Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BM_Nordjylland_marts_2015

Præsentation. Knapper mv
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 26 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BM_Nordjylland_marts_2015

www.vold
som
udtryksform.dk

www.voldsomudtryksform.dk
På kort sigt: Stressreaktioner og psykiske problemer som fx angst, samt depressionslignende symptomer.

På længere sigt: Kronisk træthed.

Medarbejdere, der har været udsat for vold på arbejdspladsen, er oftere energiforladte eller har dårligere psykisk helbred fem år senere.

I værste fald kan vold og trusler føre til posttraumatisk stress, kroniske psykiske lidelser, langtidsfravær og arbejdsophør.
www.voldsomudtryksform.dk
Vold og trusler
på jobbet
koster 250.000.000 kr.
om året
i ekstra sygedage
- alene på FTF-området
www.voldsomudtryksform.dk
Mere end 240.000 danske lønmodtagere
er årligt udsat for vold på arbejdet
Fysisk vold
I 2010: 7,5 procent
I 2005: 3,3 procent

Trusler
I 2010: 10,6 procent
I 2005: 6,3 procent
Voldens mulige psykiske konsekvenser
Annie Høgh: Aggression at work. Bullying, nasty teasing and violence. Prevalence, mediating factors and consequences. Ph.d.-afhandling, Arbejdsmiljøinstituttet, september 2005
Psykisk vold/trusler
Gennemsnit: 9 %

1. Politi- og fængselsbetjente 48 %
2. Specialpædagoger 47 %
3. SOSU'er 33 %
4. Socialrådgivere 30 %
5. Fysio- og ergoterapeuter 22 %
6. Portører m.fl. 21 %
9. Sygeplejersker 20 %
10. Pædagoger 19 %
11. Læger 18%
12. Skolelærere 17%
13. Dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede 14%
Kilde: NFA 2012
Fysisk vold
Gennemsnit: 6 %

1. Specialpædagoger 38 %
2. SOSU'er 32 %
3. Politi og fængselsbetjente 26 %
4. Portører m.fl. 26 %
5. Pædagoger 20 %
6. Dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede 16 %
7. Pædagogmedhjælpere 15 %
8. Skolelærere 14 %
9. Fysio- og ergoterapeuter 14 %
10. Sygeplejersker 11 %
14. Læger 4%
17. Socialrådgivere 4%
Kilde: NFA 2012Kollegial førstehjælp
Defusing/debriefing
Professionel Krisehjælp

Registrering og anmeldelse
Hvad kan vi lære af episoden
Håndtering

Krise-/ ambulanceplan
’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010’, NFA
Fokuspunkter


Forebyggelse
Identifikation
Forebyggelse
Håndtering og bearbejdning
Arbejdspladsens social kapital
Samarbejde, retfærdighed, tillid
Hvordan ser volden ud hos os?
Hvad kan vi gøre for at undgå volden?
Hvem gør hvad, når vi bliver ramt?
http://www.vold-som-udtryksform.dk/
Faglig indsigt
Holdninger og værdier
Magt og tvang
Fysiske forhold (bygninger, indretning)

Tekniske forhold (alarmer, overvågning)
Brugerinddragelse i forebyggelse

Tak for nu
Komm
unikation
Konfli
kthåndtering
Vold er et arbejdspladsproblem

Må aldrig blive et individuelt problem

Vold kan ofte forklares

Men må aldrig accepteres

Vold kan forebygges/undgås
Må aldrig blive et vilkår

Vold er en faglig udfordring

Retningslinjer for voldsforebyggelse
Tal om volden: Skab åbenhed
Sig farvel til tabuiseringen - og til Tarzan!
Filmcase:
Psykiatri
Tak for idag!
Go´ vind i jeres uddannelse og job!
Risikovurdering
Registrering/analyse
mv.
www.voldsomudtryksform.dk
Registrering
Anmeldelse
Vold mod/mellem brugere
www.voldsomudtryksform.dk

Vold og trusler koster årligt ca. 1 milliard kr.

Ansatte som har været udsat for vold,
har i gennemsnit tre ekstra årlige sygedage.

FTF-undersøgelse, 2012

Erfaringer

Konflikter og vold - en faglig udfordring!

Ledelsen har hovedansvaret for den fælles indsats!

Ansatte og borgere har fælles interesse i at undgå vold!

Det nytter at gøre en indsats!

Ikke kun ansatte bliver udsat for vold og trusler!

Indsatsen skal modsvare udfordringerne!


Identifikation

NAK/AH (NFA). www.arbejdsmiljoforskning.dk/arbejdsmiljoedata

Temamøde, Vejle, marts 2015

Vold og voldsforebyggelse på arbejdspladser
Kommunikation, relation og konflikthåndtering


Mest udsatte faggrupper
- Udsat for vold eller trusler en eller flere gange inden for de seneste 12 måneder

Andre udsatte faggrupper (udvalgte)
- Udsat for vold eller trusler en eller flere gange inden for de seneste 12 måneder

Vold og trusler koster årligt ca. 1 milliard kr.

Ansatte som har været udsat for vold,
har i gennemsnit tre ekstra årlige sygedage.

På FTF-området er det lig med
117.800 ekstra sygedage.
(250 millioner kr.)

FTF-undersøgelse, 2012

Udviklingen i vold og trusler på arbejdspladser
- fra 2000 til 2012


Vold på arbejdspladser
Identifikation, forebyggelse & håndteringIdentifikation

Forebyggelse

Håndtering
Hvordan ser volden ud hos os?
Hvad kan vi gøre for at undgå volden?
Hvem gør hvad, når vi bliver ramt?
Identifikation


www.voldsomudtryksform.dk

Bjarne Møller, Vold som Udtryksform/Socialt Udviklingscenter SUS
Forebyggelse af vold og magtanvendelse på botilbud
Audit af 10 alvorlige voldsepisoder
Videreførelse af voldsforebyggelsespakker
Fortsættelse af kampagnen 'Forebyg vold'
Voldsforebyggelsespakker til hospitalsansatte og skolelærere
Bedre registrering via EASY
Nye regler om arbejdsgivers ansvar udenfor arbejdstid
Arbejdstilsynet: Møderunde til alle kommuner og regioner

Godt nyt!
Full transcript