Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ENERGIEFFEKTIVISERING (kort version)

Projekt för PROEFF.
by

Energikontoret Skåne

on 11 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ENERGIEFFEKTIVISERING (kort version)

"att med minskad energianvändning uppnå samma nytta
eller att med samma energianvändning uppnå
en större nytta än tidigare"

ENERGIEFFEKTIVISERING
DEN GLOBALA ENERGIUTMANINGEN
ENERGIANVÄNDNING SVERIGE
2009 stod industrin för 36% av Sveriges totala energianvändning.
Mycket snack, men ganska lite verkstad
VARFÖR ENERGIEFFEKTIVISERA?
Därför att ur företagsekonomisk synvinkel är energieffektivisering oftast lönsamt!
Ett exempel:

För ett företag med en vinstmarginal på 5% motsvarar 10 000 kr i energieffektivisering, 200 000 kr i ökad försäljning.
Dessutom;
många företag kan spara upp till 15% av sin energianvändning utan investeringar eller med investeringar som betalar sig på mindre än ett år.
ATT DRIVA VERKSAMHET KOSTAR
= ökade energipriser leder till förlorade pengar om inget görs.
Det innebär att företag måste energieffektivisera bara för att hålla samma kostnadsnivå som idag.
BÖRJA I RÄTT ÄNDE
- energieffektivisera i stället för att energiekonomisera!
Det är en win-win situation
PAY OFF vs LCC
Life Cycle Cost
5 VIKTIGA SKÄL FÖR ATT ENERGIEFFEKTIVISERA
LÖNSAMHET
LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH MYNDIGHETSKRAV
KUNDERNAS KRAV
KLIMAT OCH MILJÖ
IMAGE OCH PR
HUR GÖR MAN?
ANALYSERA
VÄRDERA
ÅTGÄRDA
ISO 50001
BESPARNINGSPOTENTIAL
VÄRME OCH VARMVATTEN
Byte av termostater, rumsgivare, reglerutrustning mm 10-30%
Snålspolande munstycke, blandare mm 5-20%
LUFTKONDITIONERING/KYLSYSTEM
Reduktion av kylbehov pga värmekällor, solskydd mm 5-80%
Kombinera kylmaskin/värmepump 50-100%
Frikyla i stället för kylmaskin 30-60%
Frekvensstyrning av fläktar och pumpar 10-20%
BELYSNING
Modern lysrörsarmatur 40%
Behovsstyrning (närvaro, ljusinsläpp, sektionering) 30-60%
VAD SKA MAN TITTA PÅ?
VÄRME &
VENTILATION
TRYCKLUFT
BELYSNING
VAD KAN NI SOM FÖRETAG GÖRA FÖR ATT UNDERLÄTTA
ENERGIEFFEKTIVISERING?
BETEENDE & ATTITYD
UTBILDA PERSONAL
ANVÄNDA LCC
VINSTDELNINGS-
SYSTEM
satsar på uppföljning och utvärdering
KORT FAKTA


Nordic Sugar A/S omsatte cirka DKK 5,9 Mdkr


500 000 MWh/år (Nordic Sugar Örtofta)


100 000 MWh per år sedan 2005 (Nordic Sugar Örtofta)
OMSÄTTNING 2010:
TOTAL ENERGIANVÄNDNING 2010:
BESPARING EFTER GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER:
MAGNIHILL
har fått energikartläggningscheck och biogasstöd
KORT FAKTA


106 Mkr


3 337 MWh


600 MWh per år sedan 2010
OMSÄTTNING 2010:
TOTAL ENERGIANVÄNDNING 2010:
BESPARING EFTER GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER:
Driften är
fem till
tio gånger
dyrare än investeringen.
NORDIC SUGAR
ELEKTROKOPPAR
Återvinner sin värme
KORT FAKTA
LANTMÄNNEN
Arbetar med LEAD-metoden
KORT FAKTA
OMSÄTTNING 2010:
Lantmännen lantbruk omsatte 11,1 Mdkr
TOTAL ENERGIANVÄNDNING 2010:
14 000 MWh el och 13800 MWh naturgas
ENERGIBESPARING EFTER GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER:
500 MWh per år sedan 2005
OMSÄTTNING 2010:
7,7 Mdkr
TOTAL ENERGIANVÄNDNING 2010:
75 000 MWh
BESPARING EFTER GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER:
334 MWh sedan november 2009 till följd av återvinning från kompressorns spillvärme
PUMPAR & MOTORER
Full transcript