Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reklam & Genus

No description
by

Malin Wahlström

on 9 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reklam & Genus

Reklam & Genus


1. Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande (objektifierande reklam).
2. Reklam som visar en stereotyp bild på könsrollerna och som därigenom framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt.
3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor eller män.

Kvinnligt och Manligt
bildspråk
ANSIKTSUTTRYCK
HUD
KROPPSPOSITION
AKTIV/PASSIV
SEX


MOTIV
FÄRG
FORMER
ORD
Vad är genus?
KÖN = medfött

GENUS = socialt skapat

- Varför är det viktigt att göra skillnad på det kön vi föds med och det genus vi fostras in i?

- "Kvinna är inget man föds till, det är något man blir"
ÖVNING
Diskutera följande frågor tillsammans:

1. Vad föreställer bilden?
2. Vad tror du den gör reklam för? Vad är reklambildens budskap?
3. Utgå från reklamombudsmannens tre bedömningsgrunder. Bryter reklamen mot någon av dessa, i så fall vilka? Eller tycker ni reklamen är ok?
4. Får reklambilden dig att vilja köpa produkter från det företaget? Varför? Varför inte?
Ansiktsuttryck
KROPPSposition
SEX
Aktiv/PAssiv
Samma skjorta -
olika bildspråK
REKLAMOMBUDSMANNEN
VAD ÄR UPPGIFTEN?
- Skapa en egen genusmedveten reklambild.

- Enskilt eller i par.

- Välj en av reklambilderna. Ni ska nu göra den valda bilden mer genusmedveten.
Diskutera bilden ni valt och prata ihop er inför fotograferingen.

- Diskutera vilka ändringar ni vill göra utifrån dessa kategorier:
ANSIKTSUTTRYCK HUD/KLÄDER
KROPPSPOSITION FÄRG
PRODUKTEN

- Det enda ni inte får ändra på är produkten och modellens kön.

- Fotografiet ska vara klart att redigeras
nästa vecka
!


1. Vilken produkt ska ni göra reklam för?

2. Är det en kille eller tjej med på bilden?

3. Vad ska hen ha för ansiktsuttryck?

4. Vad ska hen ha för kroppsposition?

5. Vad ska hen göra? Aktiv eller passiv?

ARBETSGÅNG
FUNDERA TILLSAMMANS!
- Vad är skillnaden mellan kön och genus?

- Vad finns det för skillnader kring hur män och kvinnor framställs i reklam?

- Varför finns det skillnader?

- Är det bra eller dåligt att det är skillnad?
HUD
"Man föds inte till kvinna, man blir det."
- Citat av Simone de Beauvoir

- Skrev en bok som heter "Det andra könet"

- Frankrike 1947:
Kvinnans huvudsakliga uppgift ansågs vara att att föda och ta hand om barn.
Preventivmedel var förbjudna.
Mannen var ensam förmyndare över sina barn.
Kvinnor fick inte ha ett eget bankkonto.
Kvinnan var/är ett objekt som kunde ägas och behandlas på ett sätt som man aldrig skulle behandla en annan man.
Mannen är normen. Allt som avviker från det som anses typsikt manligt anses sämre och mindre värt.

OMVÄND REKLAMBILD

6. Ska fotot vara i helkropp eller porträtt?

7. Vad ska hen ha för kläder?

8. Vad ska finnas i bakgrunden?

9. Vilka färger ska vara med i bilden?

10. Vad ska ni ha för slogan (text)?

PRATA IHOP ER I GRUPPEN!
Genusmedvetna REKLAMBILDER
VILKA FÖRMÅGOR SKA VI UTVECKLA?
1. Välj en av reklambilderna
(power points med bilder att välja mellan finns på It's Learning).

2. Titta noga på den bild ni valt
(utgå från de olika kategorierna för manligt och kvinnligt bildspråk)

3. Bestäm i gruppen:
- var ska ni fotografera?
- när ska ni fotografera?
- vad behöver ni ha med er? (ev. rekvisita)
- vems kamera ska ni använda?
- hur för ni över bilden så alla i gruppen har en egen?
- vem ansvarar för att ni har tillgång till originalbilden när ni fotograferar? (så ni kan jämföra)

- Digital fotografering och redigering.

- Kunskap om hur identitet och sexualitet framställs i reklambilder.

- Använda era kunskaper om genus och manligt/kvinnligt bildspråk i reklambilder för att skapa en omvänd reklambild.

- På egen hand och tillsammans i gruppen lösa problem som uppstår under arbetets gång.
Full transcript