Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gedragsonderzoek gorilla's

Biologie 4vwo
by

Megan Thompson

on 28 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gedragsonderzoek gorilla's

Gedragsonderzoek gorilla's
Resultaten
Onderzoeksvraag
Welk gedrag vertoont de zilverrug gorilla waaruit blijkt dat hij de leider van de leefgemeenschap is?
Inleiding
Wij hebben de westelijke laaglandgorilla's geobserveerd in dierentuin Artis. De westelijke laaglandgorilla is de grootste aap ter wereld. Je kunt hem in het wild vinden in West-Afrika, vooral in bosrijke gebieden zoals oerwouden. De gorilla's die wij hebben geobserveerd hebben een binnen- en buitenverblijf, beiden met klim mogelijkheden. In het buitenverblijf leven ze samen met een grote groep stokstaartjes.

Materiaal en methode
Toen we in Artis aankwamen, zijn we gelijk naar het gorillaverblijf gelopen om een voorlichting bij te wonen bij het verblijf die om 11:15 begon. De verzorgster vertelde over de zilverrug en de relaties tussen de apen. Na deze voorlichting hebben we bepaald welke niet-dominante aap we gingen onderzoeken. Om ongeveer 11:30 zijn we begonnen met het onderzoek. Het eerste wat we gedaan hebben, is een kwartier de zilverrug observeren en het maken van een ethogram. Om 11:45 ging het alarm af en was het tijd om de niet-dominante aap te gaan bekijken. Ook deze gorilla hebben we 15 minuten onderzocht en een ethogram gemaakt. In beide ethogrammen hebben we elk gedrag opgeschreven.
We hebben geprobeerd ons niet te focussen op een bepaald soort gedrag, omdat we zoveel mogelijk informatie wilden verzamelen om een tunnelvisie te voorkomen. Na het maken van het ethogram begonnen we met het tellen van de aantal keren dat de gorilla het eerder opgemerkte gedrag vertoonde, dit heet het maken van een protocol en in dit geval de vorm ‘behaviour sampling’. 20 minuten lang observeerde we de zilverrug en 20 minuten lang de niet-dominante aap.
Conclusie
Onze onderzoeksvraag is: 'welk gedrag vertoont de zilverrug gorilla waaruit blijkt dat hij de leider van de leefgemeenschap is?'
Bronnenlijst
http://www.artis.nl/ontdek-artis/dieren/westelijke-laaglandgorilla/
https://lievecin.wordpress.com/2011/08/29/de-stoere-gorillaleiders-in-nederland/
http://www.nvddierentuinen.nl/wp-content/uploads/2012/10/Gorillas-cmemcorrjlcordef.pdf
http://www.bioplek.org/techniekkaartenbovenbouw/techniek141ethogram.html
http://animals.nationalgeographic.com/animals/mammals/mountain-gorilla/

Nectar 3e editie biologie, 4 vwo leerboek: pagina 8
Nectar 3e editie biologie, 4 vwo leerboek: pagina 141, bron 3
Nectar 3e editie biologie, 4 vwo leerboek: pagina 145, bron 5

Discussie
Om deze vraag correct te beantwoorden hebben we de onderzoeksvraag verdeeld in twee deelvragen:

- Welk gedrag vertoont de zilverrug?
- Welk gedrag vertoont de niet-dominante gorilla?
Alle gorilla's in de groep gedragen zich anders. Dit komt meestal door het verschil in leeftijd, geslacht en dominantie. Dit hebben we ook meegenomen in onze onderzoeksvraag. Wij hebben ons vooral gefocust op het verschil in gedrag tussen de dominantste in de groep, de zilverrug, en een niet-dominante gorilla. We letten op kenmerkend gedrag, zoals trommelen op de borst, gezelschap zoeken en wakend gedrag.

Hypothese:
Wij verwachten dat de zilverrug duidelijk laat blijken dat hij de dominante is in de leefgemeenschap door middel van trommelen op de borst, waak gedrag over de gemeenschap vertonen en het niet opzoeken van gezelschap.
Het observeren en turfen van het gedrag was chaotischer dan we dachten.
De oorzaak hiervan was dat de gorilla's veel bewogen over het terrein. Hierdoor was het moeilijk om ze in het oog te houden en wanneer dit lukte hadden we weinig tijd om alles op te schrijven. Ondanks deze obstakels is het toch goed gekomen: we hebben een uitgebreid en gedetailleerd ethogram en protocol kunnen opstellen.

Wij verwachtten dat de zilverrug typisch gedrag zou vertonen waaruit zou blijken dat hij de dominantste gorilla was. Wat wij verwachtten kwam voor het grootste deel uit: de zilverrug scheidde zich van de groep af en waakte over de gemeenschap. Ook was het opmerkelijk dat de jongere gorilla's in de groep voor de zilverrug uitweken als hij langs liep. Ook verwachtten wij dat de zilverrug op zijn borst zou trommelen, maar dit gebeurde niet. Waarschijnlijk komt dit omdat de gorilla dit alleen doet als hij zich bedreigt voelt, en met bedreiging kwam de zilverrug niet mee in aanraking.
Het binnenverblijf
Het buitenverblijf
Foto's
De niet-dominante gorilla die we gebruikten voor ons onderzoek knuffelt met een moeder gorilla. Samen eten ze bladeren, en de gorilla sabbelt aan de borst van de moeder.
De onderrug van een volwassen mannetje kleurt zilvergrijs, en wordt daarom ookwel de zilverrug genoemd. Akili is de zilverrug van dierentuin Artis. Op deze foto's is de zilveren rug van Akili goed te zien.
Wij hebben een leuke dag gehad in Artis!
Ethogram van de zilverrug gorilla
Ethogram van de niet-dominante gorilla
Protocol van de zilverrug gorilla
Protocol van de niet-dominante gorilla
Protocol van beide gorilla's
In conclusie was de opdracht ingewikkeld, maar wel te doen. Het onderzoek en de uiteindelijke uitkomsten waren niet onverwacht en we konden er prima mee werken. Om het onderzoek beter te maken zouden we meerdere gorilla's moeten observeren op verschillende tijden, en dan alle resultaten moeten vergelijken. Zo zouden we een breder beeld krijgen van gedrag onder alle gorilla's, in plaats van alleen de gorilla's in Artis. Het lijkt ons ook interessant om andere mensapen te observeren. Als vervolgonderzoek zouden we deze resultaten dan willen vergelijken met de resultaten van ons huidig onderzoek, om te kijken of dominant gorilla gedrag verschilt van dominant gedrag van andere mensapen.

Een sequentie analyse maken was niet mogelijk door het soort protocol wat wij hebben gebruikt. Wel hebben we opgemerkt dat takken pakken vaak werd opgevolgd door eten, staan vaak door lopen en klimmen vaak door rondkijken.
Sequentie Analyse
In de resultaten hebben we de volgende punten opgemerkt:
De niet-dominante aap was actiever dan de zilverrug. Dit kun je zien aan de frequentie van het lopen, zitten, staan, klimmen, gooien, spelen en liggen.
De niet-dominante aap zocht vaker gezelschap op bij andere apen, in tegenstelling tot de zilverrug. Dit is te zien aan het aantal keren knuffelen, sabbelen aan de borst, en volgen.
De zilverrug gorilla keek veel vaker rond en klom naar hogere gedeeltes, zodat hij over het gehele leefgebied kon uitkijken.
De zilverrug gorilla likte vaak met zijn tong zijn mond, te zien aan de frequentie ‘tong’.
De niet-dominante aap week uit voor de zilverrug. De zilverrug week niet uit voor een niet-dominante aap.
De zilverrug sloeg de stokstaartjes weg.

Welk gedrag vertoont een niet-dominante gorilla?
Een niet-dominante aap zoekt veel gezelschap van anderen op en is zeer actief. Hij wijkt ook uit voor de zilverrug.

Welk gedrag vertoont de zilverrug?
De zilverrug zoekt eenzaamheid op en is niet actief. Hij kijkt veel over het terrein rond en klimt naar hogere gedeeltes om te observeren. Naast deze gedragselementen, slaat hij ook stokstaartjes weg als ze te dichtbij komen.


Verklaring gedrag van de zilverrug:
Het gedrag van de zilverrug is zeer goed verklaarbaar. De eenzaamheid en inactiviteit zijn te verklaren door het feit dat de niet-dominante apen tegen de zilverrug opkijken en hem daardoor met rust laten. Dit is ook de verklaring voor het uitwijken van de niet-dominante aap voor de zilverrug: hij heeft namelijk een hoge rang in de hiërarchie. Het rond kijken en het klimmen naar hogere gedeeltes om het gehele terrein te kunnen zien, duidt op waakzaam gedrag. Hij slaat met zijn voorpoot de stokstaartjes weg, omdat indringers niet worden getolereerd en hij de leefgemeenschap daar tegen beschermd.
Het antwoord op onze onderzoeksvraag is dus:
De zilverrug gorilla laat duidelijk zien dat hij de leider van de leefgemeenschap is. Hij is niet zeer actief en zoekt eenzaamheid op, in tegenstelling tot de niet-dominante aap; hij vertoont waakzaam gedrag over de leefgemeenschap door veel rond te kijken en te klimmen naar hogere gedeeltes, om het hele terrein te kunnen zien; de niet-dominante aap wijkt voor hem uit, maar hij niet voor andere apen, wat erop duidt dat hij een hoge rang heeft in de hiërarchie; hij slaat met zijn voorpoot de stokstaartjes van hem weg als ze te dichtbij komen, terwijl andere apen dit niet doen.
De stokstaartjes die in het buitenverblijf van de gorilla's leven.
Full transcript