Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Liberalismo

Prezi presentation
by

john rei

on 28 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Liberalismo

LIBERALISMO
Ang liberalismo (mula sa wikang Latin "liberalis'') ay isang malawak na uri ng pilosopiyang pampolitika na tinuturing ang indibiduwal na kalayaan at pagkakapantay-pantay bilang ang mga mahahalagang layuning pampolitika.
LIBERALISMO
Kinikilala ng liberalismo ang kakayahan ng isang indibidwal na makapag- ambag sa lipunan sa iba’t ibang paraan, kapasidad, at antas. Kinikilala rin nito ang kakayahan ng isang indibidwal na mapaunlad ang kanyang sarili.
Sa bahagi naman ng pamahalaan, dapat nitong tiyakin na maisasakatuparan ang pag- unlad ng tao sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang mga natatanging kakayahan at pagbibigay sa kanya ng iba’t ibang pagkakataon upang linangin ang mga ito.
Si John Locke (bigkas: /lk/; 29 Agosto 1632 – 28 Oktubre 1704), kilala bilang Ama ng Liberalismo, ay isang Ingles na pilosopo at manggagamot. Naimpluwensiyahan ng mga sulatin niya sina Voltaire at Rousseau, marami sa mga tagapag-isip noong Kamulatang Eskoses, pati na mga rebolusyonaryong Amerikano. Nabanggit siya sa Pagpapahayag ng Kalayaang Amerikano.
Ang mga teoriya ni Locke ay karaniwang tungkol sa katauhan at sarili (pagsasaalang-alang ng sarili). Inisip ni Locke na ang mga tao ay ipinanganak na walang kaisipan, sa halip ang kaalamanay natutukoy lamang ng karanasan.
John Locke
Dalawang mahalagang konsepto ang nakapaloob sa liberalism. Una, ang UTILITARIANISMO na sumusuporta sa batayang prinsipyong “ pinakamabuti sa nakararami “ ( the greatest good for the greatest number ). Pangalawa, ang LAISSEZ FAIRE ECONOMICS na naniniwala na mas makakabuti sa pamilihan na maging malaya ito sa anumang kontrol o manipulasyon ng pamahalaan.
Utilitarianismo- ang utilitarianism o utilitarianismo ay isang etical na teorya sa etikang normatibo na nagsasaad na ang isang tamang aksiyon ay ang isa na nagpapalaki ng utilidad na inilalarawan na nagpapalaki ng kasiyahan at nagpapaliit ng pagdudusa. Ito ay isang uri ng konsekwensiyalismo na ang isang aksiyon ay matutukoy na moral sa magiging resulta nito. Ang pinakainmpluwensiyal na mga tagapag- ambag nito sina Jeremy Bentham at John Stuart Mill.
Laissez Faire Economics- isang salitang Prances na nangangahulugang “pabayaan na lamang ang mga bagay” o “padaanin na lang”; mula sa orihinal na pariralang “ laissez faire, laissez passer o “bayaan lang, padaanin.” Isa itong prinsipyo o paniniwala ng pagpapaubaya o pagpayag na bayaan na lamang ang mga suliranin na humanap ng sariling katugunan na hindi pinakikialaman ninuman o ng anuman. Bilang isang droktina o paniniwalang pangekonomiya, hindi pinapayagan ng prinsipyong ito ang pakikialam ng pamahalaan ng estado, bayan o bansa sa mga pangyayaring may kaugnayan sa ekonomiya.
Ayon sa paniniwala ng mga liberal, dapat hayaang maging malaya ang pamilihan sa pagtatakda ng presyo. Kung nais kumita ng isang negosyante ng mas malaki, dapat pagbutihin niya ang paggawa ng kanyang produkto. Ang produktong may mataas na kalidad ay mabuti para sa kapakanan ng mamimili. Kung gusto ng isang negosyante na kumita, iiwasan niyang labis na itaas ang presyo ng kanyang produkto sapagkat maaaring lumipat ang mamimili sa kanyang kakumpetensya.
Para sa mga liberal, dapat ay magsilbing instrumento ang mga patakaran ng pamahalaan upang bumuti ang negosyo ng mga mamumuhunan.
Makikita ang ganitong sistema sa mga kapitalistang bansa sa pangunguna ng;
Japan
Canada
UNited StatEs
at iba pa...
The Two Treatises of Government (or "Two Treatises of Government: In the Former, The False Principles, and Foundation of Sir Robert Filmer, and His Followers, Are Detected and Overthrown. The Latter Is an Essay Concerning The True Original, Extent, and End of Civil Government") is a work of political philosophy published anonymously in 1689 by John Locke. The First Treatise attacks patriarchalism in the form of sentence-by-sentence refutation of Robert Filmer's Patriarcha, while the Second Treatise outlines Locke's ideas for a more civilised society based on natural rights and contract theory.
The Bill of Rights was a landmark piece of liberal legislation.
Ang Panukalang Batas ng mga Karapatan
( Ingles: Bill of Rights) ay ang kalipunan,
talaan, o buod ng mga karapatang naayon sa batas. Maaari itong isang pahayag ng mga
karapatan ng isang klase o uri ng mga tao. Isang halimbawa nito ay ang unang sampung susog (pagbabago) sa Konstitusyon ng Estado Unidos, na ipinagtibay noong 1791 at naggagarantiya (sumasagot o nangangako) ng ganyang mga karapatan tulad ng mga kalayaan sa pagsasalita, pagpupulong, at pagsamba.
Pangunahing Pagpapahalaga ng Liberalismo
Naniniwala ang mga liberal na ang bawat tao ay mga indibidwal na may kakayanang mangatwiran at nararapat na bigyan ng pinakamalawak na kalayaan na tugma sa prinsipyo na tinatawag na “kalayaan para sa lahat.” Subali’t ang pagkakapantay-pantay at pagkakaroon ng pantay na oportunidad ay dapat may kaakibat na responsibilidad at kasipagan.
* Indibidwalismo– ang paniniwala na nagbibigay-halaga sa indibidwal
kaysa sa anumang grupo o kolektibo.
* Rasyunalismo – ang paniniwalang ang mundo ay may isang rasyunal na istruktura na maaring maunawaan sa pamamagitan ng paggamit ng tao sa kanyang kakayanang mangatwiran at magtanong nang kritikal
Ang mga prinsipyong ito ay makikita sa mga pangunahin pagpapahalaga ng liberalismo na kinabibilangan ng mga sumusunod:
Thanks for Listening
The End
Full transcript