Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Krvni pritisak

No description
by

Nina Petronijevic

on 7 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Krvni pritisak

Krvni pritisak se može meriti indirektnom metodom koja se zasniva na spoljnoj kompresiji arterijskog krvnog suda. Ova metoda može biti:
palpatorna – omogućava tačno određivanje samo sistolnog pritiska.
auskultatorna – zbog primene stetoskopa (slušalica) omogućava tačno određivanje i sistolnog i dijastolnog pritiska.

Za merenje arterijskog pritiska koristi se aparat sa živinim stubom Riva-Roči i sa manometrom tipa Pašon, kao i drugi aparati.

Imajući u vidu da stalno raste broj osoba koje boluju od hipertenzije jako je značajan rad na zdravstvenom vaspitanju celokupne populacije za zdrav način života kako ne bi došlo do hipertenzije. To znači izbegavati faktore rizika, a to su: nepravilna ishrana, fizička neaktivnost, pušenje, upotreba alkohola, stres...

VENSKI KRVNI PRITISAK – centralni venski pritisak, CVP
Prilikom merenja krvnog pritiska dobijene vrednosti mogu da se izraze u kilopaskalima (kPa) ili u milimetrima živinog stuba ( mmHg).

1kPa = 7,5 mmHg

Primer:
sistolni – 17kPa x 7,5 = 129 mmHg ili 135mmHg / 7,5 = 18 kPa
dijastolni – 9kPa x 7,5 = 68 mmHg ili 75mmHg / 7,5 = 10 kPa

Poremećaji krvnog pritiska su:

Hipotenzija – stanje kada je sistolni pritisak ispod 13,3 kPa ( 100 mmHg). Javlja se kod nedovoljne količine cirkulišuće krvi i uvek je praćena ubrzanim, jedva opipljivim tzv. filiformnim pulsom. Hipotenzija se javlja kod hipotireoidizma, anemije, tuberkuloze,...
Hipertenzija – povišenje sistolnog pritiska iznad 20 kPa ( 150 mmHg) i dijastolnog iznad 12,66 kPa ( 96 mmHg).Krvni pritisak
je pritisak krvi na zidove krvnih sudova. On nastaje usled kretanja krvi u krvnim sudovima. Ukoliko je brzina kretanja krvi veća, utoliko je i krvni pritisak veći.

Krvni pritisak zavisi od:
stanja srca
stanja krvnih sudova
količine krvi u cirkulaciji
viskoznosti krvi

KRVNI
PRITISAK

Postoji nekoliko tipova povišenog arterijskog pritiska:
Sistolni tip – karakteriše samo povišen sistolni maksimalni pritisak, a dijastolni ostaje nepromenjen ( kod arterioskleroze).
Konvergentni tip – karakteriše povišen sistolni i dijastolni pritisak (esencijalna i renalna hipertenzija).
Divergentni tip – karakteriše povišen sistolni, a snižen dijastolni pritisak (kod hipertireoze, insuficijencije aorte i dr.).


U toku ispitivanja bolesnika nekada je potrebno izmeriti centralni venski pritisak (CVP). To je merenje pritiska u gornjoj šupljoj veni i desnoj pretkomori. Meri se direktnim uvođenjem polietilenskog katetera do velikih šupljih vena i srca.
Merenje CVP izvodi se u dobro opremljenim odeljenjima za intenzivnu negu ili u bolničkim odeljenjima po svim principima aseptičnog rada.

U odeljenju intenzivne nege i terapije, gde se neguju pacijenti čije su vitalne funkcije ugrožene i čije se stanje menja u vrlo kratkom vremenskom intervalu, vitalne funkcije se kontinuirano moraju pratiti. To se lako ostvaruje elektronskom tehnikom, odnosno pomoću monitora. Na njemu se kontinuirano prikazuju vrednost krvnog pritiska, frekvencija pulsa, EKG, respiracije i telesna temperatura. Ukoliko su vrednosti izmenjene u odnosu na postavljene parametre, emituje se alarm u vidu svetlosne i zvučne signalizacije. Međutim, aparati ne mogu da zamene budno oko medicinske sestre s obzirom na to da su , kao kod svih aparata, moguće greške.

U zavisnosti od vrste krvnog suda u kome se meri krvni pritisak, on može biti:
1. Arterijski krvni pritisak (tensio arterialis, TA)
2. Venski krvni pritisak (centralni venski pritisak, CVP)

Arterijski krvni pritisak je pritisak krvi na zidove arterijskih krvnih sudova i pritisak zidova arterija na cirkulišuću krv.

Može da bude:
sistolni (maksimalni) i
dijastolni (minimalni)


Sistolni
( maksimalni) krvni pritisak javlja se u arterijama posle 0,1 – 0,2s od početka sistole i iznosi:
15,96 – 18,62 kPa (120 – 140 mmHg).


Dijastolni
( minimalni) krvni pritisak javlja se u arterijama na kraju dijastole komora, a iznosi:
7,98 – 10,64 kPa (60 – 80 mmHg).
S obzirom da je organizam jako složena celina, bilo kakav poremećaj u njegovom radu može da se odrazi i na vitalne funkcije, pa samim tim i na arterijski krvni pritisak.

TA treba meriti u stanju mirovanja u ležećem ili sedećem položaju radi dobijanja pravih vrednosti.

Vrednosti krvnog pritiska koje se dobiju merenjem, upisuju se u temperaturnu listu u vidu razlomka, i to:
TA = sistolni / dijastolni , odnosno TA = 120 / 80 mmHg

Normalne vrednosti CVP iznose 3 – 10 cm vodenog stuba, mada po nekim autorima te vrednosti iznose 2 – 12 cm vodenog stuba.
Kod dekompenzovanog desnog srca CVP je 10 – 22 cm vodenog stuba, ali u izuzetno teškim slučajevima može iznositi i 30 cm vodenog stuba. U takvim slučajevima medicinska sestra zapaža nabrekle jugularne vene i njihovu pulsaciju.

Uticaj životnog doba na krvni pritisak:
autor: Irena Petronijević
1. Šta je arterijski krvni pritisak? (zaokruži tačne odgovore)
Palpatornom metodom se omogućava tačno određivanje: (zaokruži 1 tačan odgovor)
a) sistolnog i dijastolnog arterijskog krvnog pritiska
b) samo sistolnog arterijskog krvnog pritiska
c) samo dijastolnog arterijskog krvnog pritiska
Auskultatornom metodom se omogućava tačno određivanje: (zaokruži 1 tačan odgovor)
a) sistolnog i dijastolnog arterijskog krvnog pritiska
b) samo sistolnog arterijskog krvnog pritiska
c) samo dijastolnog arterijskog krvnog pritiska
Kako dete raste arterijski krvni pritisak:
a) raste
b) snižava se
c) ostaje isti

a) Odraz srčanog rada na perifernim arterijama
b) Pritisak krvi na zidove arterijskih krvnih sudova
c) Pritisak zidova arterija na cirkulišuću krv
d) Pritisak krvi na zidove krvnih sudova
Full transcript