Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mekansal Biliş Becerisi ve Öğretimi

No description
by

Alper KAŞKAYA

on 28 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mekansal Biliş Becerisi ve Öğretimi

Sosyal Bilgilerde Mekânsal Biliş Becerisi Ve Öğretimi
Dünyayı tanıma ve çevreyi öğrenme ihtiyacı, insanların çevreye yönelik farklı zihinsel yapılar oluşturmasına yol açmıştır

Mekan Bilişi
Mekan Bilişi
Çevrenin Öğrenilmesi Süreci
Mekansal Biliş Becerisi ve Öğretimi
Sosyal Bilgilerde Mekansal Biliş Becerisi ve Öğretimi
Mekan Bilişi
Mekansal Biliş ve Bilişsel Haritalar
Mekansal Bilişin Gelişimi
Mekansal Bilişi Etkileyen Faktörler
Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Mekan Bilişi
Yrd. Doç. Dr. Alper KAŞKAYA
Mekansal Biliş
Bilişsel Haritalar
Zihin haritaları ise bu ürünün kartografik bir anlatımla görselleştirilmiş hali olarak tanımlamak mümkündür,
Zihin haritaları, insanların yerler hakkındaki düşüncelerinin harita benzeri gösterimidir. İnsanlar, bir kimseye yol tarif ederken kendi zihin haritalarını kullanırlar.
Zihin haritaları konusunda yapılan çalışmalar göstermiştir ki, insanların çevreye ait bilişsel yapılarında birtakım yanlışlıklar ve çarpıtmalar olabilmektedir. Coğrafi bilginin sistematik ve doğru olarak öğretilmesi, bu tür yanlış algılamaları ve çarpıtmaları önleyecektir

Mekân bilişi, insanların çevreyi algılama,
bilme ve anlamlandırmalarına
ilişkin süreçleri içerir.

Biliş, dünyayı öğrenme ve anlamayı içeren zihinsel faaliyetlerdir.

Algı , duyu organları tarafından alınan bilginin anlamlandırılması ve yorumlanması sürecidir

Çevresel Algı
Çevresel Biliş
Çevresel Değerlendirme
Mekân bilişini, “mekân ilişkilerinin, varlığının ve yapısının içsel ya da bilişsel tasviri ve kavranması; diğer bir deyişle,
düşüncedeki mekânın benimsenmiş yansıması ve tekrar yapılandırılması”
olarak tanımlamak mümkündür
Bilişsel Haritalar; bireyin günlük yaşantısında karşılaştığı mekansal çevrede edindiği göreceli konumların ve olgusal niteliklerin kazanıldığı, depolandığı ve hatırlandığı bir dizi psikolojik dönüşümün bir araya gelmesiyle oluşan bir süreçtir. Dolayısıyla bilişsel haritalar bütün bu sürecin herhangi bir anında elde edilen
ürün
olarak tanımlanabilir.
Bilişsel Haritaların Fonksiyonları
Bir kimsenin bulunduğu ortamdaki birtakım değişiklikler meydana geldiğinde, şematik uyum veya uyumsuzluğu incelerken, o yere ilişkin hafızadaki bilgi ile yeni verileri karşılaştırmada
bir referans noktası
olarak hizmet eder.

Yön bulma ve fiziki çevrenin araştırılması gibi çalışmaların planlanmasını sağlar.

Mekânın, genel özelliklerini yansıtan yapıların veya soyut tasvirlerin somutlaştırılmasına katkıda bulunur.

Mekân Bilişinin Gelişimi
Mekânı anlamlandırma ve mekâna uygun davranış geliştirme ihtiyacı, mekânsal bilişle ilgili çalışmaların yapılmasını gerektirmiştir. Psikologlar “
yer öğrenme
” ile “
tepki öğrenme
” arasındaki farkları tartışmışlar; pekiştirme olmadığı durumlarda da öğrenmenin gerçekleştiğini bulmuşlardır.
Mekan Bilişin Gelişimi
Mekânsal biliş, insan ve hayvanlarda mekânla ilgili bir düşünme biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonraları ise, günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözmede ihtiyaç duyulan mekânsal bilgilerin kodlanma, depolanma ve içsel olarak dönüştürülme şekli ile ilgili olarak gelişmiştir
Mekan Bilişin Gelişimi ile İlgili Teoriler
Mekânsal bilişin gelişimi ile ilgili teoriler, mekânla ilgili verilerin elde edilmesinden zihinsel olarak kalıcı bilgilere dönüştürülmesine kadar geçen süreci incelemişlerdir. Bu araştırmalar sonucunda, mekânsal bilginin
farklı gelişim dönemlerinde bulunan bireylerde farklı ilerleme veya gerileme gösterdiği
belirlenmiştir.
Mekânsal Bilişi Etkileyen Faktörler
Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Mekân Bilişi İlişkisi
Sosyal bilgiler dersi ile bireyin içinde yaşadığı hayata hazırlanması amaçlanmış-tır. Bunun için öncelikle bireyin yaşadığı çevreyi tanıması ve bu mekâna uygun davranış geliştirmesi gerekmektedir. Mekân, coğrafyanın (ilköğretim döneminde sosyal bilgilerin) temel araştırma ve çalışma alanlarından birisidir. Bir mekân bilimi olan coğrafyanın başlıca iki çalışma alanı, yer ve bu yerde üzerinde yaşayan insanın yerle olan ilişkisidir.
Sosyal Bilgiler Öğretimi Ve Mekân Bilişi İlişkisi
Gerek sosyal bilgiler dersinde gerekse diğer derslerde öğretilen coğrafi bilgiler, çocuklarda mekânsal bilişin gelişmesini sistematik olarak etkiler.
İlköğretim döneminde mekân bilişi ile ilgili konular, genellikle sosyal bilgiler dersinin sorumluluk alanına girmektedir.
İlköğretim döneminde edinilen tutum ve davranışların yaşam boyu etkisini muhafaza edeceği de göz önünde bulundurulursa, bu dönemde mekân bilişinin geliştirilmesinde sosyal bilgiler dersinin çok önemli bir fonksiyona sahip olduğu görülür.
Full transcript