Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LGBT MENURUT ISLAM

No description
by

haziq jj

on 12 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LGBT MENURUT ISLAM

LGBT MENURUT ISLAM
GAY
DEFINISI
BISEKSUAL
LESBIAN
Lesbian merujuk kepada wanita yang tarikan seksualnya hanya kepada wanita lain. Wanita yang tertarik kepada kedua-dua wanita dan lelaki selalunya dirujuk sebagai biseksual.

Perkataan lesbian berasal dari Lesbos iaitu sebuah pulau di Greece. Sappho, seorang penyajak wanita zaman dahulu yang tinggal di Lesbos, terkenal dengan sajak-sajaknya mengenai cinta.

Dalam pengertian Islam, Sihaq (lesbi) adalah apa yang terjadi antara wanita dengan wanita berupa gesekan dua farji kemaluan wanita.
HUKUM
Akan tetapi, tidaklah wajib padanya (yaitu dalam perbuatan lesbi) hukuman (bunuh) kerana tidak adanya ilaj walaupun disematkan kepada keduanya (dimaksud oleh Ibnul Qayyim dengan ucapannya “kepada keduanya” ialah seorang lelaki menggauli lelaki lain dengan kemaluan tanpa adanya ilaj dan seorang wanita yang menggauli wanita lain maka tidak terjadi ilaj padanya.)

nama zina secara umum, seperti zina mata, zina tangan, zina kaki, dan zina mulut

Tidaklah ada pada perbuatan lesbi, kecuali ta’zir” (Ta’zir adalah hukuman bagi para pelaku maksiat tidak sampai dibunuh.


Dalam penggunaan awal, perkataan ini bermaksud "ceria", "gembira", atau "terang", namun kini penggunaan sebegini tidak lagi biasa.

Kadangkala Gay juga merujuk kepada persamaan antara orang homoseksual, seperti dalam "sejarah gay", konsep ideologi budaya gay seperti dalam "muzik gay" atau "sensibiliti gay" yang tidak tepat.

Perkataan gay kadangkala digunakan untuk merujuk kepada cinta sama jantina, seperti dalam "perkahwinan gay".

Dari segi Islam, Liwath (homo seksual) adalah hubungan antara sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki), sedangkan hubungan antara wanita dengan wanita disebut lesbian.

Homo seksual adalah salah satu penyelewengan seksual, karena menyalahi sunnah Allah, dan menyalahi fitrah makhluk ciptaanNya

HUKUM
Hadith riwayat Ibn Abbas : “Sesiapa sahaja yang engkau dapati mengerjakan perbuatan homoseksual maka bunuhlah kedua pelakunya”. (riwayat Abu Dawud 4/158 , Ibn Majah 2/856 , al-Tirmizi 4/57 dan al-Daruquthni 3/124)
Ayat 1 (Al-A'raaf, Ayat 80)
Dan (Kami telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). Ingatlah takkala mereka berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah (homoseksual) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun (di dunia ini sebelummu)?

Ayat 2 (Al-A'raaf, Ayat 81)
Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

Ayat 3 (Huud, Ayat 78)
Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji (liwat, homoseksual). Luth berkata: "Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?"

Dwiseks merujuk kepada perasaan seksual yang tertarik kepada kedua-dua lelaki dan wanita.

Ada pendapat yang mengatakan kecenderungan seksual (orientasi seksual) seseorang itu berada di antara heteroseksual kepada homoseksual.

Seseorang mungkin heteroseksual tetapi mempunyai sedikit perasaan homoseksual atau sebaliknya.

Orientasi seksual yang menyukai lawan jenis sekaligus juga menyukai sesama jenis.

Menurut Krafft-Ebing, salah seorang seksologis Jerman mengistilahkan biseksual sebagai psychosexual hermaphroditism iaitu kewujudan dua keinginan seks yang berbeza dalam satu jantina atau kejadian wujudnya ciri-ciri lelaki danwanita dalam satu tubuh

Biseksual adalah istilah untuk orang yang tertarik secara seksualbaik terhadap lelaki mahupun perempuan.Biseksual juga didefinisikan sebagai orang yang memiliki ketertarikan secarapsikologi, emosional dan seksual kepada lelaki dan perempuan
TRANSEKSUAL
Transeksual atau transgender ialah satu keadaan di mana seseorang cenderung mengenalpasti diri mereka dengan gender yang tidak konsisten dengan jantina biologi mereka, dan biasanya mereka akan melakukan beberapa usaha perubatan untuk menukar keadaan fizikal mereka supaya menyerupai jantina berlawanan.

Menurut beberapa pengkaji, golongan transeksual mengalami kecelaruan gender iaitu merasai dirinya terperangkap dalam tubuh yang salah, di mana mereka berkeinginan untuk memiliki jantina yang berlawanan dari yang ditentukan kepada mereka sejak lahir
PUNCA BERLAKU LGBT
kebanyakkan ibu bapa pada zaman moden ini tidak menerapkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai murni pada anak-anak.

Pengaruh rakan sebaya dan persahabatan yang terlalu rapat sesama jantina juga menyebabkan terjadinya fenomena LGBT. LGBT juga dipercayai bermula disekolah dan institut pengajian tinggi yang berasrama penuh.

Pendedahan yang keterlaluan dengan bahan pornografi sama ada dari video, cakera padat, majalah serta internet mendorong mereka untuk melakukan perkara yang sama dan mereka merasa ingin mencuba sesuatu yang baru.

Pengaruh budaya barat merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya LGBT .


KESAN LGBT
Individu yang mengamalkan cara hidup homoseksual ini mungkin akan menghadapi tekanan dari segi mental dan emosi

Penglibatan mereka tidak dapat diterima secara keseluruhan kerana masyarakat merasakan terdapat jurang antara mereka dan orang lain.

Pengamalan seksual antara golongan ini menyebabkan mereka perlu lebih berhati-hati dan bertanggungjawab kepada kepelbagaian masalah kesihatan seperti AIDS dan STD.

Aktiviti mereka dianggap akan menimbulkan malu kepada keluarga

Golongan homoseksual ini juga akan mula membentuk institusi kekeluargaan mereka sendiri dan sekali gus akan memusnahkan populasi semulajadi dalam masyarakat sekali gus ia juga melibatkan masyarakat kerana aktiviti ini memusnahkan kekuatan moral.

Ia juga mencerminkan kemunduran dan apabila masyarakat menjadi terlalu terbuka, segala perbuatan yang di luar tabii manusia akan timbul dan ini menjadi faktor penggalak pada keruntuhan sahsiah masyarakat.
Full transcript