Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Groepsinvloed en opinieleiderschap

No description
by

Cindy Mertens

on 24 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Groepsinvloed en opinieleiderschap

= negatief
= vermijdingsgroepen
= afstand nemen van een groep
1) Normatieve en comparatieve invloed
Inleiding
- Veel info op een informele manier verspreid
- KAN efficiënte marketing tool zijn
- Vooral krachtig als consument product niet kent:
* nieuw
* technologisch complex
3. Mond-tot-mondcommunicatie
Creating buzz
- Formele kanalen = merkbekendheid
- Informele kanalen = verdere beoordeling + acceptatie

- Ontstaat spontaan
- Buzzmarketing
3.1 Dominantie en factoren van MTM
Wat is een (referentie)groep?
= Werkelijke of denkbeeldige groep die aanzienlijke
invloed heeft op het oordeel, de aspiraties of het
gedrag van een persoon.


3 soorten beïnvloeding:
* informationeel (kennis)
* instrumenteel (straffen/belonen)
* waarden - expressief (zelfbeeld)
1. Referentiegroepen
Wat is opinieleiderschap?
4. Opinieleiderschap
Groepsinvloed en opinieleiderschap
Samen conformeren?!
- Opvattingen of gedrag veranderen
als reactie op echte of denkbeeldige groepsdruk
- Normen & informele regels
- Invloed op onze consumptiepatronen

2. Conformisme
Hoe worden we beïnvloed?
We bespreken:

1) Normatieve en comparatieve invloed
2) Formele vs informele groepen
3) Identificatiegroepen
4) Associatieve vs dissociatieve referentiegroep
5) Virtuele gemeenschappen
6) Merkcommunities en lifestylegroepen
1.1 Type referentiegroepen
3.2 Guerrilla Marketing
Een vriend is te vertrouwen
- Def: via bestaande sociale netwerken
merkbekendheid opbouwen of positief imago
versterken

- "E-mailadres van een vriend als afzender is een
merk dat je kunt vertrouwen"
3.3 Virus Marketing
Gossip
Negatieve MTM:
- MTM kan een merk maken of breken
- Consumenten hechten meer belang aan het
negatieve
- Web 2.0

Geruchten:
- Een gerucht kan heel gevaarlijk zijn
3.4 Negatieve MTM en geruchten
Consumenten gaan vaak vertrouwen op goed geïnformeerde individuen.
Voorbeeld: Aankoop gsm
2) Formele vs informele groepen
3) Identificatiegroepen
Wie ben ik?
4) Associatieve vs dissociatieve ref.groep
Ouders = centrale rol in vorming van waarden
De referentiegroep stelt de fundamentele gedragsnormen vast en ziet toe op de
naleving ervan.
Beslissingen over specifieke merken of activiteiten worden beïnvloed.
Normatieve invloed
Comparatieve invloed
Formele groep
Informele groep
- grote groep
- kleine impact op individu
- makkelijk toegankelijk
- makkelijk identificeerbaar
- herkenbare structuur
- regelmatige vergadertijden

* sterke comparatieve invloed
- kleine groep
- grote impact op individu
- moeilijk toegankelijk
- moeilijk identificeerbaar

* sterke normatieve invloed
Mensen identificeren zich met mensen die op hen gelijken.
3 factoren
die toetreding tot een (identificatie)groep bevorderen:
- nabijheid
- louter exposure (blootstellingseffect)
- groepscohesie
Associatieve beïnvloeding
Dissociatieve beïnvloeding
= positief
= geassocieerd worden met
een bepaalde groep
Consumenten gaan heel vaak vertrouwen
op personen met:
- Kennis van de recentste ontwikkelingen
- Grote interesse voor een bepaald onderwerp
- Kennis van de laatste nieuws/trends
Specialisten
Gewone medeconsument
Sociometrie:
Analyse van communicatiepatronen
binnen groepen om zo de bron
van de productinformatie op te sporen
1.2 Wanneer zijn ref.groepen belangrijk?
4.5 Opsporen van opinieleiders
1.3 De macht van referentiegroepen
Wie zijn ze ?
richten op de surrogaatconsumenten
vrij gemakkelijk uit de
populatie te halen
moeilijker op te sporen
zelfverklaarde opinieleiders
systematische analyse
C
4.1 Bron van informatie
Waarom?
Opinieleider zijn een belangrijke bron van informatie omdat ze:
- Technisch competent zijn
- Alle productinformatie gescreend en
geëvalueerd hebben
- Uitgaan van persoonlijke belangen
- Sociaal actief zijn
+ gebonden aan de gemeenschap
- Meestal beter opgeleid zijn zonder tot andere
klasse te behoren
- Early adopters/explorers zijn
4.2 Definities vroeger en nu
Define it!
VroegerNu
"Bepaalde invloedrijke mensen binnen een gemeenschap die een algemene invloed,
soort van invloed op alles, uitoefenen op de attitudes van de groepsleden."
Invloed op alles:
Niemand heeft kennis over alles
Personen die over een beperkt
vakgebied heel veel weten.
Polymorf
Mensen die een iets uitgebreide kennis hebben binnen een bepaald vakgebied.

Voorbeeld: Elektronica
Monomorf
Personen die over een bepaald onderdeel van een vakgebied heel veel weten maar minder over het vakgebied in zijn geheel.

Voorbeeld: Toegepaste elektronica systemen voor telecommunicatie
4.3 Opinieleiders vs ontvangers
Rollenspel vroeger en nu
Vroeger

Nu
De rol van opinieleiders gedefinieerd als zijnde eerder statisch en eenzijdige informatieverspreiding.
Opinieleiders hebben een eerder dynamische rol
en de communicatie verloopt niet langer eenzijdig.
4.4 Soorten opinieleiders
1) Innovatieve communicators
Opinieleiders die het product in een vroeg stadium aankopen:
Innovators & Explorers
We bespreken:

1) Innovatieve communicators
2) Opiniezoekers
3) Marktkenner
4) Surrogaatconsument
2) Opiniezoekers
Opinieleiders die zeer betrokken zijn bij een productcategorie en hier ook heel veel over communiceren.
3) Marktkenner
Opinieleiders die actief marktinformatie overdragen.

-Minder gebonden aan productcategorie
- Komen nog het dichtst in de buurt van een "algemene opinieleider"
4) Surrogaatconsument
Ingehuurd door andere consument
om opinie te geven.

Voorbeeld: Binnenhuisarchitect, Stylist
5) Virtuele gemeenschappen
Meeste lidmaatschapsgroepen bestaande uit mensen met PERSOONLIJK contact
Virtuele consumptiegemeenschap
= verzameling mensen wiens online interactie gebaseerd is op een gedeeld enthousiasme voor en kennis van een specifieke consumptieactiviteit
VOOR internettijdperk
Het internettijdperk
5) Virtuele gemeenschappen
5) Virtuele gemeenschappen
6) Merkcommunities & lifestylegroepen
14% believes company recommendations
90% believes other consumer's recommendations
Soorten van macht:

* Identificatiemacht
* Informatiemacht
* Legitieme macht
* Expertmacht
* Beloningsmacht
* Bestraffingsmacht
* Wisdom of crowds = twee of meer weten meer dan één
* Consumenten werken samen
Soorten
6) Merkcommunities & lifestylegroepen
4 verschillende types van leden
WANNEER?
We bespreken:

3.1 Dominantie en factoren van MTM
3.2 Guerrillamarketing
3.3 Virusmarketing
3.4 Negatieve MTM en geruchten
Sociale macht

= het vermogen om het optreden van anderen te beïnvloeden
Wie oefent macht uit op jou?
Invloed niet altijd even sterk
Minder beïnvloedbaar wanneer:
- productkeuze weinig complex is
- product laag waargenomen risico heeft
- product testen voor aankoop
Twee dimensies beïnvloeden mate van belangrijkheid van referentiegroepen:
We bespreken:

4.1 Bron van informatie
4.2 Definities vroeger en nu
4.3 Opinieleiders vs ontvangers
4.4 Soorten opinieleiders
4.5 Opsporen van opinieleiders
We bespreken:

1.1 Type referentiegroepen
1.2 Wanneer zijn referentiegroepen belangrijk?
1.3 De macht van referentiegroepen
Merkcommunity
= verzameling consumenten die een aantal sociale relaties deelt d.m.v. het gebruik van of de interesse in een merk
Merkevenementen
- Merktrouw bevorderen
- Vergevingsgezinder
- communityleden emotioneel betrokken

Consumer tribe
= Groep mensen die een levensstijl delen en zich met elkaar kunnen identificeren vanwege loyaliteit aan een activiteit of een product

* Instabiele groepen
* Korte duur
Tribal marketing
= Product koppelen aan behoeften van een groep als geheel
We bespreken:

2.1 Typen sociale invloed
2.2 Sociale vergelijking: "Hoe doe ik het?"
2.3 Weerstand tegen beïnvloeden
Hoe conformeer ik?
Normatieve sociale invloed
= conformeren aan normen persoon of groep

Informatieve sociale invloed
= conformeren aan waarneembaar groepsgedrag

Redenen
voor conformisme:
- Culturele druk
- Angst voor afstraffing
- Toewijding
- Groepsconcensus
- Gevoeligheid voor interpersoonlijke invloed
2.1 Typen sociale invloed
Hoe worden we beïnvloed?
Geen objectief bewijs?
Gedrag en oordeel nemen van anderen als
maatstaf voor de realiteit
Vergelijken met personen met gelijkwaardige status


We bespreken:

1) Tactische verzoeken
2) Groepseffecten op individueel gedrag
3) Winkelpatronen
2.2 Sociale vergelijking: "Hoe doe ik het?"
Hoe kan ik weerstand bieden?
We bespreken:

1) Anticonformisme vs onafhankelijkheid
2) Reactantie en de behoefte aan uniekheid
2.3 Weerstand tegen beïnvloeden
1) Tactische verzoeken
Tactische verzoeken:
- Voet - tussen - de - deurtechniek
- Low - balling
- Deur - in - het - gezichttechniek
2) Groepseffecten op individueel gedrag
Hoe meer mensen
hoe meer groepsdruk
kans kleiner dat individu aandacht krijgt
Effecten?
- De - individualisering
- Social loafing
- Risky shift
- Polarisatie in besluitvorming

3) Winkelpatronen
Winkelpatronen:
- Veranderen wanneer men in groep koopt
- Invloed van anderen heeft effect op je koopgedrag
Eigenheid
en
onafhankelijkheid
zorgen voor weerstand!
1) Anticonformisme vs onafhankelijkheid
Anticonformisme
Doel: zich van de groep verzetten


Onafhankelijke personen
Doel: hun eigen gang gaan
2) Reactantie en de behoefte aan uniekheid
Reactantie:
= Wanneer de mogelijkheid tot keuze bedreigt wordt

Personen gaan hier tegenin gaan
Proberen keuzemogelijkheid terug te winnen

Uniekheid:
Unieke identiteit
ontwikkelen
(
Link
hoofdstuk 4: Identiteit(en) en zelfbeeld)
(
Link
hoofdstuk 6: Leren en het geheugen)
(
Link
hoofdstuk 5: Motivatie, waarden en betrokkenheid
& hoofdstuk 13: Levenstijlen: de nieuwe consument)
(
Link
hoofdstuk 4: Identiteit(en) en zelfbeeld)
(
Link
hoofdstuk 4: Identiteit(en) en zelfbeeld
& hoofdstuk 5: Motivatie, waarden en betrokkenheid)
(
Link
hoofdstuk 11: Cultuur en consumentengedrag
& Vb rokkenmeisje hoofdstuk 7: Attitudes)
Tactische verzoeken
Actualiteit
Actualiteit
Sekte
Extreem voorbeeld:
IS-strijders
Hoe maken bedrijven MTM-reclame
zo gemakkelijk voor ons?
1. Makkelijk (virtueel) te delen
2. Beloning voor klanten die boodschap delen
3. YotPo product review app
4. Goede klant - bedrijf relatie
5. Bedrijf bewijst dat ze goede producten maakt
Actualiteit
Concurrenten maken gebruikt van geruchten:
Samsung vs Apple
Nokia Lumia
(
Link
hoofdstuk 7: Attitudes)
Experiment van Ash
Reactie op conformisme ?
- Zelfstandig, onafhankelijk
EIGEN keuzes maken

- MAAR doordat iemand
zijn zelfbeeld in balans wil
houden conformeren we.

- Vaak onbewust
Hoe zie ik mezelf?
Aansluiten bij de groep:
- je ziet ze als experten
- je gelooft meerderheid boven eigen gedachte
(de groep heeft blindelings gelijk gekregen)

Niet direct aansluiten bij de groep:
- Eerst eigen gedacht zeggen nadien conformeren (maar niet omdat je weet dat de groep juist is)

Niet aansluiten bij de groep:
- Als er nog enkelingen in de groep durven tegenspreken. Je voelt je niet alleen, je hebt een partner.
Hoe zie ik de groep en welke waarde hecht ik aan de groep?
Full transcript