Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pieprasījums un piedāvājums

No description
by

Merita Baikovska

on 28 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pieprasījums un piedāvājums

Pieprasījums Piedāvājums Merita Baikovska
12.4 Pieprasījums un piedāvājums Tirgus pieprasījums un tirgus piedāvājums Tirgus līdzsvars, tirgus cena Pieprasījuma un piedāvājuma elastība Pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas ietekmējošie faktori Pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņu sekas Valdības iejaukšanās tirgus mehānismā Pieprasītais daudzums – preču vai pakalpojumu apjoms, ko pircēji vēlas un spēj iegādāties par noteiktu cenu noteiktā laika periodā un vietā. To ietekmē galvenokārt cena, kā arī ārpuscenas faktori. Pieprasījuma likums – sakarība, kad par zemāku cenu patērētāji grib un spēj nopirkt lielāku preces daudzumu, ja pārējie nosacījumi paliek nemainīgi. Piedāvātais daudzums – preču un pakalpojumu apjoms, kuru ražotājs vēlas un ir spējīgs piedāvāt tirgū. Piedāvājuma ietekmējušie faktori Pieprasījuma ietekmējušie faktori Piedāvājuma likums – par augstāku cenu ražotāju grib un spēj saražot tirgum lielāku preces daudzumu, ja pārējie nosacījumi paliek nemainīgi. Individuālais pieprasījums un tirgus pieprasījums Individuālais pieprasījums izsaka atsevišķa pircēja pieprasītos preces daudzumus atkarībā no cenām noteiktā laika periodā. Tirgus pieprasījums izsaka visu individuālo pircēju kopējos pieprasītās preces daudzumus atkarībā no cenām noteiktā laika periodā. Tirgus līdzsvars- situācija, kad par noteiktu cenu ir vienāds pieprasītās un piedāvātās preces daudzums. Pārpalikuma un deficīta ietekme uz cenu Pieprasījuma elastība- (cenas) parāda, kā izmainās pieprasītās preces daudzums, mainoties preces cenai. Ja elastības koeficients e < 1, tad pieprasījums ir neelastīgs - cenas izmaiņas būtiski neietekmē pieprasītās preces daudzuma izmaiņas.
Ja elastības koeficients e > 1, tad pieprasījums ir elastīgs - nelielas cenu izmaiņas būtiski ietekmē pieprasītās preces daudzuma izmaiņas.
Ja elastības koeficients e = 1, tad pieprasījums ir vienādots - par cik procentiem mainās cena, par tikpat procentiem mainās pieprasītās preces daudzums. Pārdevējiem ir iespēja paaugstināt cenu, cik grib, jo pircēji vienalga pirks šo preci. e = bezgalība. Ja pārdevēji paaugstinās cenu kaut vai par santīmu, pircēji nemaz nepirks šo preci. Ekonomikā apskata arī citus pieprasījuma elastības veidus:
•Krustenisko elastību – tā parāda, kā izmainīsies vienas preces pieprasītais daudzums (sviesta), ja cenu izmainīs kādai citai precei (margarīnam);
•Ienākuma elastību – tā parāda pieprasītā preces daudzuma izmaiņas atkarībā no ienākumu izmaiņām. Faktori, kas ietekmē pieprasījuma elastību: 1.Vai precei ir aizvietotāji? 2. Kādu vajadzību prece apmierina? 3. Laika faktors 4. Preces īpatsvars izdevumu struktūrā un ienākumi. Krājumi Piedāvājuma elastība atspoguļo to, kā mainās piedāvātās preces daudzums, mainoties preces cenai. Tirgū bieži ir vērojama situācija, kad preces cena nemainās, bet patērētāji sāk pirkt preci vairāk. Pieprasījuma izmaiņas izraisa ārpuscenu faktori: 1. Patērētāju ienākumi 2.Aizvietojamās preces cena 3.Kopā lietojamo preču cenas 4.Patērētāja modes, gaumes izmaiņa 5. Pircēju skaits 6.Gaidāmās cenas izmaiņas Pieprasījuma izmaiņu grafiska attēlošana Piedāvājuma izmaiņas nosaka šādi ārpuscenas faktori: 1. Ražošanas faktoru (zeme, darbs, kapitāls, uzņēmējdarbība, informācija) cenas. 2.Ražošanas tehnoloģijas izmaiņas. 3.Nodokļu izmaiņas 4. Subsīdijas 5. Citu preču cenas 6.Piedāvātāju skaits 7.Gaidāmās cenu izmaiņas Piedāvājuma grafiska attēlošana Pieprasījuma izmaiņu ietekme uz līdzsvara cenu Piedāvājuma izmaiņu ietekme uz līdzsvara cenu Ja pieprasījums palielināsies, tad līdzsvara cena pieaug;
Ja pieprasījums samazināsies, tad līdzsvara cena samazināsies. Ja piedāvājums palielināsies, tad līdzsvara cena samazināsies; Ja piedāvājums samazināsies, tad līdzsvara cena pieaugs. Tā visbiežāk notiek: •Nosakot nodokļus;
•Maksājot ražotājiem subsīdijas;
Nosakot intervenci kādas preces tirgū;
•Nosakot cenas grīdu un cenas griestus. Cenu griesti - augstākā cena, par kādu preci var pārdot. Cenu griestu dēļ, radās deficīts. Ieņēmumi samazinās! Cenu grīda - zemākā cena, par kādu preci drīkst pārdot. Cenu grīdas dēļ, tirgū rodas pārpalikums.
Ieņēmumi samazinās! Paldies par uzmanību!
Full transcript