Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ik leer anders

Workshop
by

Joan Melgers

on 18 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ik leer anders

photo (cc) Malte Sörensen @ flickr
Ik
leer
anders

workshop voor behandelaars
Tekst
Programma
Leermethode ‘Ik leer anders’

Ochtend Middag

Voorstellen Rekenen
Theorie * plus en min
Spelling & * tafels
Lezen Klokkijken
Planning

Materiaal
Waalwijk, 10-11-12.
VoorstellenJoan Melgers
Logopedist/dyslexiespecialist
Denken in beelden en gebeurtenissen,
niet in woorden en begrippen.
Beelddenker:
werkt op inzicht en doorzicht
vanuit het geheel
voorkeur voor beelden
Taaldenker:
leert onderdelen op volgorde
vanuit analyse
voorkeur voor taal
stoel

of....
Beelddenken
Oorzaken leerproblemen
denken vanuit een totaalbeeld
denken in beelden, onderwijzen in woorden
informatie opslaan: geen woorden maar plaatjes
driedimensionaal denken
snel afgeleid: de wereld beleven
impulsief gedrag
geen tijdsbesef, planning en organisatie
1. Denken vanuit een totaalbeeld
Lesstof is net een 1000 stukjes puzzel
Op de puzzeldoos staat het voorbeeld,
maar dat krijg je er niet bij.
Leerlingen die in beelden denken,
willen graag eerst
het eindresultaat zien.
M.J. Krabbe,
logopediste
bekijken, ziften, en ordenen
van overtolligheden ontdoen
vereenvoudigen, de essentie zoeken
verkleinen en verscherpen
2. Ik denk in beelden
95 % van de leerlingen
is woord- of taaldenker
5% van de leerlingen
denkt in plaatjes
en is een beelddenker.
jij onderwijst in woorden
3. Informatie opslaan
4. Driedimensionaal denken
kunnen een voorwerp dat ze maar van één kant zien, als het ware in hun hoofd van alle kanten bekijken
weten dan toch hoe dat voorwerp er van andere kanten uit zal zien.
Misschien de oorzaak van het hardnekkig omkeren van letters, zoals de b en de d.

De dyslectische leerling draait de letters in zijn hoofd alle kanten op, alsof het driedimensionale voorwerpen zijn.
5. Snel afgeleid zijn:
de wereld beleven
Beelddenkers kunnen heel heftig en emotioneel reageren op hun omgeving.
Beelddenkers zijn één met hun omgeving.
Overprikkeld raken
Concentratieproblemen op school
Werkplek aanpassen
6. Impulsief gedrag
7. Geen tijdsbesef:
planning en organisatie
Interne klok loopt langzamer
of sneller
dan de buitenwereld
Hoe herken je een beelddenker?
1. Ogentest
2. Karaktervergelijking
3. Ben ik een beelddenker
4. Is je kind een beelddenker
Karaktervergelijking
Ogentest
Oefening 1:

Stel elkaar open vragen, bijv
Wat heb je gisteren gegeten?
Welke kleding droeg je gisteren?
De richting waarin iemand kijkt kan iets vertellen
over de manier waarop diegene denkt.

De visueel ingestelde zal nadenkend omhoog kijken.

Iemand die auditief is ingesteld zal zijn blik opzij richten.

Iemand die kinesthetisch is ingesteld, richt zich op wat hij voelt. Hij kijkt naar beneden.
Verbaal-linguïstisch: gevoelig voor taal, goed in spreken/luisteren/lezen, functioneel taalgebruik, goed in grammatica.

Muzikaal-ritmisch: gevoelig voor geluid, toonhoogte en ritmevast, koppeling van emotie en geluid, goed geheugen voor muziek.

Intrapersoonlijk: zelfkennis, nadenken over eigen handelen, aanpassingsvermogen, persoonlijk ontwikkelen.

Interpersoonlijk: begrijpen van anderen, gevoelig voor stemming van anderen, in staat anderen te motiveren, sterk vermogen tot empathie.

Lichamelijk-kinesthetisch: sterk besef van eigen lichaam, sterke motorische beheersing, behoefte aan beweging, leren door te doen.

Visueel-ruimtelijk: goed geheugen voor beelden, leren door te kijken, sterk ontwikkeld topografisch gevoel, goed in staat emoties en ervaringen te visualiseren.

Logisch-Mathematisch: logisch nadenken, abstractie, onderzoekend, motivatie om de fysieke wereld te verklaren.

Naturalistisch-ecologisch: belangstelling voor de natuur, observatie en herkenning, verzamelen en ordenen, omgang met planten en dieren.
Lunch
foto's: @study-buddy.eu
1. Denk je vooral in beelden in plaats van woorden?
2. Weet je dingen, zonder in staat te zijn uit te leggen waarom?
3. Los je problemen op ongebruikelijke wijze op?
4. Heb je een levendige verbeelding?
5. Herinner je wat je gezien hebt en vergeet je wat je hoort?
6. Ben je verschrikkelijk slecht in het spellen van woorden?
7. Kun je zaken visualiseren uit verschillende perspectieven?
8. Ben je organisatorisch gehandicapt?
9. Verlies je vaak het bewustzijn van tijd?
10. Lees je liever een kaart dan mondelinge aanwijzingen te volgen?
11. Herinner je plaatsen die je slechts een maal bezocht?
12. Is je handschrift voor anderen moeilijk leesbaar?
13. Kun je aanvoelen wat anderen voelen?
14. Ben je muzikaal, artistiek of mechanisch aangelegd?
15. Weet je meer dan anderen denken dat je weet?
16. Heb je een hekel aan spreken voor een groep mensen?
17. Voel je je slimmer naar mate je ouder wordt?
18. Ben je een slaaf van je (spel)computer?

Als je 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, bent je zeer waarschijnlijk een visueel-ruimtelijke leerling.
Een visualiserende benadering van het spellen

(Linda Kreger Silverman, Ph.D., vertaald door Maria J. Krabbe Stichting)

1) Schrijf het te spellen woord met grote letters, met gekleurde inkt of een kaart.
Schrijf de letters die moeilijk zijn om te herinneren met een andere kleur.
2) Houdt de kaart op armlengte afstand, even boven oog niveau.
3) Kijk goed naar het woord, doe je ogen dicht en verbeeld het woord in je gedachten.
4) Doe iets raars met het woord in je verbeelding ( hoe gekker hoe beter!)
5) Plaats het woord ergens in de ruimte (voor je of boven je hoofd).
6) Spel het woord achterstevoren met je ogen dicht.
7) Spel het woord van voren naar achter met je ogen dicht.
8) Open je ogen en schrijf het woord eenmaal.
Dyslexie is een neurologische stoornis.

Beelddenken is een oorspronkelijk denkproces, waarbij het visuele leersysteem de voorkeur geniet.

(stichting Beelddenken)
http://neurokids.nl/speel/stroop-kleur-in-kleur/
Leerstijlen Meervoudige Intelligentie
(Gardner)
Spelling
Lesstof visueel opslaan
Leesproblemen
Vier oorzaken
1. Lege woorden overslaan
2. De leesletters niet snel genoeg kunnen benoemen
3. Driedimensionaal denken
4. Radend lezen
Klokkijken
Werkvormen als hulpmiddel bij leesproblemen.
1. Auditief geheugen
2. Visueel geheugen
3. Bepalen van de klankpositie
4. Auditieve analyse
zinnen in woorden verdelen
woorden in lettergrepen verdelen
woorden in klanken verdelen
5. Auditieve synthese
6. Klank-tekenkoppeling
7. Maken van de lettervorm
8. Blijven spellen
9. Snelheid en nauwkeurigheid
10. Automatiseren
Uit: Beelddenken in de praktijk
Spelling
1. Luisterwoorden

Je schrijft wat je hoort.

Hier zullen beelddenkers weinig moeite mee hebben.
voetbal
balkon
3. Leerwoorden
2. Regelwoorden
Met taalregels zijn deze woorden
te leren.

Uiteindelijk zullen beelddenkers hier
geen moeite mee hebben.

brood
Deze woorden bevatten elementen die je gewoon moet leren. Hier hebben beelddenkers het meeste moeite mee.

Alleen door bij deze woorden een beeld te creëren, wordt de schrijfwijze geautomatiseerd.
trein
hout
Rekenen en getalbegrip
Een beelddenker heeft moeite met het verwerken van seriële informatie.

Informatie waarbij volgorde (sequentie) en tempo (tijd) belangrijk zijn.
Tijdsbesef
Oriëntatie in de tijd

Wat is 1 minuut?

Hoelang duurt het avondeten?
Hoeveel minuten sta je onder de douche?
Hoe lang fiets of loop je naar school?
Hoe lang duurt een gymles?
Oefening 2
Oefen in groepjes van 2 of 3
het opslaan van het alfabet.
Woorden visueel opslaan
Kies een dictee uit en oefen een paar woorden.
Eén persoon uit het groepje is de leraar, de nader de leerling.
Draai daarna de rollen om.
Oefening 2
Oefening 3

Kies een tafel uit en sla deze visueel op.
Oefening 4

Vul met elkaar een klok in.
Probeer aan de ander uit leggen hoe kloklezen werkt.
Ben jij een beelddenker?
boom
station
Materiaal
Full transcript