Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BiuletynPolonistyczny

No description
by

Sylwia Pikula

on 21 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BiuletynPolonistyczny

Historia
Źródło informacji o życiu naukowym
Personalizacja danych
Idea projektu
włączenie instytucji naukowych do społecznego dialogu upowszechniania nauki;


stworzenie przestrzeni informacyjnej dla poszczególnych dziedzin polonistyki;

Lata 1958-1991

Periodyk wydawany nie częściej niż raz na kwartał, przez Instytut Badań Literackich PAN, dostarczający zbiorczej informacji o pracach z zakresu teorii i historii literatury polskiej, znajdujących się w toku opracowywania, w druku, a także złożonych w redakcjach.

1995 - Zjazd Polonistów

Postulat przedstawicieli środowiska naukowego, dotyczący potrzeby
rejestracji
prac z zakresu nauki o literaturze polskiej, znajdujących się w trakcie opracowania.


Redagowanie w sieci
Lata 1996-1997

Podjęcie próby reaktywowania kwartalnika przez IBL i Komitet Nauk o Literaturze.
2001 — Projekt Elektronicznego Biuletynu KNoL PAN

Jednym z proponowanych rozwiązań redakcyjnych była metoda wprowadzania danych nawiązująca do idei
programowania rozproszonego.Lata 2010-2013
Nowa koncepcja Biuletynu
Październik 2011 r.

Prezentacja projektu wykorzystującego nowoczesne narzędzia informacji naukowej podczas Zjazdu Polonistów w Katowicach.
Listopad 2011 r.

Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Propozycja spotkania przedstawicieli gotowych do współpracy polonistyk, poświęconego w całości koncepcji i organizacji Biuletynu, zorganizowanego w Instytucie Badań Literackich.
4 kwietnia 2014 r.


Spotkanie przedstawicieli środowiska polonistycznego, zorganizowane przez Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL
w związku z reaktywacją Biuletynu Polonistycznego.

W spotkaniu wzięło udział 36 przedstawicieli ośrodków polonistycznych z ok. 30 instytucji naukowych.

10 kwietnia 2015 r.

Pierwsze szkolenie dla
Redaktorów-koordynatorów, prezentacja wstępnej wersji.
Czerwiec 2015 r.


Biuletyn P


www.biuletynpolonistyczny.pl
Portal stworzony z myślą o
:

Z zawartych w nim informacji mogą korzystać
wszyscy
zainteresowani życiem naukowym i pracami badawczymi prowadzonymi na wydziałach polonistycznych.

Rejestracja i utworzenie konta daje możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności portalu, ich spersonalizowania (wybrania i zdefiniowania).
Wyszukiwarka
z właściwymi dla danego modułu, zróżnicowanymi kryteriami filtrowania
wyspecjalizowane narzędzie w pracy polonistów, aktywnie przez nich współtworzone i rozbudowywane o przydatne funkcjonalności, a także kronika życia naukowego
Idea
pracy rozproszone
j
Rola Redakcji
:

zatwierdzanie, rewizja i selekcja informacji,

uzupełnianie informacji spoza instytucji partnerskich,

opracowywanie struktury informacyjnej „Biuletynu”,

koordynacja prac międzyinstytucjonalnego zespołu.
Skład centralnej Redakcji:

Mariola Wilczak (koordynator projektu / redaktor naczelna)

Olga Zakolska (sekretarz projektu)

Sylwia Pikula (redaktor merytoryczny)

Przemysław Górecki (redaktor merytoryczny)
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy
Przedstawiciele instytucji naukowych (uczelni, ośrodków badawczych, instytucji i organizacji kultury), którzy przyjęli
na siebie odpowiedzialność
za uzupełnianie danych w obrębie swojej instytucji lub wydziału,zdalnie redagujący treści,
co najmniej raz w miesiącu,
w stałym kontakcie z redakcją w IBL.
Redaktorzy Wydziałowi
„Biuletyn Polonistyczny”
– prezentacja projektu
i perspektywy jego rozwoju

Współpraca
Wyspecjalizowane narzędzie
w pracy polonistów, aktywnie przez nich współtworzone
i rozbudowywane o przydatne funkcjonalności,
a także kronika życia naukowego.
Rada Biuletynu Polonistycznego:


• patronat merytoryczny nad projektem;

• opiniowanie kolejnych wersji projektu oraz planowanych rozwiązań;

• łącznik między redakcją „Biuletynu” a środowiskiem polonistycznym (także za granicą);

• honorowy charakter członkostwa.


Skład Rady – różne instytucje i środowiska:


1. dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW

2. dr Wojciech Hofmański (Uniwersytet Karola w Pradze)

3. prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński (KNoL)

4. prof. dr hab. Sławomir Kufel (Uniwersytet Zielonogórski)

5. prof. dr hab. Roman Loth (IBL PAN)

6. prof. dr hab. Luigi Marinelli (Uniwersytet “La Sapienza” w Rzymie)

7. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, prof. UZ

8. prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak (UAM) – przewodniczący Rady

9. prof. dr hab. Magdalena Popiel (UJ, MSSP)

10. prof. dr hab. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

11. prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)

12. dr Dorota Siwicka (IBL PAN)

13. prof. dr hab. Marek Stanisz (Uniwersytet Rzeszowski)


https://biuletynpolonistyczny.pl/badaczach,
studentach,
dydaktykach.


www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl
www.biuletynpolonistyczny.pl

Maj 2015 r.


Ogólnopolska Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich w Bielsku-Białej.


Idea projektu

nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej;


integracja w postaci bazy informacji o bieżącym życiu naukowym i ich prezentacja w przystępnej formie.
www.biuletynpolonistyczny.pl
Aktualne:przygotowywane i obronione prace doktorskie i habilitacyjne
(z odnośnikami do ew. wersji elektronicznych i streszczeń),

konkursy i stypendia dla humanistów,

oferty pracy.


www.biuletynpolonistyczny.pl
Aktualne
:
wydarzenia, projekty badawcze
Aktualne:
Wyspecjalizowane narzędzie
w pracy
polonistów
, aktywnie przez nich współtworzone
i rozbudowywane o przydatne funkcjonalności,
a także kronika życia naukowego.
Działania Koordynatora jako aktywny proces
Stworzenie sieci
lokalnych redaktorów
, działających w placówkach naukowych, odpowiadających
za uzupełnianie danych w obrębie swojego instytutu lub wydziału.
www.biuletynpolonistyczny.pl
10 października 2015
Premiera
Reaktywacja Biuletynu
IBL PAN i Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych

zawarło
umowę ramową
o współpracy przy wspólnych projektach dotyczących polonistyki zagranicznej,
szczególnie przy rozwoju "Biuletynu Polonistycznego",
jako platformy służącej środowisku polonistycznemu w kraju i za granicą.
23 lutego 2016 r.
Rozwój Biuletynu
www.biuletynpolonistyczny.pl
Podstawowe funkcje Biuletynu
Baza
danych
Czasopismo
23 marca Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował o wpisaniu tytułu prasowego „Biuletyn Polonistyczny” do księgi rejestrowej (na podstawie postanowienia z dnia 22 marca 2016 pod pozycją PR 19778).
Czasopismo
Dalszy rozwój czasopisma:

plany wprowadzenia m.in. działu artykułów problemowych, recenzji.
http://www.biuletynpolonistyczny.pl
23 marca Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował o wpisaniu tytułu prasowego „Biuletyn Polonistyczny” do księgi rejestrowej (na podstawie postanowienia z dnia 22 marca 2016 pod pozycją PR 19778).
Czasopismo
Dalszy rozwój czasopisma:

plany wprowadzenia m.in. działu artykułów problemowych, recenzji.
SPOŁECZNOŚĆ
WSPÓŁPRACA
Przedstawiciele instytucji naukowych (uczelni, ośrodków badawczych, instytucji i organizacji kultury), którzy przyjęli
na siebie odpowiedzialność
za uzupełnianie danych w obrębie swojej instytucji lub wydziału,zdalnie redagujący treści,
co najmniej raz w miesiącu,
w stałym kontakcie z redakcją w IBL.
www.biuletynpolonistyczny.pl
REDAKTORZY-KOORDYNATORZY I REPREZENTOWANE PRZEZ NICH INSTYTUCJE
1. Akademia Jana Długosza w Częstochowie - dr hab. Artur Żywiołek

2. Akademia Pomorska w Słupsku - dr hab. Anna Sobiecka

3. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - dr hab. Marek Bernacki

4. Katolicki Uniwersytet Lubelski - dr hab. Wiesław Pawlak

5. Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie - doc. dr Krystyna Syrnicka

6. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk - mgr Mariola Wilczak

7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

8. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

9. Uniwersytet Gdański - prof. dr hab. Maciej Michalski

10. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - mgr Barbara Łukaszewska

11. Uniwersytet Jagielloński - dr hab. Andrzej Juszczyk

12 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - dr Magdalena Płusa


21. Uniwersytet Rzeszowski - dr Wojciech Maryjka

22. Uniwersytet Szczeciński - dr Joanna Rychter

23. Uniwersytet Śląsk i- mgr Agnieszka Wójtowicz-Zając, mgr Jan Zając

24. Uniwersytet w Białymstoku - dr Grzegorz Czerwiński

25. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - dr hab. Grzegorz Igliński

26. Uniwersytet Warszawski - Wydział "Artes Liberales" - dr Przemysław Kaniecki

27. Uniwersytet Warszawski - Wydział Polonistyki - dr Piotr Kubiński

28. Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego - dr Irena Fedorowicz

29. Uniwersytet Wrocławski - dr hab. Ewa Grzęda , dr Maciej Adamski,
dr Małgorzata Misiak, dr Maciej Adamski, mgr Tobiasz Papuczys,
mgr Adam Flamma

30. Uniwersytet Zielonogórski - dr Magdalena Jurewicz-Nowak

31. Biblioteka Narodowa

32. Instytut Książki
1. Katarzyna Burska (UŁ)
2. Małgorzata Burta (UKSW)
3. Alicja Dąbrowska (UKW)
4. Marek Dybizbański (UO)
5. Grzegorz Igliński (UWM)
6. Małgorzara Jurewicz-Nowak (UZ)
7. Andrzej Juszczyk (UJ)
8. Przemysław Kaniecki (Wydział Artes Liberales UW)
9. Piotr Kubiński (Wydział Polonistyki UW)
10. Barbara Łukaszewska (UAM)
11. Magdalena Płusa (UJK)
12. Joanna Rychter (USz)
13. Janusz Waligóra (AP)


Najwięcej treści do portalu wprowadzili:


13. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - dr Małgorzata Burta

14. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - dr hab. Alicja Dąbrowska

15. Uniwersytet Łódzki - dr Katarzyna Burska

16. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - dr hab. Aleksandra Chomiuk

17. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - dr Magdalena Bizior-Dombrowska

18. Uniwersytet Opolski - dr hab. Marek Dybizbański

19. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - dr Janusz Waligóra

20. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - dr Marcin Pliszka

Rola utworzonej 25 lutego 2016 roku strony Biuletynu Polonistycznego na Facebooku w promowaniu działalności Redaktorów


Od tego czasu do dnia 7 listopada 2016 r. stronę polubiły

osóbściśle związanych ze środowiskiem polonistycznym.
Rzeczywistych odbiorców jest o wiele więcej.
Setki odbiorców publikowanych postów
Funkcjonowanie Facebooka ma swoje odzwierciedlenie w liście zewnętrznych serwisów internetowych, z których korzystali użytkownicy Biuletynu Polonistycznego.
Analiza aktywności osób odwiedzających Facebooka pokazuje, że najbardziej interesujące z dotychczas umieszczanych informacji dotyczą:

- terminów
nadsyłania tekstów do czasopism naukowych;

-
konferencji;

-
programów konferencji.

Aktywność użytkowników portalu (liczba odsłon stron Biuletynu) znacząco wzrosła od pojawienia się strony na Facebooku.

Zasięg Biuletynu.
Aktywność Użytkowników (II-V 2016)
Wśród treści umieszczanych na portalu największym zainteresowaniem cieszą się

Wydarzenia
Oferty pracy
Konkursy

Zasięg Biuletynu
Liczba odwiedzin (II 2016-V 2016)
4 661 wizyt
18 297 wejść
4,3 działań na wizytę
12 239 unikalnych wejść
1 025 wszystkich wyszukań
405 pobrań
367 unikalnych pobrań
Zasięg Biuletynu
Mapa odwiedzin (X 2016-IX 2016)
IDEA PRACY ROZPROSZONEJ


wymiana wiedzy,
możliwość poszukiwania partnerów do projektów,
bezpośrednia wymiana kontaktów i informacji,
wspomaganie prowadzenia  badań,
aktywizacja  ośrodków  polonistycznych,
dokumentacja życia naukowego i tworzenie kroniki życia polonistycznego,
stymulowanie  rozwoju  i  upowszechnianie  dorobku  polskiej humanistyki

Efekty


platforma  networkingowa,
e-learning,
pierwsza kompletna baza polonistyk polskich i zagranicznych,
baza studiów polskich w kraju i za granicą,
dział informujący o nowościach wydawniczych,
dział "Narzędzia badawcze",
stworzenie bazy polonistycznych czasopism naukowych,
narzędzie do opracowania informacji, wizualizacji danych, tworzenia zestawień i analiz
Perspektywy
III Konferencja DARIAH-PL , „Inspiracje–Innowacje–Człowiek”,
8-9 listopada 2016 r., Poznań

stan za: 07.11..2016
Rozwój Biuletynu
23 marca Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował o wpisaniu tytułu prasowego „Biuletyn Polonistyczny”
do księgi rejestrowej (na podstawie postanowienia z dnia 22 marca 2016 pod pozycją PR 19778).
W przyszłości planowane są m. in.
Rozwój Biuletynu
Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem
Przetwarzania Informacji
redakcja@biuletynpolonistyczny.pl

Dziękujemy za uwagę
Full transcript