Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tunteet ja tunneteoriat

PS4-kurssin toisen oppitunnin materiaali, jossa käsitellään mm. James-Langen ja Lazaruksen tunneteorioita.
by

Sanna Juntunen

on 11 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tunteet ja tunneteoriat

Tunteet ja tunneteoriat
Käsitteiden määrittelyä:
Tunne, mieliala ja temperamentti
Tunne (s. 10):
- Lyhytkestoinen reaktio
- Osatekijät:
kehon reaktiot (esim. punastuminen)
toimintavalmius (esim. halu itkeä)
ajattelu ja tapahtumien tulkinta
tunneviestintä (ilmeet, eleet)
yksilön tunnekokemus
- Perustunteet kaikissa kulttuureissa (esim. ilo, viha, pelko, yllätys, suru, inho; mallikuvat ilmeistä http://www.apa.org/science/about/psa/2011/05/facial-expressions.aspx
Mieliala (s. 11):
- Pitempiaikainen kuin tunne
- Voimistaa tai heikentää tunteita
- Vaikuttaa esim. muistin toimintaan, ajatteluun,
vireyteen
Temperamentti (s.11):
- Ihmiselle ominainen reagointitapa, pysyvä ominaisuus
- Vaikuttaa myös siihen, kuinka voimakkaasti tunne
koetaan ja ilmaistaan
Miten vireystila vaikuttaa tunteisiin? Millaisia tunteita sinussa herää helpoiten väsyneenä? Entä pirteänä?
Miten mieliala vaikuttaa tunteisiin?
Millaisissa tilanteissa olet huomannut tunteiden tarttuvan helposti?
Miten helposti tunteitaan voi peittää?
Tunteet, ihmisen keho ja ajattelu
1. Fysiologiset tunneteoriat
2. Kognitiiviset tunneteoriat
Kehon reaktiot erottelevat tunteita toisistaan (esim. vihastuneen ihmisen käden lämpötila on normaalia korkeampi --> lyöminen/puolustautuminen?; pelästyneellä ihmisellä jalat lämpenevät --> pakeneminen?)
Kehon reaktioilla yhteys tunteiden voimakkuuteen (esim. jääkiekkopelissä tapellaan, koska autonominen hermosto käy valmiiksi ylikierroksilla)
Autonomisen hermoston herkkyys vaikuttaa tunteisiin (joillakin tunteellisilla henkilöillä herkästi toimiva hermosto)
James-Langen teoria 1800-luvulla:
tunteet seurausta kehon reaktioista
"Olen surullinen, koska itken."
"Pelkään, koska sydämeni jyskyttää."
Halutun tunteen voi saada aikaan teeskentelemällä sitä ja matkimalla siihen liittyviä ilmeitä ja eleitä (ks. 16)
Kritiikki: teoria aliarvioi tietoisen ajattelun roolia ja yliarvioi kehon reaktioiden merkitystä
Schachterin-Singerin tunneteoria:
"Tulkitsen sydämeni jyskytyksen peloksi, koska arvioin tilanteen vaaralliseksi."
ärsyke --> autonomisen hermoston reaktiot --> kognitiivinen tulkinta --> koettu tunne
Tilanteen tulkinta ja ajattelu olennaista tunnekokemuksen synnyssä!
Lazaruksen teoria (s. 17):
Tunteen lähtökohtana on ärsykkeen arviointi
Ensin tehdään nopea
primääriarvio
: onko tilanne uhka, koskeeko se minua?
Primääriarvio on nopea, mutta epätarkka
Tarvitaan hitaampi, perusteellisempi
sekundääriarvio
: tulkitsinko oikein, miten toimin?
Minäkäsitys ja maailmankuva vaikuttavat arvioihin
Arviota seuraavat tunne, toiminta ja ajattelu: esim. tuntee pelkoa, poistuu paikalta ja pohtii tapahtunutta
SIIS: ärsyke --> arviot --> tunne, toiminta, ajattelu
Kehämalli: se miten toimii, vaikuttaa seuraaviin ärsykkeisiin
Kehon reaktioita:
sydämen syke
ruumiinlämpö
hengityksen tiheys
verenpaine
"iho kananlihalla"
verensokeri
ruuansulatus
aistit
Tunteet ja vuorovaikutus
lähestymis-välttämiskäyttäytyminen
(esim. pelottavaa ihmistä halutaan välttää ja hakeutua turvallisten ihmisten seuraan)
tunteet sosiaalisina signaaleina
(esim. surullinen ilme herättää halun lohduttaa)
tunteiden tarttuminen
(peilineuronit aivokuorella)
sosiaaliset normit tunteiden ilmaisussa ja tuntemisessa
(esim. tytöt häpeävät vihan tunteita, koska pitäisi olla "lady-like")
eri kulttuurien tunnesäännöt
(esim. vappuna pitää olla riehakas, lapsen syntymän jälkeen onnellinen)
ja

tunneilmaisusäännöt
(esim. japanilaiset pyrkivät peittämään tunteensa mm. hymyilemällä, mutta mikroilmeet paljastavat todelliset tunteet)
perustunteita heijastavat ilmeet ovat yleismaailmallisia
tunteiden ilmaisu ja tunnistaminen yksilöllistä
Tunteiden tutkiminen
1. Tiedon hankinta (s. 19)
Kehon reaktioiden mittaus, aivotutkimuksen menetelmät (selvitetään tunteiden voimakkuutta)
Itsearvioinnit ja haastattelut (tunteiden yksilöllinen kokeminen, ei kovin luotettava)
Psykologiset testit (esim. tiedostamattomat tunteet)
Havainnointi (esim. tunteiden vaikutus käyttäytymiseen)
2. Tutkimusmenetelmät
Kokeellinen tutkimus eniten käytetty
Tapaustutkimus esim. terapian yhteydessä
Millaisia tunnesääntöjä ja tunneilmaisun sääntöjä olet havainnut
a) eri kulttuureissa?
b) eri perheissä?
c) eri harrastuksissa?
d) koulussa eri oppitunneilla?
Tarkastele oppikirjan sivulla 17 olevaa kaaviota.
a) Miten tulkitset kaaviota?
b) Arvioi, pystyykö yksilö huomaamaan kyseiset muutokset omassa kehossaan.
c) Löytyykö tuloksista mielestäsi jotain yllättävää?
d) Millaisin tutkimusmenetelmin tulokset on mahdollisesti saatu aikaan?
Schachterin-Singerin adrenaliinikoe:
- Vapaaehtoisille koehenkilöille kerrottiin, että heillä tutkitaan vitamiinivalmisteen vaikutuksia, mutta todellisuudessa heille annettiin adrenaliiniruiske
- Puolelle kerrottiin ruiskeen sivuvaikutuksista, puolelle ei kerrottu
- Koehenkilöt joutuivat hetkeksi kahdestaan henkilön kanssa, jonka hän luuli osallistuvan samaan kokeeseen, mutta joka olikin oikeasti tutkijoiden avustaja
- Avustaja näytteli iloista (lauleli, heitteli paperilennokkeja jne.) tai vihaista (täytti koehenkilön kanssa yksitysasioita utelevia kyselylomakkeita, joita arvosteli ankarasti)
Adrenaliiniruiske
Ryhmä 1: informoidut
Kerrotaan, että ruiske aiheuttaa kehon toiminnan muutoksia
Ryhmä 2: ei-informoidut
Ei kerrota, että ruiske aiheuttaa kehon toiminnan muutoksia
Ryhmä 1A
Tapaavat vihaisen ihmisen
Ryhmä 1B
Tapaavat iloisen ihmisen
Ryhmä 2A
Tapaavat vihaisen ihmisen
Ryhmä 2B
Tapaavat iloisen ihmisen
Ei erityistä tunnetilaa
Ei erityistä tunnetilaa
Tulevat vihaisiksi
Tulevat iloisiksi
Full transcript