Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER

No description
by

buket bilgic

on 12 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER

-KARAGÖZ
-MEDDAH
-ORTA OYUNU

**2.GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİNLER(TEMAŞA)

-HALK HIKAYELERI
-MESNEVI

Bütün dünyada neden aynı simge kullanılır?

3.ÖĞRETİCİ METİNLER

-TEZKIRE
-SEYAHATNAME
-ILMI ESERLER

OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER
ANLATMAYA BAĞLI EDEBI METINLER
Herakleitos (ağlayan,melankolik) sert tabiatlı bir filozoftur.Insanlığın durumuna acıdığı ıçın asık yüzlü dolaşırdı ve lakabı ağlayandı. Demokritos ise(gülen melankolik) insanlığın durumunu anlamsız ve komik bulduğu için alaycı bir tebessümle gezerdi,lakabı gülen filazoftu.Bu iki filozofun yüz ifadeleri trajedi ve komedinin simgesi olmuştur.Zıtlıkların çatışması ve birlik esasına dayandırılmıştır.'' Bu dünya düşünenler için bir komedya,hissedenler için bir tragedyadır''.
Göstermeye bağlı edebi eserler,tiyatrolardır.
Olmuş ya da olması düşünülmüş bir takım olayların sahne üzerinde,gerçeğe uygun bir şekilde oyuncular tarafından gösterilmesine tiyatro denir. Tiyatro türü,yunanlıların MÖ 6.yy dinsel törenlerinde başlamıştır.
Tiyatronun öğeleri
seyirci
oyuncu
sahne
eser
dil
ifade gibi öğeleri vardır.Tiyatro eserlerinde oyunun temeli konuşmaya dayanır.Bu bakımdan tiyatroda konuşma üslubu ağır basmaktadır.Okunmak için değil,oynanmak içindir
Tiyatro türünü iki grupta ele alabiliriz
GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU
Tiyatro sözcüğü,yunanca ''seyirlik yeri'' anlamında kullanılan theatron'dan sözcüğünden türetilmiş ve dilimize yerleşmiştir. Geleneksel tiyatro denildiğinde
Kukla,Karagöz,Orta

oyunu,Meddah,Hokkabazlık ve Köy seyirlik oyunları
akla gelmektedir. Halk tiyatrosu metinsiz,sahnesiz bir tiyatro olup,daha çok kentlerde gelişen bir gelenektir.
Anlatmaya bağlı metinlerle göstermeye bağlı metinler arasındaki benzerlikler
Her iki türde bir olay çevresinde gelişir.Bu temel olayın etrafında daha küçük çapta gelişen olaylar yer alır.
Her iki türde de insanların başlarından geçen ya da geçebilece nitelikteki oalylar gösterilir.
Olaylar bellirli bir zaman diliminde geçer.
Anlatılan olaylarda etkilenen insanlar ya da varlıklar vardır.
FARKLILIKLAR
1.
Anlatmaya bağlı türlerde olayın mutlaka bir anlatıcısı vardır. Bu anlatıcı olayı ilahî bakış açısıyla, kahramanın bakış açısıyla ya da gözlemci bakış açısıyla anlatır
2.
Göstermeye bağlı eserlerde, sosyal hayatta karşılaşabileceğimiz olaylar sahnede gösterilir.
3.
Göstermeye bağlı eserdeki olaylar aktör (erkek oyuncu), aktris (bayan oyuncu) adı verilen oyuncular tarafından canlandırılır.Sosyal yaşamın ve insan karakterinin eleştirisi yapılır.
4.
Bu iki tür arasında kullanılan dil ve anlatım biçimi de birbirinden farklıdır. Anlatmaya bağlı eserlerde uzun ve kurallı cümleler kullanılırken göstermeye bağlı eserlerde günlük konuşma dili kullanılır. Cümleler daha açık ve kısadır. Söylenen sözün izleyici tarafından anlaşılması beklenir, bunun için daha açık ve kısa cümleler kullanılır. Konuşma dilinin canlılığı sahnede yansıtılır.
Modern tiyatronun ortaya çıkış sürecinde, kendisinden önceki klasik tiyatronun geçerli olan bütün tabuları yıkılmıştır. Modern tiyatro, genel hatlarıyla hayatı klasik tiyatrodan daha ayrı olarak iç yüzüyle de sahneleme temeline dayanır. Normal hayatta olayların ve yaşantıların daha derinine inerek derinlerdeki anlamları oyunlarda ifade etmeye çalışır. Bu da hem doğayı, hem de insanı anlatırken birebir taklit ve anlatım üslubuna uymadan daha geniş perspektiflerden değerlendirme üsluplarını seçer. Bu durum mantık açısından toplum mantığına çok uymasa da insanın iç dünyasının kapılarını aralamak, modern tiyatronun altın kuralıdır. Bu yüzden modern tiyatro sayılabilecek bir oyun sergilenirken, replikler saçma olabilir; doğaçlama yapılan hareketler de keza saçma olabilir; ancak bunu eleştirmekten ziyade modern tiyatro kuralları çerçevesinde değerlendirmek gerektiğinden normallik ya da gerçeklik kalıpları aranmamalıdır. Modern Türk Tiyatrosu’na verilebilecek ilk örnek, Türk Edebiyatı’nın Tanzimat döneminde verilmiştir. Batı’dan esinlenerek kaleme alınan ”Şair Evlenmesi”, Şinasi’nin en ünlü eseridir.
MODERN TİYATRO NEDİR?
Modern Türk Edebiyatında tiyatronun özellikleri

Modern türk tiyatrosunda teknoloji kullanılır
Modern Türk tiyatrosunda bir ön hazırlık çalışması vardır
Modern Türk tiyatrosunda bir senaryo yani yazılı bir metin vardır
Modern Türk Tiyatrosu profesyoneldir
Modern Türk tiyatrosunda sahne ve dekor vardır
Modern Türk tiyatrosunda çeşitli karakterler ve tipler olabilir.
Modern Türk Tiyatrosunda dil , konuya göre seçilir
Modern Türk tiyatrosu aydın çevrede ortaya çıkmıştır.

MODERN TÜRK TİYATROSU VE GELENEKSEL TİYATRONUN FARKLILIKLARI
Modern Türk tiyatrosunda teknoloji kullanılır.
Geleneksel Türk tiyatrosunda ise teknoloji kullanılmaz
Modern Türk tiyatrosunda bir ön hazırlık çalışması vardır.
Geleneksel tiyatro provasızdır
Modern Türk tiyatrosunda bir senaryo yani yazılı bir metin vardır gelenekselde ise bu yoktur tamamen doğaçlamadır
Modern Tiyatro daha profesyonel geleneksel daha amatördür
Geleneksel Türk tiyatrosunda sahne yoktur.
Modern Türk tiyatrosunda sahne ve dekor vardır.
Geleneksel Türk tiyatrosunda belirli sadece tipler vardır.
Modern Türk tiyatrosunda çeşitli karakterler ve tipler olabilir.
Geleneksel Türk tiyatrosunda taklit ve yanlış anlamalar önemli yer tutarken modern Türk tiyatrosunda konuya göre dil kullanılır.
Geleneksel Türk tiyatrosu halk çevresinde, Modern Türk tiyatrosu ise aydın çevrede ortaya çıkmıştır.
Full transcript