Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Økonomisk Rapport

No description
by

Søren Udesen

on 22 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Økonomisk Rapport

Inflation Beskæftigelsen og Okuns lov Økonomisk rapport Konjunkturudviklingen Betalingsbalancen Offentlige finanser og gæld Renten Finanspolitik... Hvad gør man så? Højkonjunktur Lavkonjunktur Højkonjunktur Lavkonjunktur Højkonjunktur - Kontraktiv Pengepolitik Lavkonjunktur - Ekspansiv Pengepolitik Inflation - Årsager og problemer

Årsager:
- Demand pull
- Stigninger i efterspørgslen, gode tiders inflation
- Priserne stiger, lønnen stiger....
- Cost-push
- Stigninger i omkostningsniveauet
- Råvarepriser, teknologi, løn

Problem:
- Reallønnen falder, købekraften udhules
- Opsparingen udhules, det samme gør gæld
- Skaber usikkert investeringsklima
- Konkurrenceevnen forværres
- Men....Deflation er værre! Tommelfingerregel = Stabil lav inflation er det bedste ca. 2 % To finanspolitiske strategier:
- Kontraktiv Finanspolitik
- Ekspansiv Finanspolitik Kontraktiv Finanspolitik Hvad gør man?
- Hæver skatter/afgifter
- Sænker statens udgifter

Fordele:
- Sænker efterspørgslen, sænker inflationen
- mindsker importen / forbedrer betalingsbalancen
Ulemper:
- Øger arbejdsløsheden
- Kan risikere at sætte alting i stå Ekspansiv Finanspolitik Hvad gør man?
- Sænker skatterne/afgifterne
- Øger de offentlige udgifter

Fordele:
- Øger forbrug = efterspørgslen
- Sænker arbejdsløsheden
- Forbedrer konkurrenceevnen (lavere skatter/afgifter)

Ulemper:
- Øger inflationen
- Forværrer betalingsbalancen
- (Øger statens gæld og underskud) Pengepolitik..... Kontraktiv Pengepolitik
- hæve renten/værre lånemuligheder
Fordele
- tilskynder opsparing
- mindsker forbrug/efterspørgslen,
investeringer
- Sænke beskæftigelsen
- Sænke Inflationen

Ulemper:
- Sænker beskæftigelsen
- Begrænsede muligheder
nationalt Ekspansiv Pengepolitik
- Sænke renten, bedre lånemuligheder
Fordele
- Tilskynder forbrug og investeringer
- øger forbrug/ efterspørgslen
- Øger beskæftigelsen

Ulemper
- Skaber inflation
- Begrænsede muligheder nationalt Effekterne af den førte økonomiske politik, afhænger af forbrugernes adfærd
På grund af international valutahandel og spekulation, er renteinstrumentet idag under pres:
- Spekulation kan tvinge renten op, for at beskytte kronens værdi, selvom man egentligt gerne vil føre ekspansiv pengepolitik Afløb og spark
En række effekter påvirker pengekredsløbet som enten som afløb (negativt) eller som spark (positivt).
Afløb:
-Skatter (T)
-Importudgifter (M)
-Opsparing (S)
Spark:
-Øget forbrug (C)
-Eksport (X)
-Offentlige udgifter (G)
-Investeringer (I)
Samlet efterspørgsel= C+G+X+I Valutapolitik

- Fastkurs eller Flydende kurs?
- Devaluering eller Revaluering Devaluering

Hvad gør man?
Sænker valutaens værdi
Fordele
Forbedrer betalingsbalancen
Sænker lønningerne
Styrker konkurrenceevnen
Udhuler gæld nationalt
Ulemper
Løntilbagegangen vil udløse stigende inflation fordi arbejderne vil kræve mere i løn
Udenlandsk gæld bliver dyrere
Forringer opsparinger
Forringer investeringers værdi, hvilket vil gøre markederne usikre, og i fremtiden kræve højere rente eller bedre afkast, før de vil investere i DK
Andre lande kan gøre det samme Revaluering

Hvad gør man?
Hæver valutaens værdi
Fordele
Dæmper inflationen ved at bremse lønstigninger
Forbedrer opsparinger
Forbedrer investeringers værdi, hvilket vil være attraktivt for markedet, og de vil nøjes med lavere renter og afkast i fremtiden (vil afhænge af stabiliteten)
Udenlandsk gæld bliver billigere
Ulemper
Forværrer betalingsbalancen (hænger sammen med øgede lønninger
Forhøjer gæld nationalt
Svækker konkurenceevne
Andre lande kan gøre det samme Flydende valutakurs Kursen/værdien af en valuta følger udbud og efterspørgsel

Vil virke som en automatisk stabilisator på betalingsbalancen

Sjældent at der har været helt fri kurssdannelse, da spekulation gerne vil undgås (apropos renten) Fast valutakurs Kursen/værdien af en valuta låses fast til en anden valuta (DK til Euroen)

Vil medvirke til et stabilt marked

Koster at forsvare valutaens værdi (rente, indkomstpolitik - ikke muligt i DK, finanspolitik) Langsigtet udvikling i kursværdien:
Købekraftsparitetsteorien - F.x Big Mac indeks
- På kort sigt vil spekulation, tillid, førte politik
have indflydelse
Full transcript