Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szelekció a tanárképzésben – nemzetközi kitekintés

No description
by

Gábor Halász

on 18 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szelekció a tanárképzésben – nemzetközi kitekintés

Szelekció a tanárképzésben
Az oktatás eredményessége
Középpontban a tanárok
A pályára kerülők szelekciója
A bekerülők számára vonzóvá kell tenni a pályát
Pedagógusképzés minőségi javulása
Szelekciós lehetőségek
A finn példa
Középiskolások pályaválasztása:
1. tanár
2. orvos
3. építész
4. jogász
Pályaválasztás során a fiúk és a lányok is a top 5 foglalkozásba választják a tanárt
2010-ben 660 tanítóképzős férőhelyre 6600 jelentkező volt, a férfi jelentkezők száma 5 éve folyamatosan növekszik
A pálya elismertsége az orvos, jogász pályáéval vetekszik
Tanári alkalmassági vizsga itthon
Hazai tanárképzés átalakítása: a képesítési követelmények felülvizsgálata, az osztatlan képzés bevezetése
A 2013/14. tanévtől az osztatlan tanárképzésben a felvételi eljárás során kötelező a szóbeli alkalmassági vizsga. (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet)
Fehérvári Anikó
Nemzetközi kitekintés
A gazdasági versenyképesség és oktatás minőségének kapcsolata
Hanushek, 2012
Vajon mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében?
McKinsey jelentés, 2007
Források
Hobson, A. J. et al. (2010), “International Approaches to Teacher Selection and Recruitment”, OECD Education Working Papers, No. 47, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5kmbphhh6qmx-en)
Hanushek, Eric A., and Ludger Woessmann. 2012a. "Do better schools lead to more growth? Cognitive
skills, economic outcomes, and causation." Journal of Economic Growth 17, no. 4 (December):
267-321.
Hanushek, Eric A., and Ludger Woessmann. 2012b. "Schooling, educational achievement, and the Latin
American growth puzzle." Journal of Development Economics 99, no. 2 (November): 497–512.
McKinsey jelentés, (2007): How the world’s best performing school systems came out on top
McKinsey jelentés, (2010): How the world’s most improved school systems keep getting better - See more at: http://mckinseyonsociety.com/how-the-worlds-most-improved-school-systems-keep-getting-better/#sthash.PxYg36wB.dpuf
Pasi Shalberg (2013): A finn példa, Nemzedékek tudása Tankönyvkiadó, Budapest
Finnország, Singapore, Alberta, New York, Chicago –
azért legsikeresebbek, mert jó tanáraik vannak, akik jól tanítanak és minden gyerek sikeresen teljesít
Azokban az országokban, ahol korán szétválnak az iskolai utak a korai szelekció révén (mint például Németország, Magyarország), a tanulók teljesítménye 15 éves korukban összességében alacsonyabb, mint azokban az országokban, ahol tovább tartják együtt a diákokat az iskolákban.
A második McKinsey-jelentés, 2009
az oktatási rendszer különböző fejlettségi fázisaiban más-más oktatáspolitikai intézkedések szolgálják leginkább a további fejlődés lehetőségét.

Négy fejlődési szintet különböztet meg:
I. szint
II. szint
III. szint
IV. szint
I. szint
A cél: alapvető olvasási és matematikai készségek elérése. Hogyan: az alacsony szintű tanári készségek fejlesztése, az oktatás minimum minőségi standardjainak kiépítése, az iskola tárgyi feltételek biztosítása
pl. Chile vagy Ghána
II. szint
A cél az oktatási rendszer alapjainak biztosítása
Hogyan: átláthatóság és elszámoltathatóság kialakítása, finanszírozási struktúra, mechanizmusok kialakítása, a tanulás tartalmának meghatározása.
Ezek a reformok mentek végbe pl. Lengyelország 2000-2002, Szlovénia 1995-2000
III. szint
Cél: a szakmaiság kialakítása
Hogyan: megfelelő tanári utánpótlás kialakítása, a tanárok minőségi képzése,
Tanárok továbbképzése a gyakorlatban, életpálya modell kialakítása, Iskolai autonómia kialakítása,
Ilyen reform volt Angliában és Hongkongban a 90-es években, Szlovéniában 2006-tól
IV. szint
A cél az egymástól való tanulás és innováció,
Hogyan: tanuló pedagógus közösségek kialakítása, az adminisztratív feladatok csökkentése, helyett a szakmai feladatok kerülnek előtérbe, az innovációba bevonják az iskola stakeholdereit is.
Példa: Hongkong, Korea, Szingapúr, Ontario oktatása
A pályán lévők minőségi javítása
Folyamatos szakmai fejlődés biztosítása
Értékelési, visszacsatolási rendszer
(Hobson, A. J. et al. (2010)
Típusai
Belépéskor
A képzésben
A pályára lépés során
Módszerei
Vizsga
Megfigyelés
Interjú
Portfólió
Gyakorlati feladat
Salhberg, 2013
A legjobb képességű és legtehetségesebb diákok választják a tanári hivatást (a 70-es évek óta egyetemi szintre emelték a képzést – tanítóképzést is) - a tudományos karrier lehetősége is fennáll (doktori képzés)
Szoros az együttműködés a szaktárgyi és a pedagógiai ismeretek oktatását végzők között. (együttműködés és koordináció a különböző karok között)
A tanárképzés kutatás alapú. (szakdolgozati követelmény: elmélet, módszertan, kritikai gondolkodás.)
A tanárképzés
A pályaalkalmassági vizsga elemei
Pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése, véleményezése.
A jelölt által szabadon választott pedagógiai jellegű olvasmányról szóló beszámoló értékelése.
A jelentkező által előzetesen megküldött motivációs levél alapján beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról, hogy miért kíván tanár lenni.
A pályaalkalmassági vizsga kutatása
A kutatás ideje: 2013. június-július
Terep: a teljes sokaság részt vett a vizsgálatban
(17 tanárképző központ)
Kutatási módszerek és eszközök:
Dokumentumelemzés (nemzetközi kitekintés, tanítói alkalmassági elemzése, felvi és intézményi saját adatok elemzése)
Online kérdőíves és interjús vizsgálat (vizsgabizottsági tagok, egy-egy központ felelősei)
Intézményi önértékelés (4 tanárképző központ)
Sajtóelemzés (2012 őszén és 2013 nyarán)
A kutatást végezte: OFI KÉK (Közreműködők:
Ercsei Kálmán,
Fehérvári Anikó,
Györgyi Zoltán,
Imre Anna,
Kállai Gabriella,
Kocsis Mihály,
Kurucz Orsolya Ágnes,
Nikitscher Péter,
Pálvölgyi Krisztián,
Sági Matild,
Széll Krisztián,
Szabó Zoltán,
Szemerszki Marianna)
Full transcript