Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Franska Revolutionen

No description
by

Linus Rydberg

on 21 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Franska Revolutionen

Trikoloren
1794

Franska revolutionen
Orsaker:
Orättvisor
Ekonomisk kris
Svält
Upplysningen
1789
Ekonomisk kris
Orättvisor
Upplysningen
Voltaire
Jean-Jacques Rousseau
Thomas Hobbes
John Locke
Generalständerna samlas (ståndsriksdagen)
Eden i bollhuset
Stormingen av Bastiljen
Kungen går med på kraven
Napoleon tar makten
Idéerna spreds till resten av Europa av Napoleon.
1712-1778
1694-1778
1588-1679
1632-1704
1689-1755
1755-1793
1754-1793
1791 antog nationalförsamlingen den nya grundlagen som bland annat begränsade kungens makt och skapade en ny lagstiftande församling.
1758-1794
Jacques Necker
1732-1804
Denis Diderot
1713-1784
Det franska samhället var tydligt uppdelat i tre olika samhällsklasser. Präster, adeln och bönder.
Under 1700-talet var Frankrike styrt av Ludvig XVI och han var inte intresserad av att industrialisera Frankrike på samma sätt som England gjort.
1754-1793
Det fanns ingen likhet inför lagen och en adelsman kunde enkelt komma undan brott mot bönder.
Under 1700-talet var Frankrike en stormakt med en stark ekonomi. Men ekonomin var under stora påfrestningar med dyra krig och kungliga fester.
Frankrikes krig mot England och medverkande i det Amerikanska frihetskriget hade gjort landet bankrutt.
Landets stora skulder fick kung Ludvig XVI att försöka göra om landets skattesystem. Efter två misslyckade försök av hans finansministrar så tvingades han sammankalla generalständerna.
Finansminister
98% av folket tillhörde bondeståndet.
Adeln hade många privilegier (förmåner) som t.ex. att de inte behövde betala skatt och rätten att ta ut en avgift vid byns kvarn, bakugnar och vinpressar.
1700-talet och tiden fram till den franska revolutionen kallas för upplysningstiden. Det var en tid då människans förnuft och vetenskap skulle vara ledorden.
Man började ifrågasätta kyrkan och fundera på hur man bäst kunde styra ett samhälle.
Han var ansvarig för den stora Encyklopedin som gavs ut i Frankrike. Där han har med ett visst mått av dold kristendomskritik.
I och med att idéer om alternativa statsskick och kritiken mot kyrkan och monarkin fick fäste, ökade motsättningarna mot den "gamla regimen"
Voltaire förespråkade yttrandefrihet.
"Jag avskyr dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem."
Han tvingades att fly till England 1726 för att inte bli fängslad. Häktningsorden var köpt av en adelsman som han bråkat med och efter detta blev Voltaire en stark förespråkare för likhet inför lagen.
Han var kritisk mot den katolska kyrkan och tyckte mycket om Englands relativt vida religionsfrihet.
Rousseau ansåg att staten skulle styras så att alla människor kände sig som medlemmar i samhället. Hans mest kända bok är "Om Samhällsfördraget"
Kontraktsteoretiker: Rousseau anser att alla samhällen bygger på att folket skriver på ett slags osynligt kontrakt.
Kontraktet kräver att folket följer vad kungen bestämmer men om kungen styr mot folkets vilja så ska han avsättas, även om det krävs revolution.
Rousseau skrev också texter om den ädla vilden. Den som levde det sanna okonstlade livet. I skarp kontrast mot den ytliga livsstil som adeln levde.
Människan är av naturen god men förstörs av det samhälle man lever i.
De är båda kontraktsteoretiker men förespråkar olika former av styrelsesätt.
I Hobbes bok "Leviathan" förespråkar han en stark ledare som kan styra landet. Han förbjuder revolutioner eftersom det går emot kontraktet som skrivits mellan folket och monarken.
Naturtillståndet är ett "allas krig mot alla"
Locke motsäger sig Hobbes och menar att i naturtillståndet finns det något han kallar för naturrätten. Men att osäkerheten som finns, när det saknas allmän lag och rättskipning gör att människor frivilligt ingår i ett samhällskontrakt, som ständigt förnyas.
Charles-Louis de Secondat Montesquieu
Montesquieus viktigaste bidrag till statsvetenskapen är "maktdelningen".
Makt korrumperar
Absolut makt korrumperar absolut.
Genom att dela upp makten mellan riksdagen och kungen fick man mer säkert samhälle.
USA bygger på Montesquieus maktdelningsprinciper. President, kongressen och högsta domstolen.
Ludvig XVI inser att något måste göras och sammankallar generalständerna den 1 maj 1789. Detta hade inte gjorts på 175 år.
Adeln och prästerna hade vardera ca 300 representanter och det tredje stånde hade fått lov att ha dubbelt så många. Men varje stånd skulle få en röst.
Det tredje ståndet utropade nationalförsamlingen den 17 juni 1789 (Assemblée nationale constituante) och de såg sig som landets enda legitima folkrepresentation.
Kung Ludvig XVI blev rasande och såg till så att rummet där tredje ståndet hade sina möten stängdes.
Utslängda från sammanträdesrummet flyttar representanterna för det tredje ståndet in i ett bollhus.
Versailles
Där lovade de varandra att inte ge upp förrän de skrivit en ny grundlag. Detta brukar kallas för Eden i bollhuset och skedde 20 juni 1789.
Fler och fler representanter för första och andra ståndet anslöt sig till nationalförsamlingen.
Den 27 juni 1789 gav Ludvig XVI upp och uppmanade resterande av adeln och prästerna att ansluta sig till nationalförsamlingen och arbetet med att skapa en ny grundlag fortsatte.
Ludvig XVI försökte dock vilseleda nationalförsamlingen genom att gå med på deras krav, samtidigt som han sammankallade armén för att stoppa upproret.
Folket i Paris fick nys om att kungen börjat samankalla armén och beslöt sig för att beväpna sig och försvara nationalförsamlingen.
De stormade Bastiljen den 14 juli 1789 för att få tag på vapen och ammunition samt att byggnaden var en symbol för statens förtryck.
Vad som föregick i Versailles diskuterades flitigt i Paris och missnöjet med kungen var stor. När Ludvig XVI sparkade finansministern Necker den 11 juli ökade missnöjet.
Stormingen av Bastiljen brukar ses som startskottet för den franska revolutionen.
Ludvig XVI inser att han inte kan stoppa vad som händer och går med på flera av kraven som nationalförsamlingen går med på.
I augusti 1789 skapas "Deklaration om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna".
I början av oktober rådde det fortfarande brist på bröd och rykten om att kungen hade stora förråd av spannmål spreds i Paris.
"Låt dem äta kakor!" -Marie Antoinette
Inte sant!
Kvinnor marscherade till Versialles för att tvinga kungen att dela med sig av sitt förråd av spannmål och tvingade kungafamiljen att flytta in till Paris.
Vad hände sen?
Nya grupper som Jakobinerna bildades och en av de mest drivande var Maximilien de Robespierre.
Den nya lagstiftande församligen förklarade med kungens godkännande krig mot Österrike. Vissa ville sprida revolutionen och kungen hoppades att Frankrike skulle förlora kriget och att han skulle få tillbaka sin makt.
Maximilien de Robespierre började rensa ut sina fiender genom att avrätta dem i giljotinen.
Perioden mellan 1793-1794 kallas för skräckväldet pga de många avrättningarna som slutade med att Robespierre själv avrättades.
Snabba samhällsomvandlingar möter ofta svåra bakslag. T.ex. som i dagens Syrien.
Var yrkesmilitär i artilleriet. Gillade revolutionen men inte kaoset som följde.
Han steg snabbt i graderna i kriget mot Österrike eftersom han visade sig vara en kompetent militär ledare.
Krigen mot bl.a. Österrike och Preussen gick bra för Frankrike mycket tack vare att allmän värnplikt hade införts.
Efter en misslyckad kampanj i Egypten återvände Napoleon hem 1799 och gjorde en statskupp. 1804 utnämnde han sig själv till kejsare.
Spåren av revolutionen och Napoleon
Upplysningsfilosofernas idéer lever kvar. Demokrati, likhet inför lagen och yttrandefrihet.
Frihet, jämlikhet och broderskap!
Liberté, égalité, fraternité
Lagar moderniserades, Code Napoléon
Privilegiesamhället går i graven.
Skolan blir obligatorisk för alla.
Metersystemet används i hela Europa. Förutom Storbritannien. Varför tror du det är så?
Första versen:
Framåt ni fosterlandets barn,
Nu nalkas ärans stora dag!
Mot oss av tyranneriet,
Är det blodiga standar höjt, (x2)
Hör ni över fältens krater
Dessa grymma soldaters rop?
De tränga sig inpå vår hop,
De mörda våra söner, och våra livskamrater!

Refräng:
Till vapen, medborgare,
Ställ upp på raka led,
Framåt, framåt!
Låt fiendens orena blod
Flyta på vår jord!

Marseljäsen
1792

Svält
På grund av den ekonomiska krisen och det senaste årets missväxt utbröt hungersnöd runt om i Frankrike.
Priset på bröd steg med 67% och eftersom bröd var stapelvaran i Frankrike och framförallt inne i städerna fick detta förödande konsekvenser.
Skördarna hade varit små de senaste åren på grund av ett vulkanutbrott på Island 1783.
Nu ska vi jobba med den
Franska Revolutionen
LPP ligger på fronter
Först målen!
Hur får vi eleven att förstå målen?
Varför försöker vi få eleverna att förstå målen?
För att ge eleverna nyckeln
Elever gjorde egna prov i ämnet religion
- Provet skulle innehålla frågor där svaren kunde nå A-kriterierna
- De skrev ett "facit" till provet
- De gjorde varandras prov
- De rättade varandras prov
- Allt var anonymiserat
Fördelar
Eleverna jobbar och diskuterar målen i en praktisk använding.
Eleverna tränar på att skriva svar som är
välutvecklade och nyanserade
.
Eleverna får se andra elevexempel på hur man kan svara på frågorna som de själva skapat.
Nackdelar
Eleverna har svårt att göra frågor som går utanför ämnesstoffet som behandlats.
I klasser med konflikter kan övningen slå fel.
Håller du med?
Finns det fler
anledningar?
Funkar detta i din årskurs?
Funkar det i ditt ämne?
Orsaker
Du känner till orsakerna till Franska Revolutionen.
Du kan förklara hur orsakerna har påverkat den Franska Revolutionen.
Du kan föra ett resonemang om vilken orsak som är den viktigaste.
Mina förväntningar på er
Var redo
: Kom i tid till lektionerna med iPaden laddad. Var redo att lära dig nya saker.
Ta eget ansvar
: Delta på lektionerna genom att lyssna aktivt, delta i diskussioner och fråga om det är något du inte förstår.
Visa respekt
: Lyssna när andra pratar, räck upp handen om du vill begära ordet och uppmuntra andra att göra sin röst hörd.
Är detta rimliga förväntningar?
Sambandsövning
Försök förklara för en kompis hur de olika orsakerna hänger ihop och hur de bidrog till den franska revolutionen?
T.ex. det orättvisa samhället där adeln hade flera olika privilegier hade funnits i hundratals år men det var först när upplysningsförfattarna började peka ut och kritisera orättvisorna som folket var beredda att göra revolution.
Full transcript