Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CÁC KIỂU NHÀ NƯỚC TRONG LỊCH SỬ

No description
by

Vũ Híp

on 18 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CÁC KIỂU NHÀ NƯỚC TRONG LỊCH SỬ

CÁC KIỂU NHÀ NƯỚC TRONG LỊCH SỬ
Nhóm 5
Lớp : XDĐ & CQNN K31
designed by Péter Puklus for Prezi
TIÊU CHÍ
NHÀ NƯỚC BÓC LỘT
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
NHÀ NƯỚC CHỦ NÔ
NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN
NHÀ NƯỚC TƯ BẢN
Khái niệm
là tổ chức quyền lực chính trị của giai cấp chủ nô. Nó ra đời trên cơ sở tan rã của chế độ thị tộc, bộ lạc gắn liền với sự xuất hiện của chế độ tư hữu và sự phân chia xã hội thành các giai cấp đối kháng.
là tổ chức quyền lực chính trị của giai cấp địa chủ phong kiến, tương ứng với hình thái kinh tế - xã hội phong kiến.
là một trong những tổ chức chính trị của hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa, là công cụ duy trì nền thống trị của giai cấp tư sản đối với tầng lớp nhân dân lao động
là một trong những tổ chức chính trị cơ bản nhất của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, một công cụ quản lý mà Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo nhân dân tổ chức ra ,để qua đó nhân dân lao động thực hiện quyền và lợi ích của mình.
Giai cấp thống trị XH
Chủ nô
Địa chủ phong kiến
Tư sản
Nhân dân lao động
Cơ sở
hình thành
Chế độ sở hữu của giai cấp chủ nô với tư liệu sản xuất và nô lệ
Chế độ sở hữu của địa chủ phong kiến với tư liệu sản xuất và nô lệ
Quan hệ sản xuất dựa trên chế độ tư hữu tư bản về tư liệu sản xuất và giá trị thặng dư
Quan hệ sản xuất dựa trên chế độ công hữu vê tư liệu sản xuất
Bản chất
Là công cụ để thực hiện nền chuyên chính của giai cấp chủ nô, duy trì sự thống trị và bảo vệ lợi ích của chủ nô; đàn áp nô nệ và tầng lớp lao động khác
là công cụ trong tay giai cấp địa chủ phong kiến để thực hiện chuyên chính đối với giai cấp nông dân, thợ thủ công và các tầng lớp lao động khác, là phương tiện duy trì địa vị kinh tế, bảo vệ lợi ích và sự thống trị của giai cấp địa chủ phong kiến.
Là công cụ trong tay giai cấp tư sản để thực hiện nền chuyên chính tư sản đối với toàn xã hội.
Là công cụ để duy trì sự thống trị đa số với thiểu số là các giai cấp bóc lột, thực hiện dân chủ với đa số nhân dân lao động, chuyên chính với thiểu số bóc lột
Chức năng
- Củng cố và bảo vệ chế độ sở hữu tư nhân về TLSX và nô lệ
- Trấn áp sự phản kháng của nô lệ và các tầng lớp NDLĐ khác bằng quân sự kết hợp hạn chế khả năng tham gia của ND vào công việc NN
- Đàn áp và nô dịch về tư tưởng => triệt tiêu tinh thần đấu tranh, sức mạnh đòan kết
- KT-XH: tổ chức xây dựng công trình thủy lợi, khai hoang...; giải quyết các vấn đề XH
- Tiến hành chiến tranh xâm lược
- Phòng thủ và bảo vệ đât nước

- Bảo vệ quan hệ sản xuất PK, duy trì các hình thức bóc lột
- Trấn áp những người lao động bằng quân sự về tư tưởng => củng cố và bảo vệ quyền và địa vị thống trị
- Tiến hành chiến tranh xâm lược để mở rộng lãnh thổ
- Phòng thủ để bảo vệ đất nước và chống xâm lược
- Thiết lập các mối quan hệ ngoại giao hữu nghị quốc tế

- Củng cố và bảo vệ chế độ tư hữu tư sản: thực hiện bằng nhiều biện pháp
- Trấn áp, bảo vệ địa vị thống trị và thiết lập trật tự xã hội
- Tiến hành chiến tranh xâm lược
- Phòng thủ và bảo vệ đất nước
- Xúc tiến và thành lập các liên minh trên TG

- Xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật cào của CNXH gắn với cải thiện đời sống của nhân dân.
- Quản lý văn hóa- xã hội, để hình thành con người mới XHCN

Hình thức
- Hình thức chính thể: chính thể cộng; chính thể quân chủ
- Cấu trúc NN: tổ chức các cơ quan quyền lực từ Trung ương đến địa phương.

- Hình thức chính thể phổ biến: chính thể quân chủ với những biến dạng khác nhau
- Hình thức chính thể : chính thể quân chủ lập hiến và chính thể cộng hoà dân chủ tư sản (thể cộng hoà tổng thống, Cộng hoà đại nghị)
- Chính thể
- Cấu trúc nhà nước: liên bang hoặc đơn nhất
- Chế độ chính trị: sử dụng các biện pháp, phương pháp để bảo vệ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Bộ máy
Bộ máy Bộ máy nhà nước chủ nô ở giai đoạn đầu còn đơn giản, mang nhiều dấu ấn của tổ chức thị tộc, chủ nô là người lãnh đạo và là nhà chức trách. Về sau bộ máy phát triển hơn trong đó cảnh sát, quân đội, toà án là những bộ phận chủ yếu cấu thành bộ máy nhà nước.
Mang nặng tính quân sự, tập trung quan liêu gắn liền với chế độ đẳng cấp phong kiến. Các cơ quan mang nặng tính cưỡng chế như: quân đội, nhà tù, toà án. Cấu trúc bộ máy nhà nước phong kiến bao gồm: Vua, Bộ máy giúp việc nhà vua ở trung ương ( triều đình) và hệ thống quan lại giúp nhà vua ở địa phương.
Được tổ chức theo nguyên tắc phân chia quyền lực: quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp nhằm tạo ra cơ chế đối trọng kiềm chế nhau, kiểm soát nhau. Về cơ cấu có nghị viện, người đứng đầu nhà nước, chính phủ, hệ thống các toà án và chính quyền địa phương.
Hệ thống các cơ quan NN từ trung ương đến địa phương, được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc chung thống nhất, tạo thành một cơ chế đồng bộ nhằm thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của NN
NHẬN XÉT
NHÀ NƯỚC BÓC LỘT
NHÀ NƯỚC CHỦ NÔ
NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN
NHÀ NƯỚC TƯ BẢN
NHÀ NƯỚC
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
NX Riêng
NX Chung
Kết luận
Nhà nước chủ nô, Nhà nước phong kiến, Nhà nước tư sản đều có đặc điểm chung là kiểu nhà nước bóc lột. Chúng xuất hiện và tồn tại trên cơ sở chế độ tư hữu về TLSX, là công cụ duy trì và bảo vệ sự thống trị, lợi ích của giai cấp thống trị
Nhà nước XHCN là nhà nước kiểu mới, được xây dựng trên cơ sở chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về TLSX, là tổ chức quyền lực của nhân dân; có sứ mệnh xóa bỏ chế độ bóc lột, xây dựng CNXH và đi lên chủ nghĩa cộng sản.
Sự thay thế kiểu nhà nước này bằng kiểu nhà nước khác trong lịch sử là một quy luật tất yếu,khách quan của lịch sử.Mặc dù hiện nay,sự thay thế này diễn ra chưa hoàn toàn bởi nhà nước xã hội chủ nghĩa chưa được thiết lập trên toàn thế giới,nhưng trong tương lai,nhà nước tư sản sẽ tiêu vong,nhà nước xã hội chủ nghĩa-kiểu nhà nước tiến bộ nhất và là kiểu nhà nước cuối cùng trong lịch sử sẽ được xác lập trên toàn thế giới.Và,sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình,nhà nước xã hội chủ nghĩa sẽ tiêu vong,sau đó sẽ không còn một kiểu nhà nước nào khác nữa.


Lênin nhấn mạnh: "... Nhà nước chiếm hữu nô lệ bao giờ cũng là 1 bộ máy đem lại cho chủ nô quyền lực & khả năng cai trị tất cả những người nô lệ ... là một bộ máy để duy trì những người nô lệ trong địa vị phụ thuộc & và cho phép 1 bộ phận này của XH (giai cấp chủ nô) cưỡng bức và đàn áp bộ phận kia (giai cấp nô lệ).

- Một biểu tượng cho sự thống trị giai cấp địa chủ phong kiến.
- Quan hệ xã hội đặc trưng bởi chế độ chiếm hữu của địa chủ phong kiến với nông dân
- Giai cấp nông dân là công cụ lao động của địa chủ phong kiến, không có quyền tư hữu về tư liệu sản xuất
Lê Nin : Những hình thức của nhà nước tư sản thì hết sức khác nhau, nhưng thực chất chỉ là một: chung quy lại thì tất cả những nhà nước ấy, vô luận thế nào, cũng tất nhiên phải là nền chuyên chính tư sản
Nhà nước xã hội chủ nghĩa là bộ máy hành chính, cơ quan cưỡng chế đồng thời là một tổ chức quản lý kinh tế- xã hội, là công cụ xây dựng một xã hội bình đẳng, tự do và nhân đạo.
Full transcript