Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Çevresel Kuznets Hipotezi

Seminer Sunumu
by

elcin tuzel

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Çevresel Kuznets Hipotezi

Amaç Çevresel Kuznets Hipotezi Dünyada Ele Alınan Araştırmalar Kuznets Hipotezi’nin çevreye uyarlanmasıyla ekonomik büyüme ile çevresel kirlilik arasındaki ilişkinin araştırılması
Çevresel Kuznets Hipotezi’nin geçerliliği
-Dünyada
-Türkiye’de Önemi Çevre sorunlarının ekonomik büyüme ile sonlanıp sonlanmaması
Gelir dağılımının çevre sorunlarına etkisi Grossman ve Krueger (1991)
Shafik ve Bandyopadhyay(1992)
Selden ve Song (1994)
Cole, Rayner ve Bates (1997) Uzun dönem ekonomik kalkınma araştırma alanlarından birisi de eşitsizliği anlatan Kuznets’in ters U eğrisidir. Kuznets’e göre gelişen ülkelerde gelir eşitsizliği önce artar, sonra en üst noktaya ulaşır ve daha sonrada azalmaya başlar. Kuznets Hipotezi Kuznets Eğrisi: Kişi Başına Gelir ile Eşitsizlik İlişkisi 1950’li yıllarında ortaya konulan Kuznets Hipotezi 1990’lı yıllarda kişi başına gelir ilişkisi ile çevre kalitesi ilişkisine odaklanmaya başlamıştır.
Kuznets Hipotezi’ne göre gelir dağılımı eşitsizliği ekonomiler gelişirken artar fakat belli bir seviyeden sonra gelir dağılımındaki eşitsizlik azalır. Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) bu ilişkiyi gelir seviyesi ve çevre kirliliği ile ilişkilendirmektedir. Çevresel Kuznets Hipotezi Çevresel Kuznets Eğrisi: Çevre Kirlenmesi ve Kişi Başına Gelir İlişkisi Çevresel Kuznets Hipotezine göre yapılan çalışmalarda; hava kirliliğine ilişkin sülfür dioksit, nitrojen oksit, partikül madde, fosfor değerleri gibi kullanılan kirlilik emisyon çeşidine göre ve modellerin farklılıklarına göre farklı sonuçlar doğurmaktadır. Bu farklılıklar Çevresel Kuznets Eğrisi’nin şeklini belirlemektedir. Çevresel Kuznets Hipotezi’nde gelir dağılımı ile çevresel kirlilik ilişkisi ölçek etkisi, teknolojik etki ve bileşim etkisi olmak üzere üç etkiye dayandırılır. Ölçek etkisi grafiğin artan kısmının, teknolojik etki ve bileşim etkisi ise grafiğin azalan kısmının açıklamasında kullanılmaktadır. Çevresel Kuznets Hipotezi’ne Etki Eden Unsurlar Çevresel Kuznets Hipotezi’nde gelir dağılımı ile çevresel kirlilik ilişkisi ölçek etkisi, teknolojik etki ve bileşim etkisi olmak üzere üç etkiye dayandırılır. Ölçek etkisi grafiğin artan kısmının, teknolojik etki ve bileşim etkisi ise grafiğin azalan kısmının açıklamasında kullanılmaktadır. Çevresel Kuznets Hipotezi’ne Etki Eden Unsurlar Kaynak: Panayotou (2003). Çevresel Kuznets Eğrisi: Çevresel Kirlilik Ekonomik Gelişim İlişkisi Gelir esnekliğine göre ise kişi başına gelir oranı düşük olduğunda çevre kirliliğine sebep olan bir mal normal mal olarak kabul edilmekte iken, kişi başına gelir oranı yükseldiğinde çevre kirliliğine sebep olan mal düşük mal olarak değerlendirilmekte ve böylece mala olan talep azalmaktadır. Kaynak: Piontkivska (2000). Çevresel Kuznets Eğrisi: Gelir Esnekliği Yaklaşımı Çevresel Kuznets Hipotezi üzerine yapılan araştırmalardan, Grossman ve Krueger (1991), Shafik ve Bandyopadhyay (1992), Selden ve Song (1994) ve Cole, Rayner ve Bates (1997)’in sonuçları ele alınmaktadır. Çevresel Kuznets Hipotezi ile ilgili Dünyadaki Araştırmalar Kaynak: Panayotou (2003). Kaynak: Shafik, Bandyopadhyay (1992). Kaynak: Grossman, Krueger (1991). Türkiye’de gelir düzeyi ve çevre kalitesiyle ilgili olarak çok fazla araştırma yapılmamakla birlikte Akbostancı, Serap Türüt Aşık, İpek Tunç (2006), Lise (2006), Başar ve Temurlenk (2007), Akyıldız (2008) Çevresel Kuznets Eğrisi üzerine araştırma yapmıştır. Çevresel Kuznets Hipotezi ile ilgili Türkiye’deki Araştırmalar Kaynak: Akyıldız (2008) Kükürt Dioksit Ölçütüne Göre Kaynak: Lise (2006). Hem Lise’nin hem de Akbostancı, Türüt Aşık ve Tunç’un araştırmalarından karbon dioksit ile kişi başına gelir arasında Çevresel Kuznets Eğrisi elde edilememesi
Türkiye’de karbon dioksit salınımı ile kişi başına gelir arasında Kuznets İlişkisi’nin bulunmadığı, tek düze bir artış bulunduğu
Akbostancı, Türüt Aşık ve Tunç tarafından kükürt dioksit ve partikül madde ile Akyıldız tarafından sülfür dioksit ile partikül madde üzerine yapılan her iki çalışmada da N şeklinin elde edilmesi Grossman ve Krueger(1991) Çevresel Kuznets Eğrisi’ni sülfür dioksit değerleri için N şeklinin, Shafik ve Bandyopadhyay(1992), Selden ve Song ve Cole, Rayner ve Bates Ters U şeklinin elde edilmesi
Cole, Rayner ve Bates’in araştırmasının sonucunda elde edilen değerler Grossman ile Krueger’ın ve Shafik ile Bandyopdhyay’in kent hava yoğunluğu değerlerinden daha yüksek fakat Selden ve Song’un kişi başına salınım değerinden daha düşük olması Dünya’da ve Türkiye’de yapılan analizlerin sonucunda özellikle hava kirliliğine sebep olan çevresel göstergelerin gelir dağılımı ile çevresel kirlilik arasında ilişki elde edildiği
Türkiye’de karbon dioksit salınımının kişi başına gelirden bağımsız olması Akbostancı, Türüt Aşık ve Tunç (2006)
Lise (2006)
Başar ve Temurlenk (2007)
Akyıldız (2008) Türkiye'de Ele Alınan Araştırmalar Kaynak:Akbostancı, Türüt-Aşık, Tunç (2006) Elçin Tüzel
09080335 Acemoglu, D., Robinson J.A., The Political Economy of the Kuznets Curve. Reviewof Development Economics,6(2), 183-203. (2002).
Aghion P., Bolton, P. A Theoy of Trickle Down Growth and Development. The Review of Economic Studies 64, 151-172. (1997).
Akbostancı, E., Türüt Aşık, S., Tunç, İ. The Relationship Between Income and Environment In Turkey: Is There An Environmental Kuznets Curve?Energy Policy 35(10), 4772-4778 (2006).
Akyıldız, B. Çevresel Etkinlik Analizi: Kuznets Eğrisi Yaklaşımı. T.C. Dokuz Eylül Üniversites Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalıı Genel İktisat Programı Yüksek Lisans Tezi. (2008).
Anand, S., Kanbur, S.M.R, The Kuznets Process and the Inequality-Development Relationship. Journal of Development Economics 40, 25-52. (1993).
Başar, S., Temurlenk, M.S., Çevreye Uyarlanmış Kuznets Eğrisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:21 Sayı:1. (2007).
Cole, M.A., Rayner, A.J. ve Bates, J.M., The environmental Kuznets curve: an empirical analysis. Environment and Development Economics, 2, pp 401­416 (1997).
Çiftçi, M., Ülkelerarası Küresel Eşitsizlik-Reel Büyüme İlişkisinin Uzun Dönemli Gelişimi., Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi Cilt:6 Sayı:1. (2009).
Grossman, G., Kuregar A., Environmental Impacts of a North American Free Agreement. NBER Working Paper Series. (1991).
Harris, J.D. Economic Growth and Equity: Complements or Opposites?. The Review of Black Political Economy. 64-71. (1993). Kuznets, S., Economic Growth and Income Equality, American Economic Review 45 (1), 1-28 (1955).
Panayotou, T., Economic Growth and the Environment. Development Discussion Paper.(2003).
Persson, T., Tabellini, G., Is Inequality Harmful for Growth?. The American Economic Review 84, 600-621. (1994).
Piontkivska, I. (2000). Is Economıc Growth a Cause or Cure for the
Envıronmental Degradation: Testing Environmental Kuznets Curve Hypothesis,
http://www.eerc.kiev.ua/research/matheses/2000/Piontkivska_Iryna/body.pdf, 05.05.2006.
Saatçi, M. And Dumrul Y, Çevre Kirliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Çevresel Kuznets Eğrisinin Türk Ekonomisi için Yapısal Kırılmalı Eş-Bütünleşme Yöntemiyle Tahmini. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37, 65-86 (2011)
Selden, T.M., and Song, D., Environmental Quality and Development: Is there a Kuznets Curve for Air Pollution Emissions? Journal of Environmental Economics andManagement 27, 147-162 (1994).
Shafik, N., Bandyophyay, S., Economic Growth and Envireonmental Quality. World Development Report. (1992).
Soytaş, U., Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi. Ekoform Dergi 17 (2011).
Torras, M., and Boyce, J., Income, Inequality, and Pollution; A Reassessment of the Environmental Kuznets Curve, Ecological Economics, 147-160 (1998).
Yandle, B., Bahattarai, M., Vijayaraghavan, M., Environmental Kuznets Curves: A review of Findings, Methods, and Policy Implications, PERC Research Study, 1-38 (2004).
Full transcript