Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Metaforen in Beeld

ill3
by

sarah lugthart

on 7 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Metaforen in Beeld

Metaforen in Beeld
Onderzoeksrapportage door Toni Mazel
(Lectoraat Beeldende Kunst)
Traditionele visie:
1. metafoor komt alleen in geschreven of gesproken taal voor
2. bedoeld als stijfiguur, voor esthetische of retorische doeleinden
3. gebaseerd op overeenkomst tussen twee entiteiten
George Lakoff en Mark Johnson: ‘Metaphors we live by’ (1980)
Metafoor als onmisbaar cognitief instrument:
het denken in metaforen is een middel om de wereld en onze ervaring vorm te geven.
Vier functies van metaforen:
1. Concretiseren
2. Nieuwe betekenis creëren
3. Begripsvorming
4. Beeldvorming
BEELDMETAFOREN
'source' (brondomein) en 'target' (doeldomein)
Shakespeare:
"All the world is a stage, and all the men and women merely players."
Aristoteles: metafoor als overdracht (metapherein=overdragen) naar andere contexten.
vb: economie als klimaat, infographics
Metafoor vult gaten in woordenschat: poot van stoel, voet van berg, hals van fles.
Nieuw terrein proberen we in verband te brengen met bekende.
Metaforen helpen culturele waarden uit het ene naar het andere gebied over te brengen.
De mens (t) is een wolf (s).
Chirurgen (t) zijn slagers (s).
Vragen die je kunt stellen bij analyse van beeldmetaforen:
Hoe onderscheid je de twee termen (t en s) van een metafoor?
Hoe bepaal je welke S en welke T is?
Welke eigenschappen worden geprojecteerd van S naar T?
Welke soort metafoor is het / welke categorie?
Forceville (1996, 2002) heeft de door Lakoff ontwikkelde terminologie toegepast op beeldmetaforen en onderscheidt 5 typen:

1. Beeldmetafoor met 1 afgebeelde term (S of T)
2. Beeldmetafoor met 2 afgebeelde termen (S en T)
3. Beeldvergelijking. Twee afgebeelde termen naast elkaar (S en T)
4. Tekst-beeld metafoor. Twee termen respectievelijk tekst of beeld (S of T)
5. Embodied metafoor. Een object (T) dat lijkt op een ander object (S)
'Le Violon d'Ingres' (1924), Man Ray
Animatie gebaseerd op werk van Fritz Kahn
Metaforen binnen de kunsten
'La Clef des Songes' (1930), René Magritte
Casestudies
'Venus met laden' (1936), Salvador Dali / Marcel Duchamp
Wat is T en wat is S, en is er nog wel sprake van een metafoor?
'L'Invention Collective (1995), René Magritte
hybridisatie
juxtapositie
substitutie
visuele retorica = overtuigen met beeld

dat kan met allerlei soorten stijlfiguren:
de metafoor is er één van

(andere stijlfiguren zijn: hyperbool, pastiche, vergelijking)

een metafoor “verduidelijkt een object of idee door een beschrijving van iets anders met gelijke karakteristieken.”
introductie metaforen
(uit: 'Beeldtaal. Perspectieven voor makers en gebruikers')
3 vormen:
verband tussen waardering van beeld en complexiteit:
juxtapositie minst complex, substitutie het meest

belang van context: reclame heeft andere belangen dan literair tijdschrift
context reclame
context actualiteit/opinie
context campagne
Rhonald Blommestijn
Joep Bertrams
kies een beeld (uit wat al voorbij is gekomen in les of eigen vondst) en bespreek de volgende punten:
- wat is hier target (doeldomein) en wat source (brondomein)?
- welke eigenschappen worden overgedragen van s naar t?
- tot welke categorie behoort de metafoor?
- welke functie heeft de metafoor?
- wat is je interpretatie van het beeld? Betrek hierbij ook de context (krant, reclame, etc.)
Opdracht voor analyse:
Pinterest (filter op thema)
behance.net
Juxtapoz Magazine
http://www.juxtapoz.com
http://www.thisissocontemporary.com
Tumblr
internet vs magazines/tijdschriften

- op internet veel cliché beelden, gerichter zoeken op illustratoren levert soms meer op
- zoekterm maakt veel verschil in wat je zult vinden*
- bij tijdschriften kun je dan weer niet filteren en is het soms gewoon bladeren tot je iets tegenkomt
- belang van context: staat de afbeelding in een krant of is het een 'los' beeld? (op internet is dit soms moeilijk te achterhalen)
aanpak:
* rond zoekterm mindmappen:
liefde relatie sex
voetbal namen spelers landen teams
voetbal termen
natuur milieu groen mens/cultuur/natuur
dieren wnf
boekwinkel stripwinkel bibliotheek
rommelmarkt (Kunststripbeurs)
http://erfgenaam.submarinechannel.com/
bronnen:
ooglijm.nl (geen nieuw materiaal maar wel archief)
Hard//Hoofd (online magazine)
http://www.illustrationdaily.com/
tips voor onderzoek
vb animatie/verhalend:
http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2012/nov/06/america-elect-graphic-novel
http://hardhoofd.com/2012/12/24/wenteling/
onderzoeksdossier (individueel)
1. (selectie) verzameld beeld met duidelijke indeling (thema, cliché of niet, context (maker, waar gevonden, etc.))
3. reflectie:
analyse beelden: stijlmiddelen zoals metafoor aanwijzen in gevonden beelden: metafoor of niet, evt andere stijlmiddelen
onderzoeksaanpak: hoe gezocht en wat leverde dat op? wat werkte wel, wat minder?

2. analyse van een zelf gekozen metafoor
WAAR OP TE LETTEN / CRITERIA:
- voorbeelden plaatsen in context
(krant, maker), analyse, bewust gemaakte keuzes

- kennis vakgenoten, wie tekent voor wat, wat spreekt je aan?

- relevante en scherpe conclusies/reflectie: context, wat werkte wel wat werkte niet (in onderzoeksaanpak, in analyse metaforen)

- structuur/ opbouw (heldere indeling)

- leesbaarheid/ verzorgd (besteed aandacht aan presentatie/spelling)

INHOUD:
Full transcript