Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Energi og krefter

No description
by

Birgitte Emilie

on 14 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Energi og krefter

Energi og Krefter Hva er energi?

Energi er...

Energi i mange former

Energiloven De dytter og drar Det som får noe til å skje De to hovedformene stillingsenergi


bevegelsesenergi Potensiell energi Kinetisk energi BEGREPER Hva er kraft? Kraft er..

Friksjon

Tyngde og masse Høyverdig og lavverdig energi Energiovergang
Energikjede Energikilde - Joule - For hver gang vi utnytter energien, blir den vanskeligere å utnytte neste gang.


- Høyverdig energi: lett
Eks: Elektrisk energi- Lavverdig energi: vannskelig
Eks: varme - Energien overføres
- Et ledd til et annet EKS: Muskler Sykkel energi i musklene bvegelsesenergi - Sola er hovedenergikilden- Energikilde = leddet som gir energi Energikjede - viser en rekke energioverganger Består av energikilder og energimottakere EKS: SOL GRESS KU MELK SYKKEL DYNAMO LYSPÆRE MUSKLER ENERGIMOTTAKER Leddet som mottar energi fra en energikilde Forteller ikke hva som skjer med all energien Fart og Akselerasjon TRAFIKKSIKKERHETSUTSYR eks. Begreper ARBEID Arbeid = overføre energi til en annen gjenstand med hjelp av kraft Newtonmeter (Nm)
Energien vi bruker/ overfører ved et arbeid skriver vi i Joule (J)
1 Newtonmeter = 1 Joule (altså det samme) W F S Arbeid= kraft x strekning Nm = N x m
( Engelsk formel W= work, F= force, s= strech )


( Nm= Newtonmeter, N= newton, m= meter ) W = f x s OPPGAVE Kåre dytter en sekk på 20kg opp en rampe som er 1,5m høy.

Kraften Kåre dytter med er 200N. Regnestykket blir da: - regne arbeidet EFFEKT Hvor raskt energien blir overført.
Målenheten watt (W)
Watt er det samme som j/s FORMEL: Effekt(W) = arbeidsenergi(J): tid(s) OPPGAVE Regne effekten Kåre fra forrige eksempel bruker 3 sekunder på å dytte sekken opp rampen. Effekten blir da: VARME • Varme = energioverføring grunnet temperaturforskjell.


• Energien strømmer fra et sted med høy temperatur til et sted med lav temperatur. Forteller hvor lang strekning en gjenstand beveger seg per tidsenhet .

Måles i km/t=kilometer i timen eller m/s= meter i sekundet Akslerasjon er når farten synker eller øker, altså fartsendring
Målenhet = m/s Formel: m/s = fartsendring : tid 2 2 Gjennomsnittsfart = strekning : tid OPPGAVE - regne gjennomsnittsfart Gudrun kjører fra Sandnes til Nærbø. Strekningen er 31km, og hun bruker 30 minutter på turen. Gjennomsnittsfarten hennes blir da: Gjør om til m/s 62 km/t * 3,6 = 16,7 - gjøre om til m/s 31 km * 0,5 = 62 km/t Sykkelhjelm

Bilbelte

Airbag Trafikksikkerhetsutstyr er altså designet for å øke støttiden --> senke akslerasjonen --> redde liv EGNE MENINGER KILDER Interresant
Spennende
Lærerrikt http://www.orangecountyinjuryattorneyblog.com/airbags.jpeg
http://www.linksidene.no/minskole/hoyland/pilot.nsf/ntr/D6A57031227F27C3C1257680004BFB35/$FILE/Disposisjon%20til%20kap%203%20energi.pdf
http://www.wikipedia.org/
+ Masse bilder Laget av Birgitte Skaget EKS
Full transcript