Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jaarverslaggeving, Epe, hoofdstuk 16 en 17

Hoofdtuk 16 en 17 Kapitaalbelangen en Consolidatie
by

Erwin Tuin

on 7 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jaarverslaggeving, Epe, hoofdstuk 16 en 17

Erwin Tuin
Kapitaalbelangen en
Consolidatie

Wettelijke vereisten dochtermaatschappij
(2:24a lid 1 BW)
Wet- en regelgeving Kapitaalbelangen
Dochtermaatschappijen

Deelnemingen

Beleggingen
1. Meer dan de helft van het stemrecht AVA, al dan niet:
- met andere dochtermaatschappijen
- middels stemovereenkomst

2. Meer dan de helft van de bestuurders en/of
commissarissen kunnen benoemen of ontslaan
- met andere dochtermaatschappijen
- middels stemovereenkomst

3. Volledig aansprakelijk voor de schulden van een VOF of
CV

N.B. Aan een van de drie voorwaarden moet worden
voldaan
Deelnemen
en consolideren

Wettelijke vereisten deelneming (2:24c BW)
Kapitaalverschaffing
- Voor eigen rekening
- Duurzaam bedoeld
- Ten behoeve van de eigen werkzaamheid van de rechtspersoon

Kapitaalbelangen van 20% of meer
- Wettelijk vermoeden van een deelneming
- Zowel middellijke en onmiddellijke belangen

Kwalificatie "deelneming" is van belang voor:
- Waardering (2:389)
- Rubricering (2:367 & 371)
Beleggingen (hoofdstuk 6 in Epe)
Niet
gericht op samenwerking

Doel is het rendabel maken van vermogen in casu het verkrijgen van opbrengsten

Duurzaam bestemd:
- de post effecten onder FVA


Niet duurzaam bestemd:
- de post effecten onder vlottende activa
Groepsmaatschappijen (2:24b BW)
Consolidatievrijstellingen (2:407 BW)
1. In de consolidatie te betrekken maatschappijen van te verwaarlozen
betekenis (2:407 lid 1 let.a BW)

2. Gegevens van in de consolidatie te betrekken maatschappij zijn
alleen te verkrijgen:
- tegen hoge kosten of
- met grote vertraging (2:407 lid 1 let.b BW)

3. Belang in de consolidatie te betrekken maatschappij wordt
aangehouden om te vervreemden (2:407 lid 1 let.c BW)

4. Kleine rechtspersonen (2:407 lid 2 let.a BW)

N.B. RJ: geval 3 pas bij verlies beslissende zeggenschap
Belangrijkste voorwaarden consolidatievrijstelling
tussenholding (2:408 BW)
1. Tussenholding moet zijn opgenomen in een geconsolideerde
jaarrekening

2. De geconsolideerde jaarrekening moet voldoen aan
voorschriften van de EU-Richtlijn dan wel
overeenkomstige normen zoals IFRS en gesteld zijn in het
Nederlands, Frans, Duits of Engels.

3. Niet door de AVA binnen 6 maanden na aanvang van het
boekjaar bezwaar is gemaakt

4. In de toelichting wordt de toepassing van de vrijstelling
vermeld
Inhoud consolidatievrijstelling
tussenholding (2:408 BW)
Geen geconsolideerde jaarrekening voor groepsdeel

Er behoeven geen gegevens te worden verstrekt omtrent het vermogen en resultaat van de niet-geconsolideerde deelnemingen
Rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar een groep vormen

Kenmerken van een groep:
- Economische eenheid
- Organisatorische verbondenheid
- Centrale leiding

N.B. Groepsmaatschappijen waarover
beslissende zeggenschap

kan

(!)
worden uitgeoefend:
opnemen in de geconsolideerde jaarrekening
Nog twee

"vrijstellingsbepalingen"

art. 2:402 BW
art. 2:403 BW
de zgn. 403-
verklaring (m)
en elk jaar een instemmings
verklaring (d)
De joint venture 2:409 BW
AIR FRANCE-KLM

Maar... met een vrijstelling o.b.v. 408 kan dit niet!
2:406.1 en 2:406.2
Nettovermogenswaarde en Goodwill
een voorbeeld
Full transcript