Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kommunikation & kommunikationsteorier

No description
by

Marica Dahlin

on 4 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kommunikation & kommunikationsteorier

"Göra tillsammans"
Kommunikationens funktioner
performativ funktion
– för att vi vill utrycka vår vilja, bli sedda, dela med oss av något.

Emotionell funktion
– för att visa och få utlopp för våra känslor

Social funktion
– för att skapa kontakt med andra människor.

Fundera på!
På vilket sätt kan du ta ansvar för att bekräfta andra på rätt sätt?
(skola, hemma, kompisar, sociala medier, i kursen)
Kan du beskriva en situation som betytt mycket för dig, och beskriva vad det var i den som bekräftade dig pos/neg?
Kommunikation & kommunikationsteorier
Verbal kommunikation - det vi hör.
Visuell kommunikation - det vi ser.
Båda påverkas av kultur, utbildningsnivå, ålder, situation osv
Kan du ge exempel på när du använder endast visuell kommunikation och vad som kan påverka dig?
Kan du ge exempel på när du använder endast verbal kommunikation och vad som kan påverka dig?
Kan du ge exempel på när du använder båda delar, och om det finns fler eller färre saker som påverkar då?
Kommunikationens bekräftelse och identitetspåverkan
Finns jag?

Genom att ha ett samspel med andra får jag bekräftelse på att jag existerar.
Vem är jag?

Genom att tolka reaktionen och samspelet med den/de jag talar med skapar jag mig en bild av hur personer uppfattar mig och hur jag är.
Duger jag?

Genom att se responsen på kommunikationen se jag ifall det jag är och gör duger. Detta gör att kommunikation mellan människor lätt kan missuppfattas och skada eftersom vi tolkar utifrån våra sätt att se på saker. (tonfall, kroppsspråk, tidigare erfarenheter ev självuppfyllande profetior)
Duger det jag gör?
Åter igen söker vi bekräftelse på att det jag gör är okej genom kommunikation (oftast dold)


1.
Bekräftelse
: jag ser dig/det du gör och du/det är ok!

2.
Icke bekräftelse
: Jag ser dig/det du gör, med du/det duger inte!

3.
Underkännande
: Du finns inte!

Självuppfyllande profetia
Så som andra bemöter dig och signalerar att du skall vara kan påverka dig i så hög utsträckning att du tillslut blir som de tänker

Ex: klassisk tjej/kille, idrottskille/tjej, skämtare, misslyckad osv
Kon kopplas till behaviorismen och bland annat Skinner (pos/neg förstärkning)
Olika kommunikationssätt:
Envägskommunikation
Begränsad tvåvägskommunikation
(ren) Tvåvägskommunikation
Sändare
Någon som skickar ett budskap
Mottagare
Den/de som tar emot ett budskap
Mottagaren kan inte ge respons utan bara ta emot
Sändare
Mottagare
Mottagaren kan ge respons men känner att den inte kan vara ärlig, eller kan endast svara ja/nej
Makt
Sändare
Mottagare
man kan prata fritt utan hinder från normer, oskrivna regler, makt mm
Sammanfattning, kritik mot Shannon & Weavers modell - s. 9-17 (skumma igenom)

Grebers modell s. 20-23 (skillnaden mot S&W)
Hur viktig är kroppsspråket, och hur tolkar man?
https://urplay.se/program/203756-kroppssprakets-hemligheter
Skriv ner 3 saker som du upplever extra intressanta under filmens gång.
Full transcript