Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Evoluutio ja prevention haasteet/PREVENT 2013

ti 27.11.2012 8.15–9.00:
by

Jari Haukka

on 24 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Evoluutio ja prevention haasteet/PREVENT 2013

Evoluutio ja prevention haasteet
Jari Haukka

Mitä evoluution on?
Evoluutio on ilmiö, jossa sukupolvien myötä eliöpopulaation geenivarastossa tapahtuu muutoksia. Ilmiön myötä populaatiossa esiintyvien alleelien toistumatiheys muuttuu.

Premissit:
Eliöpopulaatioissa on periytyvää vaihtelua
Eliöt tuottavat jälkeläisiä enemmän kuin ympäristö voi elättää
Parhaiten jälkeläistuotossa menestyvät yksilöt siirtävät perinnöllisiä ominaisuuksiaan seuraavalle sukupolvella enemmän kuin vähemmän menestyvät


Johtopäätös:
Eliöpopulaatiossa tapahtuu periytyviä muutoksia eli biologista evoluutiota.
Selkärankaisten ja nilviäisten silmällä erillinen kehityshistoria
Selkärankaisilla sokeapiste (4), nilviäisillä ei(mustekala)
Mustekalan silmään ei synny verkkokalvon irtaumaa

(1) retina; (2) hermoja ;(3)näköjuoste
Viitteet
Eaton SB, Strassman BI, Nesse RM, et al. Evolutionary Health Promotion. Preventive Medicine 2002;34:109–18.
Nesse RM. Evolution And Addiction. Addiction 2002;97:470–1.
Keller MC, Nesse RM. Is low mood an adaptation? Evidence for subtypes with symptoms that match precipitants. Journal of Affective Disorders 2005;86:27–35.
Nesse RM. What evolutionary biology offers public health. Bulletin of the World Health Organization 2008;86:83–83.
Tinbergen N. On aims and methods of Ethology. Zeitschrift für Tierpsychologie 1963;20:410–33.
Eaton SB, Konner MJ, Cordain L. Diet-dependent acid load, Paleolithic nutrition, and evolutionary health promotion. Am J Clin Nutr 2010;91:295–7.
Caspi A, Moffitt TE. Gene–environment interactions in psychiatry: joining forces with neuroscience. Nature Reviews Neuroscience 2006;7:583–90.
Keller MC, Nesse RM. Is low mood an adaptation? Evidence for subtypes with symptoms that match precipitants. Journal of Affective Disorders 2005;86:27–35.
Korkeila J. Psykoosin evoluutio. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2009;125(18):2009-15
Nesse RM. Evolution and Addiction. Addiction 2002;97:470–1.
Poikolainen K. Mitä addiktiot ovat. YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 2011;76:2
Shibuya A, Yoshida A. Genotypes of alcohol-metabolizing enzymes in Japanese with alcohol liver diseases: a strong association of the usual Caucasian-type aldehyde dehydrogenase gene (ALDH1(2)) with the disease. Am J Hum Genet 1988;43:744–8.
Saari A, Sankilampi U, Hannila M-L, Kiviniemi V, Kesseli K, Dunkel L. New Finnish growth references for children and adolescents aged 0 to 20 years: Length/height-for-age, weight-for-length/height, and body mass index-for-age. Annals of Medicine 2011;43:235–48.
Strachan DP. Hay fever, hygiene, and household size. BMJ 1989;299:1259–60.
Hygieniahypoteesi :: Terveyskirjasto. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=alk00011 (accessed 16 Nov2012).
WHO. The burden of musculoskeletal conditions at the startof the new millennium. World Health Organ Tech Rep Ser 2003;919: 1–218.
Ihminen
Mustekala
Esimerkkejä kehityksen epätahdista elinympäristön kanssa
Kuolleisuuden muutos
Luolamiehen ruokavalio
Masennus: Sairaus vai sopeuma
Miksi ihmiset pitävät epäterveellisistä asioista
Hygieniahypoteesi evolutiivisessa perspeksiivissä
Ovat nuorten ruumiillinen ja henkinen kehitys epäsynkronissa nykyaikana
Evoluutio ja addiktiot
Onko ihminen kone?
Ihminen ei ole kone vaan miljardin vuoden kompromisseja sisältävän kehityksen tulos.
Ei ole olemassa ihmisen piirustuksia tai mallia millainen "oikeanlainen" ihminen on
Monet ominaisuudet jotka näyttävät altistavan sairauksille voivat toisessa ympäristössä olla hyödyllisiä.:
Oikeastaan ei yleensä pitäisi puhua "viallisista" tai "tauti" geeneistä
Poikkeuksena pistemutaatioiden aiheuttamat harvinaiset perinnölliset sairaudet (hemofilia, Sallan tauti, ym.)
Sairauden syyt
Jokaiseen sairauteen voidaan periaatteessa etsiä kaksi syytä:
Välitön mekanismi
Evolutiivinen syy, miksi olemme alttiita sairastumaan tähän tautiin?
Etologi Tinbergenin (1963)neljä kysymystä mukautettuna lääketieteeseen
:
Mikä mekanismi on sairastumisen takana?
Mikä aiheuttaa sairauden?
Miten tämä mekanismi vaikuttaa luonnonvalintaan?
Miten tämä mekanismi toimiii muissa lajeissa ja miten se on voinut kehittyä ihmisellä?
Evolutiivisia syitä alttiuteen sairastua
Luonnonvalinta on hidasta:
Nykyiset olosuhteet ja evoluutiohistorian aikaiset olot ovat täysin toisenlaiset ("mismatch")
Patogeenien evoluutio yhdessä isännän kanssa
Luonnon valinnalla on rajat:
evolutiivinen historia ("path-dependence") asettaa esim. rajat miten anatomia voi vaihdella
evolutiiviset kompromissit, tiettyä ominaisuutta rajoittaa se vaikutus muihin ominaisuuksiin
Mihin luonnonvalinta vaikuttaa, väärinkäsitykset:
valinta vaikuttaa lisääntymismenestykseen ei terveyteen
puolustusmekanismit kuten kipu, kuume tai oksennusrefleksi ovat hyödyllisiä vaikka aiheuttavatkin kärsimystä
Rakenteella eri kehityshistoria
Lääketieteen ja evoluutiotutkimuksen
välillä vähän yhteyksiä
Kuolleisuuden kehitys
Evoluutio nyt?
Perimä ja ympäristö
On varsin hyvin tiedossa että ympäristö voi vaikuttaa ratkaisevasti geenien toimintaan.
Tämä koskee myös käyttäytymistä
Esimerkiksi adenokortikotropiini (ACTH) määrään stressin aikana vaikuttaa ratkaisevasti varhaislapsuuden kokemukset yhdessä perimän kanssa.
Jos apinan poikanen on kasvanut ilman emon hoivaa sen reaktio stressiin on paljon rajumpi kuin emon hoivaaman.
Tätä modifioi vielä rh-5HTTLPR geenin muoto (Caspi& Moffitt 2006)
Voidaan pohtia mitkä evolutiiviset syyt voivat olla takana tähän ympäristö-geeni yhdysvaikutukseen.
Miten tutkisit asiaa evolutiivisesta näkökulmasta?
Masennus: Sairaus vai sopeuma

Ihmisellä on mekanismeja jotka tietyissä tilanteissa johtavat alakuloisuuteen ja masennukseen
Toistuvien ja vaikeiden masennustilojen taustalla on usein sekä perinnöllinen alttius että laukaiseva ulkoinen tekijä, kuten kuormittava elämänmuutos, pitkäaikainen psykososiaalisen stressi tai läheisen ihmissuhteen puute.
Mitkä ovat evolutiiviset syyt jotka ovat johtaneet siihen että ihminen voi masentua?
Yksi hypoteesi
(Keller & Nesse 2005):
Masennus on sopeuma tilanteeseen jossa yksilö on kohdannut suuren vastoinkäymisen, esim. kädellisyhteisössä hävinnyt kamppailun hierarkisesta asemasta
Masennus voi auttaa palautumaanja säästää energiaa
Vakava masennus on sairaus, jossa luonnollinen reaktio on mennyt liian pitkälle
Miksi ihmiset pitävät epäterveellisistä asioista
Aiemmassa kehityshistoriassa on ollut hyödyksi saada mielihyvää:
Rasvaisesta ja makeasta ruuasta
Savannilla myös suolainen ruoka on ollut ehkä hyvä hengissä säilymiselle
Joutilaisuus, eli energian säästö on ollut hyvä sopeuma, koska fyysinen rasitus on ollut pakollista ruuan hankkimiseksi
Ikiaikaiset sopeumat ovat siis vahingollisia nyky-yhteiskunnassa (Eaton et al. 2002)
Kasvun ja kehityksen nopeus on muuttunut
Puberteetti varhaistunut (kuukautisten alku 12,5 ikä), jopa 3 vuotta kivikautista aikaisempi
Pituuskasvu tapahtuu aikaisemmin, vaikka loppupituus lienee sama kuin paleoliittisella kaudella
Esim. Afrikan joillakin paimentolaisilla pituuskasvu jatkuu 20v asti, loppupituus kuitenkin sama kuin eurooppalaisilla
Fyysinen ja henkinen kehitys ovat epätahtisia modernissa yhteiskunnassa verrattuna aikaisempaa kehityshistoriaan.
Addiktioiden takana voimakkaat molekyylibiologiset mekanismit jotka perustuvat välittäjäaineille
palkitsee nopeasti aiheuttamalla mielihyvää tai muita palkintoja,
toistuu poikkeavan usein (ja siksi näyttää pakonomaiselta), vähentää kiinnostusta muihin asioihin,
on sopivana pidetyt rajat ylittävää,
lisää todennäköisyyttä saada tulevaisuudessa jotain, josta on haittaa joko addiktille itselleen tai hänen läheisilleen,
jatkuu haitasta huolimatta
ei vaikuta toisten mielestä järkevältä.
Evolutiivisia näkökohtia:
Miksi kasvit sisältävät addiktiota aiheuttavia aineita. Miksi ihmiset käyttävät niitä?
Addiktiot
Aldehydidehydrogenaasigeenin tietty muoto (ALDH2-2 suojaa alkoholismilta) on yleinen aasialaisilla, sen kantajat saavat alkoholi juotuaan voimakkaan antabusreaktion
Tätä mutaatiomuotoa esiintyy noin 35 %:lla aasialaisista, mutta vain 7 %:lla niistä, joilla on alkoholin aiheuttama maksasairaus (Shibuya ja Yoshida 1988)
Mikä voisi olla
evolutiivinen
selitys tähän?
Yksi selitysyritys: Kun kaupungistuminen alkoi puhdas juomavesi ei ollut enää itsestään selvyys. Eurooppalaiset alkoivat juoda olutta ja viiniä jotka eivät sisällä eläviä taudinaiheuttajia. Aasiassa taas luotettiin veden keittämiseen ja teen valmistukseen. Euroopassa luonnonvalinta siis suosi niitä jotka pystyivät juomaan alkoholipitoisia nesteitä ja valintapaine muutti alleelifrekvensseja nykyisen kaltaisiksi.
Muita selityksiä?
Alkoholi
"Suurimmat pituuserot nykyisiin kasvukäyriin ilmenevät murrosiän nopean kasvun aikana (tytöillä +2,8 cm ja pojilla +5,6 cm). Aikuispituus on lisääntynyt naisilla 1,9 cm (167,5 cm) ja miehillä 1,8 cm (180,7 cm). Muutoksen on ajateltu johtuvan parantuneesta ravitsemuksesta ja sairastavuuden vähenemisestä ." (Saari et al. 2011)
Hygienia hypoteesi
Hypoteesi esitettiin kun havaittiin että mintä enemmän lapsella oli vanhempia sisaruksia sitä pienempi oli heinänuhan esiintyvyys (Strachan 1989)
Hygieniahypoteesin mukaan korkean elintason maissa maaperän pieneliöt eivät enää kouluta ihmisen immuunijärjestelmää entiseen tapaan. Immuunipuolustus reagoi väärin ympäristön haitattomiin hiukkasiin, kuten siitepölyihin
Evoluutioteoreettiset pohdinnat eivät tarjoa suoraan vastauksia sairauksien ehkäisyyn.
Teorian tunteminen antaa kuitenkin hyvä lähtökohdan uusin ajatusten kehittämiseen ja käytännön sovelluksiin.
Jos ei tunne historiaa on vaikea ymmärtää nykyhetkeä tai hahmotella tulevaisuutta
Lopuksi
Selkäkipujen elinaikainen prevalenssi on 80-85%, eli ne kuuluvat normaaliin elämään
Ne ovat hinta jonka ihminen maksaa pystyasennosta, siitä että eturaajoja käytetään etupäässä muuhun kuin liikkumiseen
Kehityksen vaihtokaupat - Selkäkipu
Full transcript