaac Newton, Galileo Galilei och Carl von Linné vinner ny kunskap om universum och naturlagarna.

Religion och tradition ifrågasätts.
Frihet åt folket!
Defoe och Swift
Daniel Defoe (1660-1731)
Journalist och författare

Skrev Robinson Crusoe där en skeppsbruten skapar sig en tillvaro på en öde ö. Där tar han sig an öbon Fredag och civiliserar honom och hans folk. Detta stämde väl överens med tidens tankar om den upplyste européen.
Jonathan Swift (1667-1745)
Författare och satiriker*

Under hungersnöden i Irland skriver han texten
Ett anspråkslöst förslag
vari han föreslår att man bör föda upp, slakta och äta de fattigas spädbarn. Högst ironiskt, så klart...

Skrev även den berömda
Gullivers resor
*Satir: text som förlöljligar eller sarkastiskt hånar en person eller institution.
- Engelsk upplysing -
Francois Voltaire (1694-1778)
Deltog i projektet
Encyklopedin
- där man ämnade samla alla viktiga rön tidens vetenskapsmän kom fram till.

Skrev reseskildringen
Candide
, där han driver med tidens filosofiska ideal.
Blev under sin tid både älskad och hatad av samhället
"Det gäller att odla sin egen trädgård..."
Svensk upplysning
Carl von Linné
Botanist och vetenskapsman

Skrev om sina resor runt om i landet
Blev världsberömd genom sina kategoriseringar av djur och växter
Carl Michael Bellman
Växte upp i ett välbärgat hem i Stockholm.

Skrev visor som han sedan ackompanjerade på cittra.
Skrev om Stockholm och framförallt om de fattiga och utstötta.

Har under modern tid tolktats av bl.a Cornelis Vreewijk och Thåström.
Anna Maria Lenngren
En av tidens vassaste satiriska författare.

En av hennes mest berömda dikter är
Några råd till min k. dotter, ifall jag hade någon
där hon ironiserar över tidens kvinnoroll
"Med läsning öd ej tiden bort,
vårt kön så föga det behöver.
Och skall du läsa, gör det kort,
att såsen ej må fräsa över"
Ur
Några råd till min k. dotter
...:
Romantiken (1789-1850)
Uppstår som en protest mot Upplysningens förnuft. Romantikerna hyllar istället det mytiska och oförklarliga.

Jakt efter det enkla och ursprungliga.

Individen och det personliga sökandet i fokus.

Naturen får en central roll i konsten.

Konstnären anses upphöjd och beundransvärd.

Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832)
Sturm und drang
Den unge Werthers

lidanden
gjorde succé hos de unga
Goethes livsverk är dramat
Faust
som skildrar människans sökande efter absolut kunskap.
Mörkrets krafter släpps lös
Mary Shelley gör stor succé med romanen om
Frankenstein
(1818)

Skräckens mästare är amerikanen Edgar Allan Poe. Han skriver kusliga noveller och de första detektivberättelserna.

Andra verk från tiden är Bram Stokers Dracula och Robert L. Stevensons Dr. Jekyll & Mr. Hyde.
Nyväckt intresse för historien
Engelsmannen Walter Scott skapar den historiska romanen med sina historier om svunna tider.

Ivanhoe anses vara hans största verk. Här gör t.ex. Robin Hood sitt första framträdande i litteraturen
Svensk romantik
Erik Johan Stagnelius
Föddes på östra Öland (Gärdslösa) år 1793.

Levde som enstöring, vilket gör att vi vet mycket lite om honom.

Levde ett påfrestande liv med ett starkt missbruk av opium.

Dog innan han fyllt trettio, relativt okänd för sin samtid.
"Förruttnelse, hasta, o älskade brud,
att bädda vårt ensliga läger!
Förskjuten av världen, förskjuten av Gud,
blott dig till förhoppning jag äger.
Fort, smycka vår kammar -- på svartklädda båren
den suckande älskarn din boning skall nå.
Fort, tillred vår brudsäng -- med nejlikor våren
skall henne beså."
- Erik Johan Stagnelius
Till förruttnelsen
Erik Gustaf Geijer
Geijer intresserade sig för att stärka den svenska folksjälen. Därför samlade han folkvisor och skrev dikter om vikingar och bönder.

Odlade drömmen om ett revanschkrig mot Finland.
"Ensam i bräcklig farkost vågar
seglaren sig på det vida hav...,"
Esaias Tegnér
Realism och naturalism (1850-1900)
Industrisamhället framtvingade författare som på ett realistiskt sätt skildrade de anställdas villkor.

De fattiga och utsatta var i fokus för konsten

En extrem form av realism var
naturalismen
, där man med hjälp av naturvetenskapen försökte skriva så realistiskt som någonsin möjligt.
Charles Dickens
(1812-1870)
Vid tiden var Storbritannien en stormakt, men befolkningen levde i nöd. Detta ville Dickens skildra för att få en förändring till stånd.

Oliver Twist är en berömd följetångsroman som skildrar hur en fattig pojke utnyttjas och vanvårdas.

Dickens
En julsaga
är för många ett givet inslag i juletid.
Underhållningsromanens intåg
De nya tryckpressarna möjliggjorde en massproduktion av böcker. Detta ledde till att en ren underhållningsgenre kunde växa fram.
Alexandre Dumas (1802-1870)
Skrev farftfyllda berättelser om bland annat
De tre musketörerna
och
Greven av Monte Cristo.
Jules Verne (1828-1905)
Skrev en tidig form av Science Fiction med böcker som
En världsomsegling under havet
och
Jorden runt på 80 dagar
.
De stora ryssarna
Fjodor Dostojevskij (1821-1881)
I romanen
Brott och Straff
låter han studenten Raskolnikov begå två råa mord. Gärningsmannens skuld och ånger blir sedan bokens huvudtema.
Den psykologiska romanens mästare
Leo Tolstoj (1828-1910)
Var greve och deltog i det blodiga Krimkriget. Detta lämnade djupa sår och ett intresse för krigets fasor.

I
Krig och Fred
skildrar han Napoleonkrigets hemskheter

En av hans mest berömda romaner är
Anna Karenina
om ett eldigt triangeldrama.
De franska naturalisterna
Gustave Flaubert försökte med vetenskapens objektivitet skapa en litteratur som beskrev verkligheten
som den är
. Exempel på detta finns i hans roman
Madame Bovary
.

Den stora stjärnan var dock Émile Zola. Hans roman
Thérèse Raquin
är en ruskig kärlekshistoria där han inte ryggar tillbaka för obehagliga detaljer om våldsamheter och beskrivningar av lik.
Nordisk realism
Två dramatiska giganter
August Strindberg (1849-1912)
Kanske Sveriges enda litterära storstjärna

Var en allkonstnär som skrev dramatik, romaner, dikter, filosofi och målade expressionistiska tavlor.

I romandebuten
Röda Rummet
häcklar han makthavare och korrupta samhällsinstitutioner.
Med dramer som
Fröken Julie
och
Ett drömspel
vann Strindberg världsrykte.
Jag är en djefvul till karl som kan många konster
!
Henrik Ibsen (1828-1906)
Blev världsberömd genom dramer som
Ett dockhem
och
Per Gynt
Modernismen (1900-1945)
En orolig tid med världskrig och stark nationalism

Konstnärer kände ett behov av att bryta med gamla konventioner och regler

Män som Einstein och Freud förändrade synen på världen
Ismerna tidevarv
Surrealismen
Hyllade det drömska och ologiska

Ville lösgöra människor från invanda tankar och mönster

Strävade efter att chocka publiken
Några av de mest berömda surrealisterna var Salvador Dali, André Breton och Federico Garcia Lorca.


"För fulla segel skall ohörda ord gå till havs,
ord av brinnande halm som lyser i asbestburen,
där den hänger i gåtornas träd..."

Ur André Bretons dikt
Sista postgången
Dadaismen
Ett gäng konstnärer i Zürich bestämde sig för att bryta alla tidigare regler.

Var ute efter att provocera den etablerade konsten

Hugo Ball var riktningens frontfigur
Futurism
“Jag kunde som en varg
äta upp byråkratin.
Jag har ingen aktning för mandater.
Far och flyg till helvetet
och hin med alla papper!...”
En italiensk rörelse som hyllade våld, krig och aggresivitet.

Den nya tekniken med bilar, flygplan och pansarvagnar hyllades av futuristerna.

Fick spridning till Ryssland där Majakovskij blev det stora namnet.
Den nya romanen
Romankonsten förnyades under århundradets första decennier.

Det undermedvetna och psykologiska blev vägledande.

Tiden präglas av ambitiösa litterära experiment och omfångsrika verk.

Stora namn är Marcel Proust, James Joyce och Virginia Woolf.
The lost generation
Första världskriget lämnade efter sig flera traumatiserade unga män. Dessa gavs röst i romaner av Ernest Hemingway och F. Scott Fitzgerald.
Svenska modernister
Pär Lagerkvist (1891-1974)
Kom i kontakt med modernismen genom en resa till Paris. Tog sedan med sig de nya idealen hem till Sverige.

Hans produktion omfattar lyrik, prosa och dramatik. För detta erhöll han nobelpriset i litteratur, 1951.

Några av hans mest kända verk är
Dvärgen
,
Onda sagor
och
Gäst hos verkligheten
.
Edith Södergran (1892-1923)
Det stora namnet inom modernismen i Norden.

Skriver oftast om inre känslor och inte sällan om kvinnans villkor i samhället.
Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.
Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut,
jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol...
Jag är ett nät för alla glupska fiskar,
jag är en skål för alla kvinnors ära,
jag är ett steg mot slumpen och fördärvet,
jag är ett språng i friheten och självet...
Jag är blodets viskning i mannens öra,
jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran,
jag är en ingångsskylt till nya paradis.
Jag är en flamma, sökande och käck,
jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna,
jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor...
Vierge Moderna
av Edith Södergran
Full transcript