Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YATIRIM PROJELERİ DEĞERLENDiRME YÖNTEMLERİ

No description
by

Onur Özcan

on 13 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YATIRIM PROJELERİ DEĞERLENDiRME YÖNTEMLERİ

PARANIN ZAMAN DEĞERiNi ALAN YÖNTEMLER
Birden fazla yatırım projesi arasından seçim yaparken
KAR KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMLERi
Yatırımın Sağlayabileceği En Yüksek Yıllık Karın Yatırım Tutarına Oranı Yöntemi
Net kar kullanılarak yatırım karlılığının hesaplanması
Net nakit girişleri kullanılarak yatırım karlılığının hesaplanması
Dinamik yöntemler
1.
İndirgenmiş geri ödeme süresi yöntemi
2.
Net bugünkü değer yöntemi
3.
İç verim oranı yöntemi
4.
endeksi(fayda-maliyet oranı) yöntemi
5.
Net fayda-maliyet yöntemi
6.
Yıllık eş değer gider yöntemi
7.
Yıllık eş değer gelir yöntemi
8.
Net gelecek değer yöntemi

Bu yönteme göre, projenin en iyi faaliyet döneminde elde ettiği net kar yatırım tutarına oranlanarak, yatırımın karlılığı hesaplanmaktadır.

yıllık net kar
Karlılık oranı=----------------------
yatırım tutarı

1.
Dönemler itibariyle maliyet karşılaştırması
2.
Üretien birim başına maliyet karşılaştırması yapılır.Maliyet karşılaştırma yöntemi,değerlendirilecek projelerin aynı gelir yapısına sahip oldğunu varsaymakta ve projeden sağlanacak gelirleri göz ardı etmektedir.


Bu yöntemlerin esası, muhasebe yöntemlerine göre hesaplanmış yıllık net karın yatırım tutarına oranlanmasıdır. 3 farklı yönteme göre hesaplanır;

1) -
Yatırımın sağlayabileceği en yüksek yıllık karın yatırım tutarına oranı yöntemi
2) -
Ortalama net karın yatırım tutarına oranı yöntemi
3)-
Ortalama net karın ortalama yatırım tutarına oranı yöntemi

Net nakit girişleri kullanılarak karlılık oranları iki şekilde hesaplanır.
1)
Net nakit girişleri toplamının yatırım tutarına oranı yöntemi

Yatırım karlılığı=toplam net nakit girişi/yatırım tutarı

2)
Ortalama net nakit girişinin yatırım tutarına oranı yöntemi

Yatırım karlılığı=yıllık ortalama net nakit girişi/yatırım tutarı

İÇİNDEKİLER
5.Belirlilik koşulu altında yatırım projelerini değerleme yöntemleri
*Paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemler
a)- Statik yöntemler
b)-Maliyet karşılaştırma yöntemi
c)- Kar karşılaştırma yöntemi
d)- Karlılık oranları
e)- Geri ödeme süresi yöntemiBELiRLiLiK KOŞULU ALTINDA YATIRIM PROJELERiNi DEĞERLEME YÖNTEMLERi
MALiYET KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMi
Yatırım projelerinin maliyetlerine göre değerlendirilmesini içeren en basit yöntemlerden biridir.Farklı maliyet kalemleri dikkate alınır.maliyet kalemleri;

1.Sabit sermaye maliyeti
2.İşletme dönemi maliyetleri

MALiYET KALEMLERi HESAPLANIRKEN;

Sabit sermaye maliyeti:
birden fazla üretim döneminde üretim faaliyetlerinde kullanılan arsa,bina,makine,taşıt araçları gibi sermaye mallarına yapılan harcamadır.2 ye ayrılır.
1. Amortisman
2.Sermayenin faiz maliyeti

1.Amortisman:
Maddi veya gayri maddi varlıkların hesap dönemindeki değer kaybını ifade etmektedir. normal amortisman yöntemine göre ;

C – H
A = amortismanlar

A ------
C = yatırım tutarı

n
H = hurda değeri
n = ekonomik ömrü

2.FAİZ MALİYETİ:
İşletmede bağlı bulunan sermayenin faiz maliyeti, yatırım tutarına hurda değerin ilave edilip ikiye bölünmesiyle bulunan tutarın faiz oranı ile çarpılmasıyla bulunur.

C + H
F = dönem faizi
F =------------ * İ
İ = faiz oranı

2
C = yatırım tutarı
H = hurda değeri

BİRDEN FAZLA YATIRIM DEĞERLENDİRİLMESİNDE;

1 dönem kar karşılaştırılabilir veya 2 birim karlar karşılaştırılabilir.KARLILIK ORANLARI
Karlılık oranları, yatırım projelerinin
değerlendirilmesinde kullanılan en basit ve kolay yöntemlerdir.ortalama net karın
yatırım tutarına oranı yöntemi
Bu yöntemde, ortalama
net kar toplam yatırım tutarına bölünmektedir. Ortalama net kar ise, toplam net karın, yıl sayısına bölünmesiyle bulunmaktadır.

Hem yıllık net karları hem de yatırım
tutarının ortalaması alınmaktadır.
Ortalama net kar, yatırımın ekonomik
ömrü boyunca
sağlayacağı net kar toplamanın, yatırım ekonomik
ömrüne bölünmesiyle bulunmaktadır.

sabit sermaye yatırımı +hurda değeri
O Y T =çalışma sermayesi+ ------------------------------------------
2

GERi ÖDEME SÜRESi YÖNTEMi
Bir yatırımın sağlayacağı net nakit girişlerinin,
yatırım tutarını karşılayabilmesi için gerekli süreveya yıl sayısıdır.


Geri ödeme süresi=yatırım tutarı/yıllık net nakit girişi


C
C=toplam yatırım tutarı,
P=-------
NNG=yıllık net nakit girişi

NNG
P=geri ödeme süresi

Örnek:

Yatırım tutarı 400.000 tl olan bir yatırım projesi
6 yıl boyunca her yıl 80.000 tl net nakit girişi sağlayacaktır. Yatırımcı söz konusu yatırımın
kendisini maksimum 6 yılda geri ödemesini
istemektedir.


400.000
------------------ = 5 yıl

80.000

Projenin geri ödeme süresi maksimum geri ödeme süresinden (6 yıl) kısa olduğu için proje kabul edilir.


TEŞEKKÜR
EDERİZ
Full transcript