Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KABIHASNANG HEBREWS

No description
by

Anne Corraine Tumulak

on 10 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KABIHASNANG HEBREWS

Ang Kabihasnang ito ay nagmula sa Palestine nakilala ang Hebrews dahil sa Monotheism at hinango sa pangalan ni Eber, kinilalang ninuno ni Noah. At sila din ay kilala bilang "Chosen People of God".
Umunlad ang mga Hebrew
Ang mga ambag ng mga Hebrew
1.) Bibliya
2.) Judaismo at Kristiyanismo
3.) Pagbabawal ang pagsamba at pag-aalay ng mga sakripisyo sa mga diyus-diyosan
4.) Monoteismo ang pagsamba sa nag-iisang Diyos.
Ang Kabuhayan ng mga Hebrew
---> Dahil ang pagsunod sa nais ng Diyos ay nagdala sa kanilang tagumpay at kasaganahan.

Bumagsak ang mga Hebrew
Kabihasnang Hebrews
Kabihasnang Hebrews
Ang kabuhayan ng Hebrew ay pagsasaka at
pag-aalaga ng hayop tulad ng mga tupa at kambing.
Sila din ang bumibigay ng mataas na pagpataw ng buwis.
Ang kanilang pangunahing produkto ay
Olive, dates, barley, ubas at trigo.
Sila ay mahuhusay na artisano.
---> Ang dahilan ng pagbagsak ng kanilang kaharian ay ang pagkaroon ng iba't-ibang diyos ng Israel na dala ng maraming asawa ng kanilang hari na si Haring Solomon.
KABIHASNANG
HEBREWS
Hebrew Alphabet
Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem.
Takdang-Aralin
Sa isang short size bondpaper , pumili ng isang AMBAG NG MGA HEBREWS at iguhit ito. Ipaliwanag ang iyong guhit sa tatlo hanggang limang (3-5) pangungusap.
Patungo sa wakas ng ikalawang milenyo bago dumating si Kristo, nagsimulang manirahan sa Canaan ang mga Hebreo, ang ninuno ng mga Hudyo. Mabilisan silang umunlad mula sa pagiging walang-pamalagiang tirahang mga mamamayang nananahan lamang sa mga kubol (mga nomadiko). Nagumpisa silang maglunsad ng mga pamayanang nagsasaka. Para malabanan ang paulit-ulit na mga paglusob ng mga makapangyarihang mga kanugnog na mga pangkat ng mga tao, katulad ng mga Pilistino, nagkaisa ang mga Hebreo sa pamamagitan ng pagpapailalim sa isang monarkiya. Noong mga kapanahunan ng mga haring sina David at Salomon, pinalawak nila ang kanilang nasasakupan at lakas mula sa Ilog Eufrates magpahanggang hangganan ng sinaunang Ehipto.Nabuo sa lupain ng Canaan, ang sinasabing “Lupang Pangako”.• Tinawag na Palestine at sa kasalukuyan kilala ito bilang Israel at Jordan • Inalipin ni Rameses II• Moises• “Exodus” at “Diaspora”.
SAUL
DAVID
SOLOMON
Sa ilalim ng paghahari ni Salomon, nagtamasa ng panahon ng kapayapaan at kasaganaan ang mga Hebreo. Nakipagkalakalan sila sa iba't ibang mga bansa at nagangkat ng mga bagay-bagay kahit mula sa malalayong mga lugar. Ginamit nila ang kanilang yaman upang itaguyod ang isang malaking hukbo at isang maambisyosong programa ng pagpapatayo ng mga gusali. Nahati ng kanilang kaharian sa dalawa: ang Israel sa hilaga at ang Jordan sa timog. Matapos ang paghahating ito, tinangka ng mga pinuno ng mga pinuno ng Israel at ng Jordan ang paglaban sa paglusob ng sinaunang mga Ehipsyo at, sa lumaon, ng Asiria. Subalit, noong 722 BK, nagapi ni Shalmaneser V ang kaharian ng Israel, kung kailan nagupo ang Samaria, ang pangunahing lungsod nito.

(Circa 1000-722 BCE)
---> Pagkakatatag ng Israel• Pamumuno ni Joshue• Pagkapanalo laban sa mga Philistine sa Palestina Mga Pinuno ng Kahariang Israel• Saul• David• Solomon
-->Saul• Anak ng tagapagmay-ari ng lupa na si Kish• Nagmula sa lahi ni Benjamin• Pinakaunang hari ng mga Hebreo
--> David• Anak ni Jesse (pastol sa Bethlehem)• Ninuno ni Hesus• Jerusalem (kapital)• Tinalo si Goliath
--> David• Nakipagkasundo kay Haring Hiram• Itinayo ang “Ark of the Covenant”
--> Solomon• Pinakamatalino, pinakamayaman, at pinakamagastos na hari• Temple of Jerusalem• “Golden Age”• “Pinakadakilang tagapagbatas ng kahariang Israel
--> Ipinatayo ang “Temple of Solomon Jerusalem” “Wailing Wall” • “Golden Age.
---> Kontribusyon- Monotheismo• Patriarchal• Sistemang Legal• Judaism• Ten Commandments• Lumang Tipan at Bagong Tipan.
Full transcript