Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ctu 553

No description
by

zue mazlan

on 8 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ctu 553

NUR HIDAYAH BT ABU ZAHRIN 2012641642
RYRUL WAHIDA BT AZHAR 2012875262
ZURAIDAH BT MAZLAN 2012606902 PENGENALAN OBJEKTIVE KAJIAN PERLEMBAGAAN MADINAH DEFINISI Peranan dalam memupuk perpaduan etnik pada zaman Rasulullah berdasarkan dari kandungan Perlembagaan Madinah CTU553 – HUBUNGAN ETNIK “PERLEMBAGAAN MADINAH, PERANAN DALAM MEMUPUK ETNIK DI ZAMAN RASULULLAH S.A.W DAN APLIKASI DI MALAYSIA” Peranan memupuk perpaduan etnik di zaman rasulullah dan aplikasi di malaysia hari ini memberi fokus kepada masyarakat majmuk di madinah dan malaysia. Terdapat beberapa perbezaan antara etnik2 seperti mengamalkan sistem hidup yang berbeza dismping agama dan kebudayaan tradisional masing2. Perlembagaan madinah sangat penting bagi menghuraikan tentang isu semasa iaitu mengenai kedudukan masyarakat berbilang kaum dan agama dalam sesebuah pemerintah. Dengan ini, ia juga dpt menganalisis dan membuat perbandingan antara piagam madinah dgn perlembagaan malaysia. Selain itu, piagam madinah seharusnya dijadikan contoh atau rujukan kepada perlembagaan malaysia yang mengikut prinsip2 islam berasaskan alquran dan alsunnah supaya dapat membina dan mengukuhkan lagi perpaduan antara muslim dgn non muslim mengikut acuan islam melalui prinsip kebebasan beragama. Mengenal pasti kandungan-kandungan yang terdapat dalam Perlembagaan Madinah
Mengkaji kaitan antara kandungan Perlembagaan Madinah dan Perlembagaan Malaysia dalam memupuk etnik pada zaman Rasulullah dan Malaysia
Menghuraikan isu-isu semasa dalam konteks perlembagaan di Malaysia yang berkaitan dengan Perlembagaan Madinah dan aplikasinya di Malaysia
Mengenal pasti persamaan kandungan antara Perlembagaan Madinah dan Perlembagaan Malaysia dari segi perpaduan etnik. Perlembagaan
kumpulan peraturan atau undang-undang sama ada bertulis atau tidak bertulis.
Perlembagaan madinah
undang-undang bertulis yang digubal oleh Nabi Muhammad SAW pada 622M bersamaan 1 Hijrah.
dijadikan panduan untuk membentuk sebuah negara Islam yang berdaulat dan membentuk persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin dan juga dengan orang bukan Islam termasuk Yahudi
Perlembagaan Persekutuan
undang-undang bertulis yang mengawal hak-hak rakyat
ia mengandungi 1 set peraturan tentang hak, kuasa dan prosedur serta tanggungjawab pihak yang mengawal dan memandu hubungan antara satu autoriti dengan autoriti yang lain mengandungi 47 fasal yang merangkumi 2 bahagian iaitu 23 fasal menyentuh hubungan dan tanggungjawab orang Islam sesama Islam (Muhajirin & Ansar) manakala 24 fasal pula membabitkan kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap negara Islam Madinah berteraskan Al-Quran dan Al-Sunah Kesan-kesan Perlembagaan Madinah Rasulullah SAW diiktiraf sebagai ketua negara
Menyatupadukan masyarakat Madinah
Kebebasan beragama
Hak dan keselamatan setiap penduduk madinah adalah terjamin Kandungan Perlembagaan Madinah 3 langkah diambil oleh Rasulullah dalam membentuk Perlembagaan Madinah :
1) Baginda mendirikan sebuah masjid sebagai tempat orang Islam beribadat dan tempat Baginda menyampaikan ajaran Islam
2) Baginda mengikat tali persaudaraan bagi mewujudkan persefahaman dan untuk membantu kaum Muhajirin memulakan hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar
3) Baginda mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi supaya sama-sama mempertahankan Madinah dari ancaman luar. 1) Dasar hubungan baik dan saling bantu-membantu antara masyarakat Islam dan bukan Islam Fasal 17
Fasal 45 2) Kebebasan beragama dan hak asasi manusia Fasal 25 3) Setiap masyarakat berhak mendapat perlindungan dan mempertahankan hak masing-masing Fasal 37 4)Penyatuan ummah dan kerakyatan Fasal 2
Fasal 25 5) Hak dan tanggungjawab rakyat dari segi pertahanan negara Fasal 43 APLIKASI PERLEMBAGAAN MADINAH DI MALAYSIA Kebebasan beragama dan hak asasi manusia Hak dan Tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara Dasar hubungan baik dan saling bantu membantu antara semua warganegara Sesiapa tidak boleh dianggap bersalah sebelum beliau dibuktikan bersalah Warganegara berhak mendapat perlindungan dan merpertahan hak masing-masing Memperakui kewujudan dan kepentingan kaum lain Rakyat yang berbilang agama, bangsa dan budaya, berada di bawah satu pemerintahan atau undang-undang KESIMPULAN Kesimpulannya, pembentukan Piagam Madinah telah berjaya membawa perubahan besar kepada masyarakat Madinah. Oleh itu, Piagam Madinah perlu dijadikan rujukan dan panduan bagi pemimpin negara untuk merealisasikan pemerintahan negara Islam di Malaysia, sebagaimana pemerintahan negara Islam Madinah yang berjaya menyatukan penduduknya yang terdiri dari pelbagai etnik. Pemimpin haruslah bersikap adil terhadap rakyat sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang tidak pernah berat sebelah terhadap mana-mana kaum ketika menjadi pemimpin. Sebagai rakyat pula kita perlu mengambil iktibar dari pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh generasi terdahulu dalam menghayati erti sedia berkorban, toleransi, dan rela berkongsi kuasa. Melalui pembudayaan sikap ini, secara langsung ia dapat menghindarkan negara Malaysia daripada berada dalam keadaan tidak stabil yang boleh merosakkan perpaduan yang sudah sedia terjalin. ISU SEMASA CADANGAN RUJUKAN 1) Mohd. Faisal (2011). Hubungan Etnik Menurut Perspektif Islam. Pusat Pemikiran dan Kefahaman (CITU) UITM, Kampus Melaka. Melaka
2) Shamsul Amri (2012). Modul Hubungan Etnik. Press Universiti Teknologi Mara (UITM). Shah Alam
3) Haji Nasir (2005). Ulangkaji Total Sejarah SPM Tingkatan 4&5. Sasbadi Sdn Bhd. Petaling Jaya
4) Mustafa (2001). Tamadun Islam STPM. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Kuala Lumpur.
5) Abdul aziz (2008). Perlembagaan Malaysia Teori & Praktis. Arah Publications Sdn Bhd. Shah Alam
6) Khalil Ibrahim (2001). Rahsia Madinah. Al-Hidayah Publishers. Kuala Lumpur
7) Sheikh Abdullah Basmeih (2008). Mushaf Tajwid Berserta Terjemahan Ke Dalam Bahasa Malaysia. Darul Fikir. Kuala Lumpur SOAL JAWAB PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT JUNE 2012
Soalan 3
Mengapakah perlembagaan sangat penting dalam pembentukan sesebuah negara?
I) Bagi menentukan kuasa kerajaan dan rakyat
II) Sebagai sumber rujukan dalam penggubalan undang-undang
III) Untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan menjamin kebebasan
IV) Bagi menentukan status sesuatu kawasan sebagai wilayah yang merdeka
 
A) I, II & III
B) I, III & IV
C) II, III & IV
D) Semua diatas A) I, II & III JAN 2012
Soalan 6
Manakah antara pernyataan berikut merupakan kandungan Piagam Madinah?
I) Mewujudkan persefahaman antara pelbagai kaum di Madinah
II) Menjamin keselamatan semua kaum di Madinah
III) Menyediakan tempat berniaga khusus kepada kaum Yahudi
IV) Menjamin kebebasan beragama di kalangan penduduk Madinah
 
A) I, II & III
B) I, II & IV
C) I, III & IV
D) II, III & IV B)I, II & IV JUNE 2012
Soalan 3 (a)

Piagam Madinah yang digubal oleh Nabi Muhammad SAW adalah hasil permuafakatan semua pihak. Ia merupakan satu kontek hubungan sosial antara orang Islam dan bukan Islam yang dipersetujui dalam beberapa perkara penting demi kestabilan negara.
Berdasarkan pernyataan di atas :
Huraikan TIGA (3) prinsip hubungan sosial yang terkandung dalam Piagam Madinah. Hak beragama : Kaum yahudi diberi kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam.
 
Masyarakat : Masyarakat berbilang agama dan keturunan dianggap sebuah masyarakat yang mempunyai kewajipan dan tanggungjawab yang sama terhadap negara Islam Madinah.
 
Keselamatan : Memberi jaminan keselamatan terhadap orang bukan Islam yang mematuhi peraturan. • CABARAN HUBUNGAN ETNIK 1. Kelainan agama dan upacara peribadatan, perbezaaan nilai, budaya, adat istiadat dan tingkah laku, kepentingan pendidikan dan usaha mempertahankan identiti dan mengekalkan pengunaan bahasa ibunda menjurus kepada polarisasi dan keterasingan kaum.
2. Perasaan tidak puas hati dan mempertikaikan keistimewaan kaum tertentu menjadi asas kerenggangan hubungan etnik.
3. Budaya hendonisme yang keterlaluan, ekonomi bebas, eksploitasi sumber, model sains dan teknologi yang cenderung kepada kemusnahan dan terpisah daripada nilai moral. • PENDEKATAN ISLAM DALAM MENANGANI CABARAN HUBUNGAN ETNIK 1. Pendekatan akidah dan agama :
2. Pendekatan akhlak dan nilai-nilai murni
3. Pendekatan syariah dan perundangan Islam
4. Pendekatan pendidikan Islam
5. Pendekatan politik Islam
6. Pendekatan ekonomi Islam
7. Prinsip Keilmuan
8. Prinsip Permesyuaratan (al-Syura) Fasal 21
menyebutkan barang siapa membunuh dengan sewenang-wenangnya dengan tiada bukti, hendaklah dibunuh balas Fasal 25
bahawa kaum Yahudi dan kaum Bani Auf adalah satu ummah bersama orang-orang mukmin Nabi Muhammad s.a.w Y.A.B. Dato' Sri Mohd Najib Tun Razak (2009 – kini) Fasal 25
kebebasan kepada penduduk Madinah untuk mengamalkan anutan masing-masing Perkara 3 & 11
setiap orang mempunyai hak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya dan agama lain boleh diamalkan dengan aman & damai Fasal 43
tidak boleh diberi bantuan perlindungan kepada orang-orang Quraisy (musuh) Perkara 5
kebebasan asasi Fasal 45 dan 17
membicarakan mengenai perdamaian Perkara 8
membicarakan tentang kesamarataan Perkara 5
tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang Fasal 37
orang tidaklah boleh dianggap bersalah kerana kesalahan yang dilakukan oleh sekutunya Perkara 7
tiada sesiapa pun boleh dihukum kerana sesuatu perbuatan Perkara 12(1)
tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warganegara -Trend politik yang mencabar kedaulatan Perlembagaan
-Kaum Cina memonopoli ekonomi berbanding kaum Melayu
-Sektor awam dikuasai oleh kaum Melayu -Mengenakan tindakan pendakwaan terhadap mana-mana pihak yang sengaja mencetuskan perasaan tidak menghormati agama negara
-Menghapuskan sistem kuota yang berasaskan kaumyang berasaskan kaum dan gantikannya dengan sistem pengagihan yang berasaskan kelayakan.
Full transcript