Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

lohikal na pangangatwiran

.. filipino 2a
by

Jason Amisola

on 8 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of lohikal na pangangatwiran

Mga mungkahi upang matiyak na magiging lohikal ang iyong pagsulat !!!  Ulat na pinaghirapang tuonan ng pansin ni Jason Amisola ;) LohikaL
- tumutukoy sa tamang pag-iisip
iLohikaL
- Kabaligtaran lang ng lohikal Introduksyon paggamit ng tao o sangguniang walang kinalaman sa isang paksa.
pagbibigay ng dalawang opsyon lamang para na para bang wala nang iba pang alternatib.
paggamit ng tanong na ano man ang maging sagot ay maglalagay sa isang tao sa kahiya-hiyang sitwasyon. 2.5.3 pagbatay ng isang kongklusyon sa isa o ilang limitadong premis
paggamit ng ilang hambingang sumasala sa matinong kongklusyon.
paggamit ng maling batayan na humahantong sa maling kongklusyon. 2.5.3 nagpapalagay na hindi totoo ang anumang hindi napapatunayan o kaya’y totoo ang anumang hindi napapasinungalingan.
paggamit ng argumentong hindi magkakaugnay o ng argumentong does not follow the premise.
pagpapatotoo sa isang kongklusyong hindi naman siyang dapat patotohanan. 2.5.3 pag-atake sa personal na katauhan at hindi sa paksa o sa argumento.
paggamit ng pwersa o awtoridad
paggawa o paggamit ng awa sa pangangatwiran 2.5.3 KONDISYUNAL NA SILOHISMO
Pangunahing Premis:
Kung si Juan ay isang mabuting Kristyano, siya ay pupunta sa langit.
Pangalawang Premis:
Si Juan ay isang mabuting Kristiyano.
Kongklusyon:
Si Juan ay pupunta sa langit. 2.5.2 Tiyakang silohismo
Lahat ng Katoliko ay Kristyano.
Si Juan ay Katoliko.
Si Juan ay Kristyano. 2.5.2 Pasaklaw na pangangatwiran

-Panlahat na tuntunin, konsepto o ideya na sinusundan ng mga partikular na bagay na sumusuporta o nagpapatotoo sa inilahad sa una.
-Madalas na gumagamit ng silohismo. 2.5.2 Pangangatwirang pabuod o Indaktib

Nagsisimula sa maliit na halimbawa o kaya’y sa mga partikular na bagay at katotohanan
Nagtatapos sa isang panlahat na tuntunin, kaisipan o konsepto. 2.5.2 d.) Mga awtoridad na makapagbibigay ng mga pahayag na makapagkokolaboreyt sa isang argumento. 2.5.1 c.) Mga saksi; at 2.5.1 b.) Obserbasyong pansarili o kaya’y ng ibang tao; 2.5.1 a.) Pangyayaring nauugnay sa argumento: 2.5.1 e.) Iiwasan ang mga maling pangangatwiran 2.5.1 d.) Mangalap ng mga datos na magpapatibay sa iyong argumento : at 2.5.1 c.) alamin ang paraan ng pangangatwirang angkop gamitin sa iyong mga argumento. 2.5.1 b.) Ang mga proposisyong kaugnay ng paksa upang mapili ang mga argumentong magagamit. 2.5.1 a.) Alamin ang paksa ng sulatin at magsaliksik ng tungkol dito kung kinakailangan ... 2.5.1 2.5.1 iLohikaL
aksyong hindi naayon sa isang sitwasyon o kaganapan;
ang isang taong ang pag-iisip ay hindi maayos at inkonsistent; o di kaya’y
ang isang argumentong hindi naaayon sa isang konklusyon, irelebant o kontradiktory sa sarili Introduksyon PaLasi
ng Pangangatwiran ! 2.5.3 MAY PAMILIANG SILOHISMO 2.5.2 Pasakaling silohismo 2.5.2 Lohikal na Pangangatwiran 2.5.2 Ngunit laging tandaan!!
Ang ebidensya ay kailangang mahalaga, matibay at nauugnay sa argumento !!! 2.5.1 Iba’t-ibang ebidensyang maaaring magamit upang lumakas ang isang argumento!!! 2.5.1 Lohika
- tumutukoy sa agham at sining ng tamang pag-iisip 2.5.1 Lohika
at
Pagsulat 2.5.1 LohikaL na PaLaisip
- taong ang pag-iisip ay maayos at konsistent Introduksyon LohikaL
- Naayon sa mga risonableng inaasahan kaugnay ng mga ispesipik na sitwasyon o kaganapan Introduksyon Ginawang posible nina:
Amisola
Venus
Fortuna
Johnson
Apinan
Handayan
Nilo Lohikal
at
mapanghikayat
na
pagsulat Just for fun page
Full transcript