Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Glorious Noel

tekst presentatie
by

M Oldenhuis

on 12 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Glorious Noel

Gloria
Emmanuel
Glorie aan God in de hoge
Emmanuel God is met ons
En vrede op aarde,
voor alle mensen die Hij liefheeft
Glorie aan God in de hoge
Emmanuel God is met ons
Gloria, we zingen gloria
Gloria in excelsis Deo
In de hoge hebben we engelen gehoord, lieflijk zingend over de vlakten
En de bergen op hun beurt,
echoën hun vreugdevolle melodieën terug
Kom naar Bethlehem en zie
Hem over wiens geboorte de engelen zingen
Kom geknield aanbidden
Christus de Heer is de nieuwgeboren Koning
Want een Kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En de heerschappij rust op Zijn schouders Deze namen zal Hij dragen:
Wonderbare Raadgever
Machtige God, Eeuwige Vader
Wonderbare Raadgever
Machtige God, Vredevorst
We prijzen Jezus
We zijn hier om Emmanuel te prijzen
We prijzen de Redder van de wereld
De eerste Kerst
De Koning van Israël is geboren
Ik ben overdonderd te weten
dat de redder mijn God in mij leeft
Want wie ben ik om zo iemand te kunnen dragen
Emmanuel de Koning
In velden waar ze hun schapen hoedden
In een koude winter, midden in de nacht
Kerstmis
De Koning van Israël is geboren
Die verlichtte de aarde
En dat ging dag en nacht door

Kerstmis
De Koning van Israël is geboren

Een engel verscheen uit het niets
Hij zei dat ik degene was
Hij vertelde me dat ik begenadigd was
En dat ik een Zoon ter wereld zou brengen
Hij zei: wees niet bang
je hebt niets te vrezen
want de Geest van God is hier
Ik zei: Hier ben ik
Ik prijs Uw naam
Ik prijs de Here met mijn hele hart
Hier ben ik
Laat het gaan zoals U zegt Heer
Hier ben ik
Ik wist dat ik onwaardig was
Om te denken dat de Heiland mij had gekozen
Ik vroeg me af of ik in staat zou zijn
de moeder te zijn van de Koning der Koningen
Toen realiseerde ik me dat deze baby
degene zou zijn die mij zou verlossen
Het is overweldigend om te weten
dat de Redder mijn God in mij leeft
Wie ben ik dat ik U kon dragen
Emmanuel de Koning
O kleine stad Bethlehem
Hoe we u nog steeds zien liggen
boven de diepe en droomloze slaap
terwijl de stille sterren voorbij gaan
Maar in de donkere straten
Schijnt het eeuwige Licht
De hoop en angst uit al die jaren
worden volbracht bij U vannacht
We horen de kerst engelen
de grote blijde boodschap vertellen
O kom bij ons en blijf bij ons
Onze Heer Emmanuel
O heilig Kind van Bethlehem
wij bidden kom in ons
Heilig, heilig, heilig
Redder Gij zijt waardig
Om alle eerlijkheid en eer te ontvangen
Emmanuel, God met ons
Vul ons met Uw aanwezigheid
Als we U eer en glorie brengen
Aanbid de Koning, aanbid de Koning
de grote IK BEN, de almachtige God
Die regeert op aarde en hemel
Aanbid de Koning, Aanbid de Koning, Aanbid de Koning
Aanbid Hem Die regeert in majesteit
Er is geen andere God die boven Hem staat
God alleen, Hij regeert
Alles buigt voor Hem
God alleen, Hij regeert
Het universum verklaart dat Hij God is over alles
Er is niemand vergelijkbaar
Aan Zijn pracht en ontzag
We aanbidden, we aanbidden, we aanbidden U, onze levende Koning
We komen van ver om geschenken te brengen voor U
U bent de Messias, Verlosser van de mens, de Zoon van God, de grote IK BEN
O machtige Koning van Israël
We aanbidden U, we aanbidden U
O Zoon van God, Emmanuel
We aanbidden U, we aanbidden U
Groot Licht, schijnende Ster,
We volgen U voor wie U bent
U bent Jehovah, U bent Adonai, Jehovah Rapha, U bent El Shaddai
We houden van U, aanbidden U, we zullen altijd voor U buigen
U bent meer dan gewoon een baby,
U bent meer dan gewoon een man
U bent de Messias, de grote IK BEN
O machtige Koning van Israël
We aanbidden U, we aanbidden U
O Zoon van God, Emmanuel
We aanbidden U, we aanbidden U
O machtige Koning van Israël
We aanbidden U, we aanbidden U
Ga het vertellen op de berg,
over de heuvels, overal
Ga vertellen op de berg
dat Jezus Christus is geboren
Toen ik een zoeker was, zocht ik dag en nacht
Toen vroeg ik de Heer me te helpen,
en Hij leidde me de weg
Hij maakte van mij een wachter op de stadsmuur
En als ik een Christen ben,
ben ik de minste van allemaal
Vertel het, vertel het, vertel dat de Koning is geboren
Vertel het, vertel het, vertel dat de Koning is geboren
Vertel het, vertel dat Jezus Christus is geboren


Hij is hier, Hij is hier, Hij is hier nu in deze ruimte
Ga het vertellen op de berg,
over de heuvels, overal
Ga vertellen op de berg dat Jezus Christus is geboren
Hij is geboren
Hij is hier, Hij is hier, Hij is hier nu in deze ruimte
Vertel het, vertel het, vertel dat de Koning is geboren
Vertel het, vertel dat Jezus Christus is geboren
Hij is geboren
Uit de hemel hierboven werd het Woord vlees
Een baby was geboren, God geopenbaard
Messias, de Heilige, machtig en rechtvaardig
Niet in pracht en praal of in koninklijke weergave
Maar bescheiden en nederig kwam Emmanuel
God met ons, het Lam, voor zondaars geslacht
Jezus kwam
van de troon van de hemel naar de deur van je hart
Jezus kwam, o zo ver, Jezus kwam
als een Baby in een kribbe naar waar je bent
Jij was de reden waarom Jezus kwam
Verbeelding kon het niet bevatten
De kracht en glorie die afdaalde
Zo teder, zo zachtmoedig en mild, was de Almachtige
Niet in schoonheid of in pure elegantie
Maar gewoon en simpel maakte Hij Zijn entree
De engelen verkondigen nog steeds glorieuze lof
Voor iedereen die gebroken is, voor iedereen in wanhoop
Voor iedereen die z’n weg niet kan vinden
Voor iedereen die pijn lijdt, iemand nodig heeft die voor hem zorgt
Jij was de reden waarom Jezus kwam
Hij kwam om liefde te geven, Hij kwam om vrede te geven
Hij kwam om overvloedige vreugde geven
Hij kwam om hoop te geven, Hij kwam om leven te geven
Jij was de reden waarom
O kleine stad Bethlehem
Die we nog steeds zien liggen
boven de diepe en droomloze slaap
terwijl de stille sterren voorbij gaan
Maar in de donkere straten
Schijnt het eeuwige Licht
De hoop en angsten uit alle jaren
ontmoeten U vannacht

We horen de kerstengelen
De grote blijde boodschap vertellen
O kom bij ons en blijf bij ons
Onze Heer Emmanuel
O heilig Kind van Bethlehem
Wij bidden: Wees bij ons

Heilig, heilig, heilig
Redder Gij zijt waardig
Om alle eer en glorie te ontvangen
Emmanuel, God met ons
Vul ons met Uw aanwezigheid
Als we U eer en glorie brengen
Aanbid de Koning, aanbid de Koning
de grote IK BEN, de almachtige God
Die regeert op aarde en hemel

Aanbid de Koning, Aanbid de Koning.
Aanbid Hem Die regeert in majesteit
Er is geen andere God die boven Hem staat
God alleen, Hij regeert
Alles buigt voor Hem
God alleen, Hij regeert
Het universum verklaart dat Hij God is over alles
Er is niemand vergelijkbaar
Aan Zijn pracht en ontzag
We aanbidden, we aanbidden, we aanbidden U, onze levende Koning
We komen van ver om geschenken te brengen voor U
U bent de Messias, Verlosser van de mens, de Zoon van God, de grote IK BEN
O machtige Koning van Israël
We aanbidden U, we aanbidden U
O Zoon van God, Emmanuel
We aanbidden U, we aanbidden U
Groot Licht, schijnende Ster,
We volgen U voor wie U bent
U bent Jehovah, U bent Adonai, Jehovah Rapha, U bent El Shaddai

We houden van U, aanbidden U, we zullen altijd voor U buigen
U bent meer dan gewoon een baby,
U bent meer dan gewoon een man
U bent de Messias, de grote IK BEN

O machtige Koning van Israël
We aanbidden U, we aanbidden U
O Zoon van God, Emmanuel
We aanbidden U, we aanbidden U
O machtige Koning van Israël
We aanbidden U, we aanbidden U
U
Ga het vertellen op de berg,
over de heuvels, overal
Ga vertellen op de berg
dat Jezus Christus is geboren

Toen ik nog zoekende was, zocht ik dag en nacht
Toen vroeg ik de Heer me te helpen,
en Hij leidde me de weg
Hij maakte van mij een wachter op de stadsmuur
En omdat ik een Christen ben,
ben ik de minste van allemaal
Vertel het! vertel het!
vertel dat de Koning is geboren!

Hij is hier! Hij is hier!
Hij is hier nu in deze ruimte!
Hij is geboren!
Hij is hier. Hij is hier, nu in deze ruimte!

Vertel het! Vertel dat de Koning is geboren!

Vertel het, vertel dat Jezus Christus is geboren
Uit de hemel hierboven werd het Woord vlees
Een baby was geboren, God geopenbaard
Messias, de Heilige, machtig en rechtvaardig
Niet in pracht en praal of in koninklijke weergave
Maar bescheiden en nederig kwam Emmanuel
God met ons, het Lam, voor zondaars geslacht

Jezus kwam
van de troon van de hemel naar de deur van je hart
Jezus kwam, o zo ver, Jezus kwam
als een Baby in een kribbe naar waar je bent
Jij was de reden waarom Jezus kwam

Verbeelding kon het niet bevatten
De kracht en glorie die afdaalde
Zo teder, zo zachtmoedig en mild, was de Almachtige
Niet in schoonheid of in pure elegantie
Maar gewoon en simpel maakte Hij Zijn entree
De engelen verkondigen nog steeds glorieuze lof
Voor jij die gebroken bent, voor jouw wanhoop
Voor iedereen die z’n weg niet kan vinden
Voor jij die pijn lijdt en iemand nodig hebt die voor je zorgt
Jij was de reden waarom ...
Jezus kwam
Hij kwam om liefde te geven, Hij kwam om vrede te geven
Hij kwam om overvloedige vreugde geven

Hij kwam om hoop te geven, Hij kwam om leven te geven

Jij was de reden waarom
De eerste Kerst, sprak de engel
tot enkele arme herders
die in de velden lagen te hoeden
Ze keken op en zagen een ster
schijnend in het oosten,
ver van hen vandaan
Full transcript