Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Санхүүгийн тухай ойлголт

No description
by

Dally Darkhaa

on 4 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Санхүүгийн тухай ойлголт

Санхүү үүсч,түүний тухай ойлголт бий болоход нөлөөлсөн хүчин зүйлс:
1.Нийгмийн хөдөлмөрийн хуваарь бий болж,нийгэм хэсэг бүлэгт хуваагдсан
2.Улс бий болж төрийн гүйцэтгэх үүрэг нэмэгдсэн
3.Үйлдвэрлэл өсч,ДНБ,ҮО-ын хэмжээ нэмэгдэж,таваар мөнгөний харилцаа гүнзгийрэх болсон
4.Эдийн засгийн харилцаанд бие дааж оролцох чадвартай ААН-үүд гарж ирж,материаллаг үйлдвэрлэл явуулах мөнгөн хөрөнгийг бий болгох болсон
Санхүүгийн харилцааны субъект нь:
-Улсын төвлөрсөн сан
Улсын төсөв,тэтгэврийн сан,НДСан,хөрөнгийн бирж зэргээс бүрдэнэ.
- Төвлөрсөн бус сан
Үйлдвэр,ААН-ийн хувьд санхүүгийн харилцаа нь тухайн субъект дотроо явагддаг.
Санхүүгийн үйлчилгээ
гэдэгт санхүүгийн бүтээгдэхүүн хэрэгсэлийг бий болгож иргэд байгууллага , засгийн газарт хүргэх үйл явцыг ойлгоно. Үүнд:
• Банкны үйлчилгээ
• Даатгалын үйлчилгээ
• Үл хөдлөх хөрөнгийн үйлчилгээ
• Үнэт цаастай холбоотой бүх төрлийн үйлчилгээ
• Лизингийн үйлчилгээ
• Санхүүгийн талар зөвлөгөө өгөх
гэх зэрэг үйлчилгээнүүд орно
Санхүүгийн үүсэл хөгжил
Францын эрдэмтэн Ж.Боден
1577 онд "Улсын тухай зургаан ном"
Санхүүг
1.Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээс хамааруулан:
-Үйлдвэрлэл эрхэлдэг байгууллагын санхүү
-Худалдаа эрхэлдэг байгууллагын санхүү
-Үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагын санхүү
2.Өмчийн хэлбэрээс нь хамааруулан
-Төрийн өмчийн байгууллагын санхүү
-Төрийн өмчийн оролцоотой санхүү
-Хувийн өмчийн байгууллагын санхүү

Санхүүгийн тухай ойлголт
Санхүүгийн шинжлэх ухаан
нь санхүүгийн нөөцийг биш харин санхүүгийн нөөцийг бий болгох ,хуваарилах,ашиглах явцад үүсэх нийгмийн харилцааг судлана.
Эдийн засгийн ухаан нь:
Хязгааргүй нөөцөөр хүний хязгааргүй хэрэгцээг хэрхэн яаж үр ашигтай хангах тухай судлана.

Санхүүгийн шинжлэх ухаан нь:
Хязгаарлагдмал нөөц баялгийг хүний хүний хязгааргүй хэрэгцээнд хэрхэн үр ашигтай ашиглах тухай судлана.
3.Санхүүгийн системийн бүрдүүлэгчийх нь хувьд :
-Аж ахуй нэгжийн санхүү
-- Банк болон банктай ижил төрлийн үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагын санхүү
- Даатгалын байгууллагын санхүү
- Төрийн /улсын/ санхүү
4. Санхүүг ашиглагдаж байгаа талаас нь хамаарч:
- Санхүүгийн үйлчилгээ
- Санхүүгийн удирдлага
Мөнгөний харилцаа болгон санхүүгийн харилцааг илэрхийлэхгүй.
Мөнгө
-Өртөгийн түгээмэл хэмжигдэхүүн,гүйлгээний болон төлбөрийн хэрэгсэл
Санхүү
-ДНБ,ҮО-ийн хуваарилах эдийн засгийн хэрэгслэл, мөнгөн хөрөнгийг бий болгох,зарцуулахад хяналт тавих хэрэгсэл болдог.
Манай улсын санхүүгийн системийн үүсэл хөгжил
1.Санхүүгий үндэс суурь болсон буюу 1921-1930
2.Орчин үеийн аж үйлдвэрийн хөгжлийн эхэн үеийн санхүү 1930-1940
3.Соцализмийн үеийн санхүүгийн систем 1940-1990
4.Зах зээлийн харилцаанд шилжих үеийн санхүүгий систем 1990 оноос хойш
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.
Full transcript