Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

H4 - Wonen

Economisch bekeken
by

Danielle van den Brand

on 31 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of H4 - Wonen

H4 WONEN VMBO VT3 Paragraaf 1 - Op kamers H4 - Wonen Woningen heb je in alle soorten en maten, je kunt woningen huren of kopen. In paragraaf 1 en 2 komt het thema 'huren' aan bod, in paragraaf 3 en 4 'kopen'. Daarna in paragraaf 5 worden de verschillen besproken en als laatste, in paragraaf 6 en 7 leren we welke verplichtingen die je hebt wat betreft verzekeren, als je een eigen huis koopt of huurt. De huurder en de verhuurder sluiten een huurovereenkomst af. Hierin staan afspraken over de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder. de huurder:
moet de huur op tijd betalen;
moet de opzegtermijn in acht nemen;
heeft recht op een ongestoord woongenot

de verhuurder:
heeft recht op huur
kan de huur alleen opzeggen met een geldige reden
moet het verhuurde in goede staat houden geldige redenen voor het opzeggen van de huur:
- de huurder houdt zich niet aan de afspraken
- de verhuurder wil zelf in het huis gaan wonen en biedt vervangende woonruimte aan Als je een woning huurt heeft
dat voordelen en nadelen. voordelen:
- flexibel
- groot onderhoud is voor rekening van de verhuurder
- sociale woningbouw: zorgt ervoor dat er woningen met een lage huur zijn voor mensen met een laag inkomen

nadelen:
- je mag je huis niet verbouwen zonder toestemming van de verhuurder
- je bouwt geen vermogen op niet-geldige redenen voor het opzeggen van de huur:
- verkoop van het gehuurde (koop breekt geen huur)
- overlijden van de verhuurder (dood breekt geen huur) Er is een tekort aan goede en betaalbare kamers en woningen. Dit tekort betekent:
hoge huren voor kamerbewoners
hoge huren op de markt voor huurwoningen
hoge prijzen op de markt voor koopwoningen
een beperkte keuze voor veel woningzoekenden Paragraaf 2 Huur & onderhoud Belangrijke aanbieders van huurwoningen zijn woningbouwcorporaties.

Als je een laag inkomen hebt, kun je aanspraak maken op huurtoeslag. De overheid let bij het toekennen van huurtoeslag op de verhouding tussen huurprijs en
gezinsinkomen. Groot onderhoud - onderhoud waardoor de kwaliteit van een woning behouden blijft (Bijv: plaatsen CV-ketel of vloer leggen)

Klein onderhoud - onderhoud dat niet beslist noodzakelijk is voor het behoud van de kwaliteit van de woning (Bijv: muren verven, lampen ophangen) Als een huurovereenkomst wordt stopgezet, dient de huurder de woning in de oorspronkelijke staat achter te laten. de toestand waarin de woning zich bevindt bij het afsluiten van de huurovereenkomst Paragraaf 3 - Een eigen huis Veel mensen gaan voor ze een huis kopen naar de makelaar. De makelaar helpt bij het zoeken naar een geschikt huis. Is er een geschikt huis gevonden dan kan er geboden worden. De makelaar helpt bij het onderhandelen over de prijs. Als er een voorlopig koopcontract is, moet de hypotheek worden geregeld. Vaak wordt daarbij de hulp ingeroepen van een hypotheekadviseur. Hij weet waar je de beste passende hypotheek kunt krijgen. De werkelijke overdracht vindt plaats bij de notaris. Hij zorgt voor de transportakte (definitieve koopovereenkomst) en het inschrijven van de hypotheek in het kadaster. Als dat gebeurd is, wordt de verkoop gemeld aan het kadaster, waar de inschrijving in het register plaatsvindt. makelaar hypotheek-
adviseur notaris kadaster Je koopt een bestaande woning of een nieuwbouwwoning. De koper van een bestaande woning betaalt:
de aankoopprijs
de bijkomende kosten (kosten koper)
De koper van een nieuwbouwwoning betaalt geen bijkomende kosten:
de woning is dan vrij op naam (v.o.n.) Voorbeelden van bijkomende kosten zijn:
overdrachtsbelasting
notariskosten
makelaarskosten
afsluitkosten hypotheeklening In het voorlopige koopcontract zijn geregeld:
de aankoopprijs
de datum van aanvaarding
de ontbindende voorwaarden Paragraaf 4 - De woning financiering Voor de aankoop van een huis kun je een hypotheek nemen bij de bank. Bij zo'n lening is het huis onderpand van de lening. Voordelen:
je bouwt vermogen op;
je kunt je huis verbouwen zoals jij dat wilt;
je hebt een belastingvoordeel door de renteaftrek van je hypotheek.

Nadelen:
je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van je huis;
je bent minder flexibel. Voor- en nadelen van
het kopen van een huis het huis of gebouw dat verkocht wordt als een lener de rente en aflossing niet betaalt een lening waarbij een huis of gebouw onderpand is Het maximale bedrag van de hypotheek wordt bepaald door:
de hoogte van je inkomen
de getaxeerde waarde van het huis

De hypotheeklasten zijn:
de rente over de schuld
de aflossing van de schuld Paragraaf 5 - Huren of kopen? Sommige woonlasten zijn voor huurders en huiseigenaren gelijk (zie afbeelding 16 in werkboek blz. 72).

Woonlasten alleen voor huiseigenaren zijn:

rente en aflossing van de hypotheek
onroerendezaakbelasting (OZB)
premie opstalverzekering
groot onderhoud Paragraaf 6 - Goed verzekerd De premie van de inboedelverzekering en opstalverzekering:
is een promillage van het verzekerde bedrag
is afhankelijk van de kans op schade
wordt verhoogd met assurantiebelasting Het verzekerd bedrag is precies goed als het gelijk is aan:
de nieuwwaarde bij een inboedelverzekering
de herbouwwaarde bij een opstalverzekering Paragraaf 7 - Verzekeren een noodzaak Als je een eigen huis hebt, wil je het huis, en je spullen goed verzekeren. Hiervoor zijn twee belangrijke verzekeringen. inboedelverzekering opstalverzekering Verzekering tegen schade aan de duurzame spullen in een woning of gebouw door inbraak of brand. Verzekering tegen schade aan een woning of gebouw door brand, storm en bliksem. De nieuwwaarde/ herbouwwaarde is de waarde van een product als deze nieuw gekocht/ gebouwd zou moeten worden. onderverzekering = de verzekerde waarde is lager dan de werkelijke waarde.
bijvoorbeeld:
inboedelverzekering voor € 50.000,-
werkelijke waarde inboedel € 75.000,- Oververzekering = de verzekerde waarde is hoger dan de werkelijke waarde
bijvoorbeeld:
inboedelverzekering voor € 50.000,-
werkelijke waarde inboedel € 40.000,- Er is brand geweest, schade is € 40.000,-.
» Verzekering keert alleen werkelijke waarde, € 40.000,- uit. Er is brand geweest, schade is € 75.000,-.
» uitkering berekenen met de 'onderverzekeringsbreuk': verzekerd bedrag
----------------------- x schade
werkelijke waarde uitkering door verzekering = uitwerking: € 50. 000,-
-------------- x € 75.000,- = € 50.000,-
€ 75.000,- De uitkering van de verzekering is € 50.000,- Assurantiebelasting = belasting die de verzekerde tegelijk met de verzekeringspremie betaalt. Nota verzekeringsnemer VDB Schadeverzekeraar Polisnummer: 5688210 Inboedel verzekerd bedrag premie bedrag

kantoor € 40.000,- 3 %. € 120,-
woonhuis € 28.000,- 2,5 %. € 70,-
-----------
totaal € 190,-

assurantiebelasting 7 % € 13,30
___________
-----------
Door u te betalen: € 203,30 3 %. van € 40.000,- =
40.000 : 1000 x 3 = € 120,-

2,5 %. van € 28.000,- =
28.000 : 1000 x 2,5 = € 70,- Je kunt een verzekering afsluiten via een verzekeringsagent of rechtstreeks bij een verzekeraar (direct-writer). Een direct-writer is een verzekeraar waarbij je en verzekering kunt afsluiten zonder e bemiddeling van een verzekeringsagent. Een direct-writer:
rekent meestal lage premies
geeft geen onafhankelijk advies AVP-verzekering = aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
Een AVP-verzekering is een verzekering tegen de aansprakelijkheid voor schade die je toebrengt aan anderen. De AVP-verzekering vergoedt geen schade die met opzet is veroorzaakt. Een aantal verzekeringen houden rekening met een 'eigen risico'. Dat is het bedrag dat de verzekeraar aftrekt van de schade-uitkering aan de verzekerde. Hierdoor is de verzekeringspremie lager. Oefen-opdracht Floor heeft de inboedel van haar woning verzekerd bij VDB-schadeverzekeringen voor een waarde van € 45.000,-. Ze krijgt een nota voor de jaarpremie van haar inboedelverzekering. De premie wordt berekend met 3,5 %. over het verzekerde bedrag en ze moet 8% assurantiebelasting betalen. Welk bedrag moet Floor betalen?
Full transcript