Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Makrong Kasanayang Pangwika

No description
by

on 14 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Makrong Kasanayang Pangwika

Kahulugan at Kahalagahan
Makrong Kasanayang Pangwika
Makrong Kasanayang Pangwika

A. Ugnayan ng mga Kasanayang Pangwika
B. Pakikinig
*Kahulugan at Kahalagahan
*Hakbang o Proseso at Antas
*Mga Teorya ng Pakikinig
*Tatlong Uri ng Pakikinig
*Layunin
*Panuntunan para sa Kritikal na Pakikinig
*Mga Elementong Nakaiimpluwensya at mga Sagabal
*Uri ng mga tagapakinig
*Paano Magiging Epektibong Tagapakinig
Kahalagahan ng Pakikinig
Uri ng Pakikinig
1. KASWAL
-Pampakondisyon lamang o kaya’y pampalipas oras na nakagawiang pakikinig.
Halimbawa’y nagiisa’t nakasanayan nang may naririnig habang may ibang ginagawa
Hindi seryoso ang ganitong pakikinig kaya walang layunin, tuloy, wala ring matandaan sa napakinggan.
2. IMPORMAL
-Karaniwan na ang ganitong uri ng pakikinig sa mga estudyante na tipong napilitan lamang dahil may dapat isagawang rekisito ng isang kurso.
Mangyari pa, may layunin pero pahapyaw lamang tuparin, basta makakuha ng konting impormasyon lamang tungkol sa itinakdang gawain.
3. KRITIKAL
-Kaakibat ng uring ito ang pagiging analitikal, ebalwativ at apresyativ. Masinsin ang level ng pagsusuri, tinitingnan lahat ng anggulo, ang pagkakatulad at pagkakaiba, gayundin ang reaksyon dito’t paghusga, sa gayon, mabigyan ng obhektibong pagpapahalaga.


Pakikinig
ay isang makrong kasanayang pangkomunikasyon na kinasasangkutan ng sensoring pandinig at pag-iisip.
Proseso at Antas ng Pakikinig
Ang pakikinig ay isang komplikadong proseso.
Hearing is a natural process, while listening is a skill.
Ang
hearing
ay limitado lamang sa pagtanggap ng pandinig sa mga tunog.
Ang
listening
ay kinapapalooban din ng pagkilala sa mga tunog, pag-alala sa naririnig at pagbibigay-kahulugan o pag-iinterpret sa tunog sa narinig.
matapos matanggap ng tainga ang isang tunog, agad ipinadadala ng mga auditory nerves ang signal ng tunog na iyon sa ating utak
sa madaling salita, ang pakikinig ay kumbinasyon ng pandinig, ng pagpapakahulugan at pag alala
Ang proseso ng pakiking ay nahahati sa iba't-ibang yugto:
1.
Resepsyon o pagdinig ng tunog
2. Rekognisyon o pagkilala sa tunog
3. Pagbibigay-kahulugan sa tunog na naririnig at nakilala
1. Appreciative na Pakikinig
-Gamitin ito sa pakikinig upang maaliw.
2. Pakikinig na Diskriminatori
-ginagamit ito para sa organisasyon at analisis ng mga datos na napakinggan. Sa antas na ito, inuunawa at inaalala ng tagapakinig ang mga impormasyong kanyang napakinggan
3. Mapanuring Pakikinig
-ebalweytib/selektibo ang pakikinig na ito. Ang tagapakinig ay bumubuo ng mga konsepto at gumagawa ng mga pagpasya ng balyu sa antas na ito.
Antas ng Pakikinig
4. Implayd na Pakikinig
-tinituklas ng isang tagapakinig ang mga mensaheng nakatago sa likod ng mga salitang naririnig ang hindi sinasabi ng tuwiran ay inaalam ng pagapakinig.
5. Internal na Pakikinig
-Pakikinig ito sa sarili. Pinagtutuunan dito ang mga pribadong kaisipan ng isang indibidwal na pilit niyang inuunawa at sinusuri.
1.
Ang pakikinig ay isang
mabilis at mabisang paraan ng pagkuha ng impormasyon
kaysa sa tuwirang pagbabasa.
2.
Ang pakikinig sa kapwa ay
daan upang ang bawat isa ay magkaunawaan at magkaroon ng mabuting palagayan
.
3.
Nakakatulong sa
pagpapalawak ng kaalaman
ng tao ang pakikinig.
4.
Ang pakikinig sa sinasabi ng kausap ay maaaring makatulong upang
maunawaan ang damdamin, kaisipan at maunawaan ang kanyang kinikilos, gawi at paniniwala
.
5.
Lumilikha rin ito ng
pagkakaisa
sa anumang uri ng grupo sa loob ng isang pamilya, pamayanan, paaralan o pamamalakad man ng isang uri ng pamahalaan.
6.
Sa pakikinig kailangan ng
ibayong konsentrasyon sa pag-unawa, pagtanda o paggunita
sa naririnig.

Panuntunan sa Kritikal na Pakikinig
Modelong Sier
Sensing
ito'y ang pagdinig sa mensahe
pagbibigay ng pokus sa pangkalahatang sinasabi ng ispiker
Hadlang
mahinang tinig ng tagasalita
ingay sa paligid
ingay na likha
Interpreting
dito nagaganap ang pag-unawa
wikang ginagamit sa komunikasyon
pagbigkas sa mga salita
Hadlang
nagaganap sa paghusga sa kahinaan at kalakasan ng mensahe (sang-ayon o di-sang-ayon; gusto o hindi gusto)
kailangang matukoy ang katunayan at ang opinyon ng tagapagsalita
personal na bias
ang opinyon ng tagapakinig
Evaluating
Hadlang
takda ng kahalagahan at kabuluhan ng mensahe
tinutukoy ang naitulong o naidagdag ng mensaheng napakinggan hindi lamang sa sarili kundi sa lahat ng tagapakinig
Responding
kung iisipin ng tagapakinig na walang makukuhang benepisiyo sa mensaheng napakingan
Hadlang
Mga Elementong Nakaiimpluwensya at mga Sagabal Pakikinig
Oras
Channel
Edad
Kasarian
Kultura
Konsepto sa sarili
Mga Sagabal
1. Mga Suliraning Eksternal
Nakapaloob dito ang mga distraksyong awral tulad ng ingay na likha ng bel, makina o malalakas na ulan. Ang mga problemang pasilidad tulad ng di-komportableng upuan, at ang labis na init o lamig ng temperatura.
2. Suliraning Mental
Ilang halimbawa nito ay ang preokupasyon o pag-iisip ng ibang bagay tulad ng mga problema o pangangarap nang gising. Maikakategorya rin sa ilalim nito ang pananakit ng ulo at kakulangan ng pag-iisip.
3. Iba pang mga Tanging Salik
Ilan sa mga ito ang labis na pagiging mahirap o komplikado ng isang kosepto, o labis na kadalian niyon na maaaring kawalan ng interes ng tagapakinig, lubos na magkasalungat na opinyon ng nagsasalita at tagapakinig at distraksyonh biswal tulad ng mannerisms at ang anyo ng nagsasalita.
Paano Maging Epektibong Tagapakinig
Pakinggan hindi lamang ang mga salita kundi maging ang mga kahulugan.
Tulungan ang kausap na linawin ang kanyang mensahe.
Ipagpaliban hanggat maaari ang iyong mga paghuhusga.
Kontrolin ang mga tugong emosyonal sa naririnig.
Pagtuunan ang mensahe.
Pagtuunan din ng pansin ang estraktura ng mensahe.
Patapusin ang kausap.
Salamat sa pakikinig :)
Layunin ng Pakikinig
Ang pakikinig ay isang kasanayang nangangailangan ng pag-unawa, pagbibigay-kahulugan, pagtataya at pagsasagawa ng anumang narinig. Dahil dito, mahalagang matandaan ang sumusunod na mga layunin nito:

1. makakuha at makapagpalitan ng impormasyon.
2. matamo ang pagkaunawa.
3. mapasaya ang sarili.
4. makibahagi sa pangyayaring nagaganap sa lipunan.
Sensing
Interpreting
Evaluating
Responding
Full transcript