Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KRISTINUSKON HISTORIA

No description
by

Julia

on 12 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KRISTINUSKON HISTORIA

KRISTINUSKON HISTORIA
Uuden ajan haasteet
Kristinuskon opin muotoutuminen
Varhaiskirkon toiminta
Kirkot nykyaikana
Kristityt ja Rooman valtakunta
Kristinuskon alku
Kristinuskon synty ja leviäminen
Leviäminen
Apostolit levittivät sanaa kristinuskosta
Apostoli Paavali "kansojen apostoli"
Levisi ensin kaupunkeihin
Nopea leviäminen
Rooman valtakunta
Kreikan kieli (myöhemmin latina)
Lähetystyö
Lähimmäisenrakkaus
Nykypäivänä
Kristinusko on levinnyt maailman suurimmaksi uskonnoksi
Jeesusta pidetään yhä Jumalan poikana ja monet muutkin samat aatteet Jeesuksesta ovat säilyneet
Synty
Jeesusta pidettiin juutalaisten odottamana Messiaksena ja Jumalan poikana
Jeesus-liikkeen syntyhetkenä pidetään helluntaita, jolloin apostolit kokivat tarpeen lähteä julistamaan sanomaa Jeesuksesta
Kaikki juutalaiset eivät olleet samaa mieltä Jeesuksesta, joten kristinusko erottautui juutalaisuudesta omaksi uskonnoksi
Apostolien kokous v.48: Ollakseen kristitty ei tarvitse olla ensin juutalainen
vainot
Roomaa hallinneet keisarit näkivät kristityt uhkana, koska he eivät suostuneet osallistumaan keisarikulttiin
Juutalaiset vainosivat kristittyjä ja syyttivät heitä jumalanpilkasta
Vainot lopetettiin keisari Galeriuksen toimesta vuonna 311
Vuonna 380 kristinuskosta tuli Rooman ainoa sallittu uskonto
rooman valtakunnan hajoaminen
Jakautumisen myötä kristinusko levisi Länsi-Roomaan saapuneiden kansainvaeltajien myötä
Rooman kirkon valtakausi alkoi
Paaviuden aika alkoi -> paavien merkitys suureni
käytänteet
kaste
aikuiskaste -> lapsikaste
jumalanpalvelukset sunnuntaisin synagogissa, seurakuntalaisten kodeissa tai ulkona luonnossa
ehtoollinen
rakkauden ateria -> kiitosateria
juhlat
pääsiäinen
kiirastorstai
pitkäperjantai
helatorstai
helluntai
joulu
pyhimyskalenteri
Nykyään...
kristittyjen perinteitä noudatetaan yhä ja esimerkiksi kaste on noussut kristinuskon symboliksi
joulu on suuri juhla jolloin muistetaan lähimmäisiä
pyhimyskalenterin nimet näkyvät nimipäiväkalenterissa
kirkoissa on käytössä samoja virkoja
luostarien levittämä kirjoitustaito on suuri osa jokapäiväistä elämää
kirkon virat
ja luostarit
piispat johtivat jumalanpalvelusta
presbyteerit avustivat piispaa
papit
diakonit tekivät palvelutyötä
askeesit, erakot
-> luostarit
munkit
yhteisöllisyys
oppineisuus, työnteko
rukoilu
kirjoitustaito
raamattu
kristinuskon täytyi kohdata erilaisia uskonnollisia tulkintoja ja ottaa kantaa niihin
kirkkoisät
Augustinus
opilliset kiistat
-> oppi muotoutui kun kiistoihin saatiin ratkaisuja
nykyään kristillinen oppi näkyy tiivistettynä uskontunnustuksessa
Katolinen kirkko keskiajalla
&
Ortodoksinen kirkko
1000-1300
Keskiajan kristillinen yhteiskunta
Kristinusko levisi koko Eurooppaan noin 1400 vuodessa
johtajan kääntyminen kristityksi merkitsi usein koko kansan kääntymistä
Kirkon ja paavin valta kasvoi merkittävästi
Kirkolla oli niin oikeudellista kuin taloudellistakin valtaa
Paaveista tuli Euroopan johtajia
hengellinen, poliittinen ja oikeudellinen johtaja
vallan kasvua vahvistivat mm Gregorius VII ja Innocentius III
Paaveiksi ruvettiin valita ihmisiä joita kiinnostivat hengellisyyden sijasta vain paavien omistama valta
-> paaviuden maallistuminen
Kristittynä keskiajalla
lukuiset juhlat
Lännen kirkon oppi
Kristikunnan hajaantuminen
Idän kirkko ja yhteiskunta
Idän kristillisyys= Ortodoksilaisuus
Kirkon keskuksena Konstantinopoli ja kirkon valtaa käytti patriarkka
Ortodoksisuus levisi kohti pohjoista
800-l. Lähetystyö
Slaavien apostolit: Kyrillos ja Methodios
Slaavista virallinen kirkkokieli
Kyrilliset aakkoset
988 Kiovan ruhtinas Vladimir kastettiin kristinuskoon
Ortodoksisuus levisi Venäjälle
1300 Kiovasta tuli osa Puola-Liettuan suurvaltaa
1596 Brestin kirkolliskokous: katolilaisten ja ortodoksien liitto
1453 Islaminuskoisten turkkilaisten hyökkäys bysanttiin -> Idän kirkon keskus Konstantinopolista Moskovaan. "kolmas Rooma"
1500 Moskovan patriarkaatti
Pietari Suuri
pyhä synodi
1917 Kirkolliskokous: valittiin Venäjän patriarkka
Ortodoksisen kirkon oppi
Perustuu Raamattuun, krikolliskokouksien päätöksiin, säääntöihin ja kaanoneihin
SYYT
Kreikan ja Rooman kulttuurien erot: kieli, taide, filosofia
Rooman jakautuminen
Itä-Rooman korkeakulttuurit
Rooman vanhan kulttuurin katkeaminen lännessä
Rooman ja Konstantinopolin valtataistelu
Oppikiistat
ILMIÖ
Kiista uskontunnustuksen yksityiskohdista
Lännen ristiretki Konstantinopoliin
Lännessä latina tuli ainoaksi kirkkokieleksi, idässä pyhäksi kieleksi kreikan kanssa otettiin slaavin kieli
Idässä oli pitkälle abstraktoitunutta pohdiskelua uskon kysymyksistä, jo silloin kun lännessä oli painopiste vielä käytännöllisissä ongelmissa
SEURAUKSET
Ortodoksisuus levisi kohti pohjoista idän kautta, roomalais-katolisuus lännen kautta
kulkutautiepidemiat
musta surma
pelko,
kirkon merkityksen kasvu
SIELUNMESSUT
Taloudellinen kehitys
kaupungit
MESSU
ehtoollinen
pyhiinvaellukset
Rooma, Santiago, Jerusalem
pyhien ja pyhäinjäännösten palvonta
Ristiretket
ritarikunnat
fransiskaanit ja dominikaanit
katolisen kirkon opin ydin on pysynyt muuttumattomana tähän päivään asti
7 sakramenttia:
mystiikka:
skolastiikka:
kaste
syntymän jälkeen
konfirmaatio
ennen murrosikää
avioliitto
merkitsi elinikäisyyden korostamista
rippi
syntien tunnustaminen, katuminen, synninpäästö
sielunhoidon ja kristillisen kasvatuksen väline
myöhemmin opetettiin että voidaan korvata ostamalla aneita
ehtoollinen
leipä ja viini olivat osa Kristuksen ruumista
pappisvihkimys
elinikäinen sitoutuminen selibaattiin, ei saanut solmia avioliittoa
sairaanvoitelu
suoritettiin lähellä kuolemaa
nämä sakramentit edelleen käytössä katolisessa kirkossa!
dualismi
kärsimysmystiikka
luonnonmystiikka
teologian ja filosofian liitto
pohjana aristotelismi
yliopistojen synty
Aristoteleen teosten uudelleenlöytyminen
Tuomas Akvinolainen: kirkon virallinen filosofia, tomismi
luonto ja "yliluonto"
pyrittiin ajattelemaan järjen avulla
-> skolastiikan rinnalle syntyi nominalismi
William Ockham
-> maailmankuvan kehitys!
Ortodoksisen kirkon elämää
Liturgia eli ehtoollisjumalanpalvelus
- valmistava osa, opetettavien liturgia ja
uskovaisten liturgia
Paasto
- pidättäytyminen eläinkunnan tuotteista (paitsi kala) ja pyrkimys rikastuttaa hengellistä elämää
- suuri paasto 7 viikkoa ennen pääsiäistä
Rukoilu
- Jeesuksen rukous
Luostarit
- tehtävinä opetus, koulutus, sairaiden auttaminen
- hengelliset ohjaajat eli ohjaajavanhukset
- nykyäänkin maallikot saavat luostareissa hengellistä ohjausta ja niihin tehdään pyhiinvaelluksia
Ikonit eli pyhät kuvat
Pyhien ihmisten kunnioittaminen

Ortodoksilainen luostari- ja jumalanpalveluselämä ovat säilyneet hyvin samanlaisina monien vuosisatojen ajan
Kuvaa Jumalan ilmestymisen salaisuutta
päämääränä jumalallistuminen
7 sakramenttia eli mysteeriota:
Paavilla ei ylivaltaa, ylin valta tuli olla ekumeenisilla kirkolliskokouksilla
kaste
mirhalla voitelu
eukrastia eli ehtoollisen mysteerio
leipä ja viini muuttuvat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi
katumuus
ihminen tunnustaa syntinsä ja saa synninpäästön papilta
pappeus
diakonius, pappeus, piispuus
avioliitto
kirkko siunaa avioliiton
sairaanvoitelu
rukoileminen sairaan puolesta
liitytään kirkon jäseneksi
SAKSAN REFORMAATIO
Reformaatio ja katolinen kirkko
SVEITSIN REFORMAATIO
ENGLANNIN REFORMAATIO
KATOLISEN KIRKON VASTAREFORMAATIO
Syyt
Ilmiö
Seuraukset
- Kirkon oppia kritisoitiin, koska se ei perustunut kokonaan raamattuun
- Katolinen kirkko oli maallistunut
- Kulttuurien arvot muuttuivat
- Maailmankuva oli muuttunut luonnontieteiden kehityksen myötä
- Uskon opetus oli vääristynyttä
- anekauppa
- Luther kyseenalaisti paavin ja kirkolliskokousten arvovallan ja kiinnitti ihmisten huomion naulaamalla 95 teesiä
- Reformaatio eteni hyvin kirjanpainotaidon ansiosta
- Reformaatiota kutsuttiin kaupunkireformaatioksi, sillä se levisi nopeiten keskiajan kasvavissa kaupungeissa
- Valtiollisella tasolla reformaatiota kutsuttiin ruhtinasreformaatioksi. "Kenen maa, sen uskonto"
- Syntyivät protestanttiset kirkot
- Raamattu ja messu kansanskieliksi
- Saarna ja seurakunnan virsilaulu keskeisiksi osiksi jumalanpalvelusta
- Sakramentteja 2, kaste ja ehtoollinen
- Luostarit suljettiin, selibaatti lakkautettiin
- Kansan sivistystaito ja lukutaito parani
Syyt
Ilmiö
Seuraukset
- Ajatus uudistuksesta oli levinnyt Saksasta, mutta Lutherin ja Sveitsin reformaattorin Zwinglin käsitykset mm. ehtoollisesta erosivat toisistaan.
- Kun Luther oli halunnut poistaa kirkoista vain sen mikä oli ristiriidassa Raamatun sanan kanssa, halusi Zwingli poistaa kirkosta ja sen opeista kaiken, mitä ei ollut erityisesti käsketty Raamatussa.
- Zwingli sääteli uskonnollisia lakeja ja sai kannatusta porvariston keskuudessa.
- Zwingli pyrki ensin levittämään ajatuksiaan rauhanomaisesti, mutta kun tämä ei toiminut, hän alkoi sotimaan katolisiksi jääneitä alueita vastaan. Lopulta hän itse kuoli näissä taisteluissa.
- Jean Calvin levitti Zwinglin ajatuksia (Zürichin malli) Geneveen, uusi liike sai nimen Reformoitu kirkko
- Syntyi ajatukset predestinaatiosta ja teokratiasta
- Syntyi kalvinismi, jonka kannattajia kutsuttiin kalvinisteiksi.
- Kirkot riisuttiin kuvista ja koristeista.
- Sakramenteiksi vain kaste ja ehtoollinen
- Seurakuntaan syntyi selvä työnjako
- Raamatun merkityksen voimakas korostaminen kristittyjen elämässä
- Ihmisille syntyi pyrkimys kurinalaiseen ja moraalisesti nuhteettomaan elämään
Syyt
Ilmiö
Seuraukset
- Henrik VIII ei saanut miespuolista perijää, joten pyysi paavilta lupaa erota vaimostaan. Paavi ei kuitenkaan myötänyt eroa.
- Uusien lakien johdosta kirkko itsenäistyi, Englannin kirkko ei enää ollut Paavin vallan alla. Henrikistä tuli englannin kirkon johtaja.
- Englannin uskonto vaihteli katolisen ja protestanttisen välillä hallitsijoiden vaihtuessa, mutta lopulta vakiintui 1600-luvun alussa ja syntyi anglikaaninen kirkko.
- Luostarit lakkautettiin
- Raamattu käännettiin englanniksi
- Luotiin uusi rukouskirja " The Common Book of Prayer"
- Kaksi sakramenttia: kaste ja ehtoollinen
- Pappien selibaatti kumottiin
- Hallitsijasta kirkon johtaja

Syyt
Ilmiö
Seuraukset
- Katolinen kirkko oli menettänyt paljon kannattajiaan protestanttisille kirkoille
- Trenton kirkolliskokous 1545-1563
- Rooman inkvisition perustaminen
- Päätettiin uudelleen katolista oppia ja kirkkoa koskevista säännöistä
- Jesuiitat

- Katoliselle kirkolle oma tunnuskirja ja roomalainen katekismus
- Anekauppa lakkautettiin, mutta aneoppi säilyi
- Kansanopetuksen kehittäminen
- Papilla täytyi olla teologinen koulutus
- Luotiin kiellettyjen kirjojen luettelo, "Index"
- Protestantteja pidettiin harhaoppisina
NYKYÄÄN
- Protestanttiset kirkot ovat pysyneet melko samanlaisina tähän päivään saakka
- Trenton kirkolliskokouksessa tehdyt päätökset näkyvät nykyäänkin katolilaisen kirkon opeissa
- Jesuiitoilla on vieläkin tärkeä rooli koulutuksen ja kasvatuksen aloilla. Heidän pitämät koulut ovat suosittuja ja korkeatasoisia, ja niitä on ympäri maailmaa.
- Anglikaaninen kirkko tunnetaan nykyään kahden perinteen kirkkona. Puritaanien kehittämää kirkkoa kutsutaan matalakirkolliseksi suuntaukseksi ja toista laitaa korkeakirkolliset.
- Kalvinismin korostama maallinen merkitys on nähtävillä nykypäivänäkin. Ihmiset pyrkivät työskentelemään kovasti jotta pystyisivät parantamaan elinolojaan. Myös mm. nuhteeton elämä näkyy vieläkin ihmisten arvoissa.

puhdas-oppisuus,
pietismi
ja valistus

Puhdasoppisuus
1600-luku oli puhdasoppisuuden aikaa
"luterilainen ortodoksia"
tunnusmerkkeinä vahva auktoriteettiusko ja moraalin korostus
kirkkokuri Suomessa
kasvatuksen ja kansanopetuksen nousu
ihmiset kasvatettiin uskomaan oikein mm. katekismuksen avulla
Pietismi
Vastareaktio puhdasoppisuuteen
1600-luvun lopulla
Uskon piti olla henkilökohtaisempi asia ja korostettiinkin uskonratkaisua, jonka mukaan uskon piti näkyä ihmisen normaalissa elämässä.
Philipp Jakob Spener (1635-1705) (kuvassa)
Raamatun merkityksen korostaminen, "kirkollinen pietismi"
August Hermann Francke (1663-1727)
Teki käytännön työt, perusti Hallen laitokset, korosti lähimmäisenrakkatta
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760)
Iloinen kristillisyys, Herrnhut-yhteisö
Radikaalipietismi: kirkko oli tarpeeton
Valistus
"Hyödyn aikakausi"
Järjen, suvaitsevaisuuden, luonnontieteiden ja uskontokritiikin korostus
Ranskassa uskontokritiikin vahvuus johti kirkon ja valtion eroamiseen 1789
Uskonnonvapausajattelu kehittyi
Deismi
Syntyi Englannissa
Luonnollisen uskon vaatimus, oli selitettävä järjellä kaikki, mikä sillä pystyttiin selittämään, uskonto selitti loput
---> Ateismi
Tiede ja kirkot
Romantiikka
korosti tunnetta ja irrationaalisuutta
-> ajateltiin että kristinusko selitti todellisuutta paremmin kuin järki
-> kristinuskon elpyminen valistuksen ajan kritiikistä
Immanuel Kant (1724-1804)
maailman selittämiseen tarvittiin uskoa
Teollistuminen ja Marxilaisuus
- Erityisesti työläisten olot kurjistuivat teollistumisen myötä
-> työläispappitoiminta
- Uudet kirkolliset työmuodot 1800-luvulla
- diakoniatyö
- flantroopit, "ihmisystävät"
- Syntyi Karl Marxin (1818-1883) kehittämä sosialismi, "marxilaisuus"
- dialektinen materialismi -> uskonnolle ei ole käyttöä
- Uskonto oli vain niille jotka olivat vieraantuneet taloudellisesti
-> Kristillinen sosialismi: kirkon ja sosialismin periaatteiden yhdistäminen


Muut 1800-luvun haasteet
Darwinin evoluutioteoria
Ajatusta vastustettiin, vastareaktiona syntyi kreationistisia liikkeitä, jotka pitivät luomiskertomusta oikeana tieteellisenä teoriana
Liberaaliprotestantismi tulkitsi kristinuskoa niin ettei se ollut tieteellisen teorian kanssa ristiriidassa

-ultramontanistinen liike
- Vatikaanin 1. kirkolliskokous
- paavin asema vahvistui, päätettiin että paavi on erehtymätön, kirkon sitoutuminen menneeseen
- Vatikaanivaltion synty
Seuraukset haasteista:
Uusia kristillisiä
ja kristillisperäisiä liikkeitä
Miksi?
Reformaation jälkeen oli syntynyt useita kirkkokuntia, jotka olivat jakautuneet yhä uusiin liikkeisiin
puritanismi
alettiin hyväksymään myös erilaisia uskontoja
Baptismi
Sai alkunsa Englannista ja Alankomaista, levisi jo varhain Amerikkaan
Korostaa yksilön vapautta lukea ja tulkita Raamattua sekä kirkon itsenäisyyttä
Yksilöllä uskonnonvapaus, seurakunta itsenäinen
Ei sakramentteja, toimituksina uskovien kaste ja ehtoollinen muistoateriana
Raamattu uskon tärkein ohje
Amerikan suurin protestanttinen ryhmä
Metodismi
Sai alkunsa Englannissa toimineen papin John Wesleyn työstä. Levisi Yhdysvaltoihin 1700-luvulla
Edustaa kokemuksellista kristillisyyttä, korostaa henkilökohtaista uskoa
Sakramentteina kaste ja ehtoollinen
Sosiaalista vastuuta korostetaan ja metodistit toimitvatkin aktiivisesti työssä ympäri maailmaa
Perustettiin Englannissa metodistipapin William Boothin toimesta.
Booth julisti köyhien keskellä sanomaa Jeesuksesta, liikkeen nimenä ensin Kristillinen lähetys, mutta kun nimi vaihettiin Pelastusarmeijaksi, tulivat mukaan vähitellen virkapuvut ja sotilasarvot.
Korostaa kärsivien auttamista, näkyy sosiaalisena toimintana kuten kirpputorit, joulupadat
Ei sakramentteja, kasteen sijaan käytetään lapsivihkimystä ja ehtoollisen sijasta rakkauden aterioita.
Syntyi Yhdysvalloissa 1800-luvulla William Millerin ennustuksien seurauksena
Korostetaan Jeesuksen paluun odotusta ja terveitä elämäntapoja
Kaste on uskovien kaste ja ehtoollisen viettoon kuuluu jalkojen pesu
Pelastusarmeija
Adventtikirkko
Sai alkunsa Yhdysvalloissa vuonna 1901, kun Charles Fox Parhamin raamattukoulussa tapahtui uskonnollinen herätys, joka ilmeni karismana eli armolahjana.
Tuli maailman kuuluisuuteen vuonna 1906, kun musta saarnaaja William Joseph Seymour teki työtään tunnetuksi Los Angelesissa.
Herätyskokouksissa yhdistettiin mustien jumalanpalveluksen perinteitä ja parempaan elämään pyrkimistä kuvaavan liikkeen perinteet.
Liike levisi Eurooppaan kun Thomas Ball Barratt toi sen Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan
Liikkeeseen kuuluu yli 11000 kirkkoa tai seurakuntaa
Monimuotoinen ilmiö: kannattajia katolilaisissa ja ortodoksisissa kirkoissa
Armolahjojen korostaminen, Pyhän Hengen merkitys kristillisessä uskossa, henkikaste, upotuskaste
Helluntaiherätys
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Sai alkunsa 1830 Yhdysvalloissa, New Yorkissa, kun Joseph Smith väitti saaneensa kaksi kultaista levyä taivaasta, joihin oli kirjoitettu ilmestys koskien Pohjois-Amerikkaa, Mormonin kirja
Smithiä ja hänen kannattajiaan vainottiin, ja kun Smith kuoli, liikkeen johtoon nousi Brighaim Young. Hänen johdollaan siirryttiin kohti länttä ja perustettii kaupunki Salt Lake City ja osavaltio Utah.
Perinteiset kirkot eivät pitäneet kristillisenä
Tärkeä arvo kuuliaisuus, jonka perusteella määräytyy pelastuksen taso kuoleman jälkeen.
Perhe tärkeä, aijemmin mormonit harjoittivat moniavioisuutta
Kaste on uskovien kaste, ehtoollinen yksinkertainen muistoateria vedellä ja leivällä. Temppelit pyhimpiä toimituksia varten.
Mormoneita n. 12 000 000.
Mormonit
Useimmat kristilliset kirkot eivät pidä kristillisenä liikkeenä
Syntyi 1800-luvun lopulla, kun Charles Taze Russell katsoi että Jeesus oli palannut maanpinnalle, kuten aikaisemmin oli ennustettu.
Kannattajien velvollisuutena on olla uskollisia Jumalalle ja julistaa Jumalan valtakunnan sanomaa, joka näkyy aktiivisena lähetystyönä kaduilla ja kodeissa.
Eivät hyväksy oppia kolmiyhteisestä Jumalasta
Kaste upotuskaste
Jehovan todistajia n. 7 000 000.
Jehovan todistajat
Nykyään...
- Deismin synnyttämä ateismi on nykyään yksi maailmankatsomuksista
- Keskustelua tieteen ja uskonnon taistelusta käydään yhä päivittäin
-Vatikaanivaltio on edelleen itsenäinen valtio, jonka valtionpäämies on paavi, ja jonka kaikki poliittinen valta on papistolla.
- Suurimmassa osassa maita on uskonnonvapaus
- Baptismi on edelleen Amerikan suurin protestanttinen ryhmä kannattajamäärältään
- Pelastusarmeija-liike ei ole kovin suuri nykyään, mutta sen toiminta tekee siitä varsin tunnetun
- Myös muut kristilliset ja kristillisperäiset liikkeet ovat yhä näkyvillä nykypäivänä, ja niiden opilliset sisällöt ovat pysyneet samoina.


Kirkot ja yhteiskunta...
Euroopassa
Toinen maailmansota
paavi joutui tasapainoilemaan diktatorisen valtion ja katolisten kristittyjen turvallisuuden välillä
Kirkkoa uhkasivat mm. fasismi, kommunismi, juutalaisvainot ja natsit
Pieni vähemmistö kristittyjä vastusti jo alussa Hitleriä, muodostui tunnustuskirkko, joka alkoi vastustaa vallitsevaa hallintoa pian natsipuolueen valtaannousun jälkeen
Kirkko pyrki kuuntelemaan valtiota säästyäkseen natsien vainoilta. Näiltä ei kuitenkaan säästytty, ja monet kirkon viroissa olleet menettivät henkensä.
Valtion ja kirkon eroaminen 1900-luvulla
kirkko joutui sivuun päätöksenteosta
-> keskittyi oman toiminnan kehittämiseen
Keski-Euroopassa perustettiin kristillisdemokraattisia puolueita
Kirkon tehtävänä keskittyä pelastussanoman ylläpitämiseen

Nykyäänkin kristillisdemokraattiset puolueet ovat näkyvillä Euroopassa, esimerkiksi Suomessa
EU:n jäsenmaissa kirkot ottavat aktiivisesti kantaa käytyyn arvokeskusteluun
Monikulttuurinen Eurooppa
Eurooppalainen kristillisyys on nykyisin monikulttuurista, ja siihen tuovat oman vivahteensa mm afrikkalaisten ja aasialaisten maahanmuuttajien kristilliset yhteisöt
Eurooppalaiset ovat alkaneet kannattaa muitakin maailmanuskontoja ja siirtolaisten ja pakolaisten myötä Euroopasta on tullut monikulttuurisempi
Euroopassa on nykyään myös monia ns. moniuskoisia, jotka ovat kasvaneet kahden kulttuurinvaikutuspiirissä ja ovat saaneet vaikutteita eri uskonnoista
Eurooppaan on syntynyt myös uskonnottomia ideologioita ja aatteita
Maallistuminen eli sekularisaatio
Uskonnolliset ilmenismuodot -> ei-uskonnollisia
Esim kulttuurikristitty
Ei välttämättä kuulu mihinkään seurakuntaan, mutta viettää kristillisen perinteen juhlia ja tapahtumia.
Venäjällä
Ortodoksinen kirkko neuvostoliitossa
Ortodoksinen kirkko menetti asemansa 1920-luvulle tultaessa ja kirkko tuomittiin 1930-luvulla.
Papiston asema oli vaakalaudalla Stalinin vainojen aikana.
Toiseen maailmansotaan mennessä oli surmattu yli 40 000 pappia
Toinen maailmansota merkitsi kirkon aseman helpottumista
Kirkko pyrki osoittamaan olevansa hyödyksi valtiolle
1950-luvulla uskon vastainen toiminta jatkui
1960-luvun vaihteessa aloitettiin järjestelmälliset hyökkäykset kirkkoa vastaan, joiden päämääränä oli lopettaa kirkon toiminta kokonaan Neuvostoliitossa
Kirkko nykyajan Venäjällä
Ortodoksinen kirkko sai takaisin oikeutensa toimia kirkkona, kun neuvostovalta päättyi 1991
Kirkon toivottiin antavan kansalaisille yhteisen näkemyksen ja lujittavan heidän identiteettiä venäläisinä.
Venäläisten tuntemus muista (kuin ortodoksisista) kirkoista ja uskonnoista ovat vähäisiä.
Monien venäläisten uskonnossa on sekoittuneena eri uskontojen oppeja, esim astrologiaa ja sielunvaellusta
Nykysin Venäjällä on lukuisia protestanttisia ja kristillisperäisiä liikkeitä sekä uusia uskontoja. Venäjää onkin kutsuttu viime vuosina uskontojen lähetyskentäksi.
Yhdysvalloissa
Kirkko Yhdysvalloissa
valtio ja kirkko erossa toisistaan
uskonto osa kansalaisten identiteettiä
ihmiset ovat muokanneet uskonnon omiin tarpeisiinsa, eli uskonto on "yksilöillistynyt"
yhteisöllisyys, aktiivisuus ja uskonnon näkyminen arjessa
uskonto ja politiikka aina olleet sidoksissa toisiinsa
konservatiivisen ja liberaalisen suuntauksen poliittinen valta on vaihdellut eri aikakausina
kansalaisuususkonto
valtiolle tai kansakunnalle annetaan erityinen merkitys
Yhdysvaltojen kansalaisuskontoon katsotaan kuuluvan kristillisiä piirteitä. Tämä näkyy mm. USA:n presidenttien puheissa ja dollarin setelin tekstinä "In God we trust"
Historia
Perustana pidetään Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä
Ensimmäisinä vuosisatoina lähetystyötä tehtiin Rooman valtakunnassa sekä idässä
Katolinen lähetystyö levisi uusille alueille löytöretkien avulla
Jesuiitat muovasivat kristinuskon oppeja ja käytänteitä paikalliseen kulttuuriin sopiviksi
Pietismin ja evankelinen herätyskristillisyyden myötä perustettiin lähetysseuroja
Siirtomaapolitiikka ja kansainvälinen kauppa levittivät lähetystyön
sanomaa
Lähetystyö nykyään
keskeistä evankeliumin välittäminen, tavoitteena myös toimia ihmisten hyväksi
lähetystyö voi olla mm. diakoniatyötä, jolla autetaan sosiaalisista ongelmista kärsiviä. Myös huumevastainen työ tai aidsista kärsivien auttaminen ovat nykyajan lähetystyön muotoja.
lähetysjärjestöt toimivat usein yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, jotka tuntevat parhaiten alueen olosuhteet ja ihmisten tarpeet.
lähetystyössä toimii erilaisia ihmisiä eri aloilta
lähetystyössä mietitään kuinka paikallinen kulttuuri otetaan huomioon muuttamatta kristinuskon perusoppeja
lähetystyön painopiste on nykyään siirtynyt Afrikasta ja maaseudulta Aasian suurkaupunkeihin, mutta myös Euroopassa
tehdään paljon lähetystyötä.
Tavoite
Lähetystyön tavoitteena on, että kohdemaahan syntyisi itsenäinen kristillinen kirkko, "nuori kirkko", joka pystyisi olemaan riippumaton länsimaisista kirkoista.
Kritiikki
Lähetystyö houkuttelee ihmisiä kirkon jäseniksi diakoniaa hyväksi käyttäen
Kristityillä ei ole oikeutta väittää että vain heidän oma uskontonsa on ainoa ja oikea tie pelastukseen
Paikallisten kulttuurien tuhoaminen
Lähetystyö
muun muassa näistä asioista on lähetystyötä kritisoitu:
Kirkon uudistusliikkeitä
Katolisen kirkon uudistuminen ja haasteet
Vatikaanin toinen konsiili v. 1962-1965
messu kansankielellä
eri kulttuurit saivat näkyä messussa
ehtoollisessa maallikoille leipä ja viini
yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
ekumenia eli kirkkokuntien yhteistyö

haasteita:
abortti, eutanasia, ehkäisy ja pappien selibaatti kiisteltyjä aiheita
Vapautuksen teologia
päämääränä köyhien ja sorrettujen ihmisten aseman parantaminen kirkon elämässä ja teologiassa
Latinalaisen Amerikan vapautuksen teologia
tunnetuin vapautuksen teologian lajeista
vaikutus ollut merkittävä ja näkyvä Latinalaisessa Amerikassa
toimintaa muun muassa messut, ristisaatot, lukutaidottomien lutus ja ammattiyhdistystoimintaan ja politiikkaan osallistuminen
vapautuksen teologien mielestä katolinen kirkko on ollut köyhiä vastaan
Kritiikki:
kirkon mielestä latinalaisen amerikan vapautuksen teologia on ollut liian sidoksissa politiikkaan, joka ajaa vain köyhien etuja.
vapautuksen teologian on katsottu myötäilevän liikaa marxilaista ajattelua ja tukeneen ryhmiä jotka yrittävät saada muutoksen aikaan yhteiskunnassa väkivaltaisin keinoin.
Yhdysvaltojen musta teologia
Syntyi 1960-luun värilliset taistelivat kansalaisoikeuksistaan.
Vaikutti eniten 1960- ja 1970-luvuilla
Martin Luther King johti mustien poliittista kansalaisoikeusliikettä
Mustan teologian mukaan Jumala on musta
"Jumala tuntee mustan ihmisen kärsimyksen ja hän on alistettujen ja rasismin kohteena olevien puolella"
Feministi- eli naisteologia
Kehittyi 1960-luvulla
Tavoitteena alistamisesta vapautuminen sekä kristinuskon miesvaltaisuuden paljastaminen ja muuttaminen
kritisoi perinteistä jumalakuvaa "Isä, Herra, Tuomari, Kuningas"
Naispappeus
Miksi eettiset ohjeet ovat miesten luomia vaikka koskevat naisia?
ehkäisy, abortti, raiskaus jne.
Karismaattisuus
kokemuksellista kristillisyyttä
korostaa Pyhää Henkeä joka ilmenee armolahjoina eli karismoina
parantaminen, kielillä puhuminen, hyvä puhetaito
kuulunut kristilliseen kirkkoon alusta asti
nykyään nopeasti leviävä kristillisyyden muoto
tunnetuin karismaattisuutta korostava liike helluntaiherätys
Kristillinen fundamentalismi
konservatiivisyyden ääriryhmä
vastustaa maallistumista ja uudistushenkisyyttä
syntyi Yhdysvalloissa
halu pitää vanhat opin pääpiirteet pääpirteinä
Raamattu erehtymätön jota tulkitaan kirjaimellisesti
ei hyväksy naispappeutta eikä Raamatun tieteellistä tutkimusta
evoluutioteoria ei ole hyväksytty
omakohtaisen hengellisyyden korostaminen
poliittinen vaikuttaminen
Kristinusko muualla maailmassa
Kristinusko Afrikassa
Kristinusko levisi Pohjois-Afrikkaan jo ensimmäisten kristillisten vuosisatojen aikoina, mutta joutui väistymään Islamin tieltä 600-luvulla. 1800-luvulla Kristinusko levisi uudelleen Afrikkaan lähetystyön seurauksena ja Afrikka kristillistyi uudelleen.
Nykyään Afrikassa on noin 348 miljoonaa kristittyä, noin puolet sen väestöstä.
Afrikassa on monenlaisia kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä alueesta riippuen.
Monissa kirkoissa paikallinen musiikki ja taide ovat vahvasti esillä ja myös alkuperäinen Afrikkalainen maailmankuva ja uskonnollisuus näkyvät kristillisyydessä.
Afrikkalainen teologia
Yhtenä vahvana elementtinä rukouksella parantaminen
Ongelmina muun muassa moniavioisuuden kysymys ja se, kuinka paljon paikalliset tavat saavat näkyä kristinuskossa.
Haasteina omassa maanosassa harjoitettava lähetystyö ja uskontojen välinen yhteistyö
Tavoitteena nuorten kirkkojen entistä suurempi riippumattomuus länsimaisista kirkoista.
Kristinusko Aasiassa
Kristityt vähemmistönä verrattuna muihin maailmanuskontohin, vain noin 8% väestöstä kristittyjä
Poikkeuksena Filippiinit, jossa kristittyjä on 89% väestöstä. Aasian ainoa kristillinen maa.
Intian kristityistä suurin osa kuuluu daliteihin eli kastittomiin
vapautuksen teologiaa kutsutaan dalit-teologiaksi, jonka tavoite oli dalitien aseman parantaminen
Kiinassa kristittyjen määrä on kasvanut viimevuosina voimakkaasti, mutta kristityt ovat siellä silti vähemmistö.
Kristityt jaetaan kolmeen ryhmään: Vatikaanille uskolliseen katoliseen kirkkoon, kommunistisen puolueen hyväksymään katoliseen kirkkoon sekä protestanttiseen kirkkoon.
Monille kiinalaisille kristinusko merkitsee vierasta länsimaalaisuutta, mutta useat nuoret ihailevat länsimaista elintapaa ja kristillisyyttä
Kristinuskon leviämistä Aasiaan hidastavat maiden perinteiset uskonnot.
Kristinusko Latinalaisessa Amerikassa
Kristinusko levisi löytöretkien seurauksena
Väestöstä noin 90% kristittyjä
Katolisen kirkon valta-aluetta uuden ajan alusta lähtien
Vapautuksen teologia
Katolinen kirkko menettänyt kannatustaan, sen tilalle tullut voimakkaasti kasvavana karismaattinen liike
Kristinusko Oseaniassa
Kristinusko valtauskonto, yli 70% alueen väestöstä kristittyjä
Levisi Australiaan siirtomaaisäntien mukana 1700-luvulta lähtien, ja sen vakiintumista edisti 1900-luvulla vallinnut maahanmuuttopolitiikka
Perinteinen aboriginaalinen uskonnollisuus on väistynyt lähes täysin muualta levinneiden uskontojen tieltä.
Tausta
Rooman hajoamisen seurauksena syntyi erilaisia näkemyksiä kristillisestä opista.
Reformaatio lisäsi kristikunnan monimuotoisuutta. Syntyi protestanttisia kirkkoja.
Protestanttisista kirkoista on edelleen monia eri kirkkoja ja yhteisöjä
Teollistuminen, kaupungistuminen, uudet ideologiat, maallistuminen ja lähetystyö ovat vaatineet yhteistoimintaa
Jo 1800-luvulla ekumeniaa harjoittivat mm. Evankelinen allianssi, NMKY ja NNKY
allianssiekumenia= ekumenia, jossa pääpiirteenä hengellinen yhteys kristittyjen kesken
Kirkkojen järjestäytyminen ja maailmanneuvosto
Organisoitu ekumeeninen toiminta sai alkunsa 1910 Edinburghin maailmanlähetykonferenssissa
-> Kirkot perustivat ekumeenisia yhteistyöliikkeitä kuten Faith and Order ja Life and Work
KMN, kirkkojen maailmanneuvosto perustettiin 1948, toisen maailmansodan jälkeen
KMN:ään kuuluu jopa yli 300 jäsenkirkkoa
tehtävinä yhteistyömuotojen kehittäminen, lähetystyö, kansainvälinen avustusty ja oikeudenmukaisuuden ja rauhan edistäminen
Nykyisin paavi ja hänen lähimmät neuvonantajansa päättävät katolisen kirkon suhtautumisesta ekumeniaan. Näkemys voi muuttua paavin vaihtuessa.

Muita
organisaatioita
EKK eli Euroopan kirkkojen konferenssi
perustettu 1959
jäseninä suurin osa katolisen kirkon ulkopuolisista Euroopan kirkoista ja yhteisöistä
järjestää kirkkojen välisiä vuoropuheluita
suurin haaste tähän mennessä ollut Jugoslavian kriisi
LML eli Lutetilainen maailmanliitto
tehtävänä ekumeenisten keskusteluiden järjestäminen muiden tunnuskuntien kesken
Reformoitu maailmanliitto
Saavutukset
Yksimielisyyden lisääntyminen
Porvoon julistus 1996
suomalainen luterilainen voi liittyä anglikaaniseen kirkkoon muuttaessaan englantiin
Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 1999
Ortodoksisen ja katolisen kirkon välisen kirkonkirouksen purkaminen 1965
Haasteet
Kristinuskosta vieraantuminen
Synkretismi eli eri uskontojen oppien sekoittuminen
Nationalismi
Uskonnolliset ääriryhmät
Eettiset ongelmat
Eri maanosien kristikuntien kohtaaminen
Uskontodialogi
Kristinuskon edustajien keskusteluja muiden uskontojen edustajien kanssa
Tausta
Uskontodialogia on käyty koko kristinuskon historian ajan
Kehittyi kun kristityt, juutalaiset ja muiden myöhäisantiikin ajan uskontojen edustajat kohtasivat toisensa
Keskiajalla kristityt, juutalaiset ja muslimit elivät monin paikoin rinnakkain, kohtasivat toisiaan ja vaikuttivat toisiinsa
Moderni dialogi alkoi 1900-luvun taitteessa
Ensimmäinen virallinen kokous 1893 Maailmanuskontojen parlamentti Chicagossa
Muodot ja etiikka
Uskontodialogia voidaan käydä esimerkiksi internetissä tai oppitunnilla
Myös epäviralliset järjestöt ja yhteisöt harjoittavat uskontodialogia
Kristilliset kirkkokunnat ja ekumeeniset organisaatiot, kuten Kirkkojen maailmanneuvosto, käyvät uskontodialogia
Haasteet
Mikä on dialogian tavoite?
Yksimielisyys vaikea saavuttaa kun ongelmat ovat yksityiskohtaisia
Vaikuttavatko viralliset dialogit ja yksimielisyydet uskovien arkipäivään?
Dialogin käymiseen tarvitaan muiden uskontojen ja kulttuurien tiedollista tuntemusta sekä kiinnostusta toisenlaisen ajattelun ymmärtämiseen
Ekumenia
Tavoitteena yhteisen näkemyksen saavuttaminen
Eettiset kysymykset keskeinen osa uskontodialogia
Uskontodialogi voi auttaa ratkaisemaan maailmanlaajuisia eettisiä ongelmia
1993 Maailman eetoksen julistus
monia uskontoja yhdistää sama eettinen periaate: "Mitä haluat tehtävän itsellesi,
tee sinä sitä muille"
USKONNONVAPAUS
oikeus harjoittaa tai olla harjoittamatta uskontoa
yksilön vapaus omaksua vakaumuksensa mukainen uskon, oikeus perustaa uskonnollinen yhteisö, hakeutua yhteisön jäseneksi tai erota siitä
Tasavertaisuuden periaate
Puolueettomasti uskontoon suhtautuvassa valtiossa kaikki uskonnot ovat tasavertaisia ja eri uskonnon harjoittajat tasavertaisessa asemassa
Yhdystysvaltain perustuslaissa on kerrottu uskonnonvapauden periaate
Yhden uskonnon erityisasema
Jotkut Euroopan ulkopuoliset valtiot hyväksyvät vain yhden uskonnon
Uskonto ja politiikka vahvasti sitoutuneet
Esimerkiksi Iran ja Sudan: Valtio järjestetään Koraanin antaman mallin mukaan
Joissakin maissa on voimassa uskonnonvapauslaki, mutta valtio silti suosii vain joidenkin uskontojen tai yhteisöjen toimintaa
Esimerkiksi Kiinassa on kielletty Falun Gong -liikkeen kokoontuminen
Venäjällä uskonnonvapauslaki 1997, mutta silti Venäjä asettaa uskonnolliset yhteisöt eri asemaan riippuen siitä kuinka kauan ne ovat toimineet Venäjällä.
Uskonnon kieltäminen
Jotkin valtiot ovat kieltäneet uskonnonharjoituksen kokonaisuudessaan.
Kommunistisissa valtioissa yritettiin kieltää kaikki uskonnollinen toiminta
mm. Maon johtama Kiina ja Stalinin ajan Neuvostoliitto
Uskontoja ei onnistuttu hävittämään vainoista huolimatta
Valtion ja kirkon täydellinen ero
Valtion ja kirkon erottaminen jyrkästi toisistaan
Euroopassa käytössä esimerkiksi Ranskassa, Irlannissa ja Hollannissa
Ranskassa: uskontoa ei saa harjoittaa julkisesti, valtio uskontojen suhteen puolueeton
Irlannissa: kirkko ja valtio erotettu toisistaan mutta silti katolinen kirkko käyttää suurta vaikutusvaltaa sosiaalisessa, poliittisessa ja kulttuurisessa elämässä
EU ja kristilliset kirkot
1997 Amsterdamin sopimus
"Euroopan unioni kunnioittaa eikä puutu siihen asemaan, joka kirkoilla ja uskonnollisilla yhdistyksillä tai yhdyskunnilla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioissa"
takaa uskonnonvapauden
Valtioiden välinen yhteistyö edistää kirkkojen ekumeniaa
Ekumenia puolestaan edistää yhteisen Euroopan luomista
Kirkkojen yhtenä tehtävänä on muistuttaa eurooppalaisia siitä, että asioita tarkasteltaessa pitäisi ottaa huomioon koko maailma.
Full transcript