Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

les 1 ORION 2014-2015: Parlementaire democratie HV4

SVC/LCL SE Parlementaire democratie par. 1-6+9
by

Dhr. A.J. Klerks

on 7 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of les 1 ORION 2014-2015: Parlementaire democratie HV4

Verkiezingen, regering en Parlement
De informatie
De formatie
Regeerakkoord
Parlementaire democratie
Lesindeling
Politieke partijen
Verkiezingen
Regering en parlement
Politiek in de praktijk
Afsluiting les
Parlementaire democratie
In onderwerpen!
Politiek
Dictatuur en Democratie
Direct/ indirecte democratie
Schema Frank Hendriks (UVT)
Tussenvormen (lib/non-lib)
Stelsels
Seymour Lipset
Politieke Stromingen
Kompas ideolgieen
Soorten partijen
Functies
Hoefijzer model
Passief & Actief
Evenredige vertegenwoordiging
Kiesdeler en kiesdrempel
Districtenstelsel
Spinnen/ framen
Rol van media
Vorming nieuw kabinet
Kamer ipv Koning
Onderhandelen
Plannen
Formateur
Kabinetsposten verdelen
Bordesscene
Personen
Jaarlijkse bijstelling (troonrede)
Regeerakkoord
Miljoenennota (rijksbegroting)
Algemene beschouwingen (debat)
Kabinet valt!! wat dan?
Redenen:
Geen meerderheid meer
Ministers niet meer eens
Ontslag aanbieden bij Koning
Koning akkoord
Demissionair kabinet
Ontbinding van Tweede Kamer
3 maanden nieuwe verkiezingen
Voorkeurstemmen
Gehaktdag
Voorjaarsnota (mei)
Einde par. 1
Lesindeling
Inloop (5)
Prezi paragraaf 3.4 en 3.5 (verkiezingen/ regering)
Regering
Kabinet
Staten generaal
Koning en ministers
Ministers en staatssecretarissen
Ministeriele verantwoordelijkheid
Dagelijks bestuur
Parlementaire verantwoording
Koning onschendbaar, ministers verantwoordelijk
medewetgever en controleur
Stemrecht
Amendement
Initiatief
Budget
Motie
Vragen
Interpellatie
Enquete
Controlerechten
Stemrecht
MOTIES
niet bindend, maar oproep
Gradaties van moties
Normale motie
Minister bekritiseren en afkeuring beleid
TREURNIS
AFKEURING
WANTROUWEN
Van wetsvoorstel tot wet
Initiatief
kamerlid/minister
Ontwerp
kamerlid/minister
Advies Raad van state
Behandeling 2e Kamer
Behandeling 1e kamer
Ondertekening
Publicatie staatsblad
DUALISME
POLDERCULTUUR
vs monisme
vs conflictcultuur
Volgende les (3.6 +3.9)
Afsluiting
Schema
Actoren
Participatie burgers
Omgevingsfactoren
Democratie in discussie
Opbouw democratie
Burgerparticipatie
Representatie en representativiteit
Vox Populi
Dualisme/ monisme
Burgers of professionals
Liberaal
Niet liberaal
Democratie
Dictatuur
Westen
Zimbabwe
Iraq
Egypte
Noord-Korea
Singapore
Golfstaten
China
Rusland
Cuba
Iran
Theocratisch
Autocratisch
Totalitair
Myanmar
Junta
Manier waar op een land wordt bestuurd
Oligarchie
Tegenovergestelde theorie van R. Michels
+
= Democratie
Tunesie, Egypte etc.
Indirect
Direct
Aggregatief
Integratief
Stemmen
Praten
Pendule democratie
Representatief
Zelfbeschikking
USA/ UK
Parlementair stelsel
Presidentieel
Volksvertegenwoordiging
alleen gekozen en
hoogste macht
Consensusdemocratie
Parlement en staatshoofd verkiesbaar
Coalitieregering
Penduledemocratie
2 partijstaat (USA)
Progressief
Conservatief
Rechts
Links
Vooruitstrevend
Behoudend
Gelijkwaardigheid
Vrijheid
Verantwoordelijk
Passief
Actief
Rechts-extremisme
Communisme
Anarchisme
Libertarisme
Liberalisme
Socialisme
Confessionalisme
Ecologisme
One - issue
Protest
Populistisch
Ideologisch
Integratie ideeen
Informatie
Participatie
Selectie
Belangen-groepen
Partijen
97
Stijlen van beslissen
Inloop (5)
Afsluiting les (5)
Lesindeling
Theorie (40, incl. video's)
Systeemmodel + discussie
Individuele burgers, groepen, bestuursorganen en instanties die betrokken zijn bij het politieke besluitvormingsproces.
politiek/ maatschappelijk
Ambtenaren
Adviseurs
Raad van state
SER
WRR
CPB
Burgerinitiatief
Burgers kunnen op verschillende manier participeren in de samenleving
Maatschappelijk
Politiek
Belangen organisatie
Actie
groepen
Pressie groepen
Lobbyen
Bepaalde groep
Eén bepaald belang of thema
Media
Vijf politieke functies van de
Informatieve functie
Onderzoekende/ agendafunctie
Commentaarfunctie
Spreekbuisfunctie
Controlerende functie
David Easton
"Factoren die niet een deel van het probleem vormen, maar wel de besluitvorming beinvloeden"
Demografie
Ecologie
Cultureel
Economisch
Technologisch
Sociaal
Internationaal
Einde lessenreeks
veel succes met het SE!
Voorbereiding SE
Introductie in PD (5)
Democratie/ dictatuur (10)
Voorbeeld Singapore (15)
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101104_democratie01
Introductie in PD
Toets
par 1-3 op 17 dec. 2013
(1x)
Analyseopdracht
Politiek Volgende week uitleg! (1x)
blz. 14-15 TB
http://nos.nl/video/578035-klijnsma-bijstandsplan-kleineert-niet.html
Bijstand
Sociale controle
http://nos.nl/video/578038-schippers-sociale-controle-moet-beter.html
Banenplannen
http://nos.nl/video/578001-asscher-tevreden-over-banenplannen.html
basiskenmerken van democratie
Onderwijs
Veiligheid
Algemeen i.p.v. individueel belang
Zorg
Infra
Buitenlandse relaties
Politieke dilemma's
Overheid vs Individu
Vrijheid vs Veiligheid
Daadkracht vs draagvlak
Economie vs. Natuur
Arm vs. Rijk
Vb. Politiek
Keuzes maken!!
Consensusdemocratie
NL/ DL
Kiezersdemocratie
Referendum
Participatie-democratie
Zwitserse kantons Klassiek Athene
"volksheerschappij"

Volgende les samenvatten par. 1
Blz. 82-87
CONTROLE
Mate waarin
fundamentele vrijheden
worden
gewaarborgd
door de
staat
en
burgers
deze
naar eigen inzicht en overtuiging
kunnen uitoefenen
Liberaal (a-politiek)
Bonussen bankiers maximaal 20%
http://nos.nl/video/579540-dijsselbloem-bonussen-bankiers-maximaal-20.html
Somalië
(failed state)
ideologisch
non-ideologisch
militair
religieuze staatsinrichting
Kleine groep mensen in RL bijv. ex-KGB en Miljardiars
De ontwikkeling van Sigapore
Full transcript