Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Przekazanie usług w ITIL

No description
by

Patrycja Dudek

on 13 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Przekazanie usług w ITIL

Przekazanie usług w ITIL
Zarządzanie zmianami
Planowanie
i wsparcie przekazywania

Zakres
obejmuje zarządzanie cyklem życia każdego właściwie elementu konfiguracji. Proces ten zajmuje się także powiązaniami z zewnętrznymi
i wewnętrznymi dostawcami usług, którzy korzystają z zasobów i elementów konfiguracji, które wymagają ścisłej kontroli z racji, tego że są aktywami wspólnymi.
Cele
Rola przekazania usług w ITIL
Zasady fazy przekazywania usług
ITIL

Zarządzanie komponentami usług i konfiguracją
STRATEGIA USŁUG

PROJEKTOWANIE USŁUG
PRZEKAZANIE USŁUG
EKSPLOATACJA USŁUG
USTAWICZNE DOSKONALENIE
USŁUG
Information Technology Infrastructure Library
Ustalenie i wdrożenie polityki
oraz celu przekazania usług

Przestrzeganie metod
i procedur zarządzania IT

Maksymalne wykorzystanie
zasobów organizacji

Unikanie opóźnień
w dostawach

Kontrola i dyscyplina

Uznanie systemu transferu
wiedzy za narzędzie decyzyjne

Udzielanie odpowiednich
instrukcji pracownikom

W miarę możliwości poprawa
nowych lub modyfikacja
starych usług

Znaczenie dla biznesu
Metody i techniki
Powiązania
Ze swej natury proces SACM wspiera i łączy się z każdym innym procesem czy funkcją zarządzania usługami.

Opis procesu
metody, techniki,
powiązania
decydowanie o poziomie
zarządzania konfiguracją

definiowanie rodzaju
elementów konfiguracji

kontrola konfiguracji oraz zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontroli nad elementami konfiguracji

utrzymywanie odpowiedniego
statusu elementów konfiguracji

weryfikowanie czy dane elementy konfiguracji rzeczywiście istnieją, czy dokumentacja jest dokładna oraz czy dane elementy są zapisane w CMS.

wyzwania i ryzyka
wyzwania
ryzyka
Przekonanie personelu
technicznego do przyjęcia
polityki sprawdzania obecności.

Zachęcenie i uzasadnienie finansowania procesów SACM

Brak zaangażowania
i wsparcia ze strony
kierownictwa

Pokusa do koncentracji na technicznych kwestiach, kosztem tym usługowych i biznesowych

Z czasem degradacja dokładności informacji konfiguracyjnych

Ustalenie zbyt dużego zakresu działania co skutkuje nadmiernymi nakładami pieniędzy oraz pracy

Ustalenie zbyt małego zakresu działania co skutkuje niezbyt dużymi korzyściami dla firmy
CMS może stać się nieaktualny, przy rozmieszczaniu zasobów przez nieuprawniony do tego personel

zapewnienie integralności elementów konfiguracji z poszczególnymi konfiguracjami

identyfikowanie, kontrolowanie, zapisywanie, raportowanie i weryfikowanie usług oraz elementów konfiguracji

wspieranie wydajnościowego i efektywnego procesu zarządzania usługami

zapewnienie, że zasoby będą zidentyfikowane, kontrolowane, zarządzane i chronione

lepsze prognozowanie
śledzenie zmian z zgodzie z ich wymaganiami
rozwiązywanie incydentów i problemów
dostarczanie i gwarantowanie danego poziomu usług
lepsze przystosowanie firmy do standardów oraz zobowiązań prawno-regulacyjnych
wzrost możliwości biznesowych
identyfikowanie kosztów usług
odpowiednią opiekę nad środkami trwałymi

Rodzaje zmian
Cele
Krytyczne czynniki sukcesu
Metody i techniki
planowanie i kontrolowanie zmian
zrozumienie wpływów zmian
udzielanie autoryzacji zmianom i podejmowanie decyzji o zmianach
tworzenie harmonogramu zmian i wydań
komunikacja z interesariuszami
zapewnienie, że istnieją plany napraw
raporty kontrolne i miernicze
ciągły rozwój procesu

Najważniejsze czynności w obrębie procesu zarządzania zmianą
Akceptowanie zmian
nadawanie priorytetów oraz klasyfikacja zmian,
nadzór nad wpływem zmian,
koordynacja akceptacji dla zmian,
planowanie zmian,
koordynowanie toczących się zmian,
wykonanie przeglądów po wykonanych zmianach
dostarczanie informacji do kierownictwa oraz raportowanie jakości

odpowiadanie na zmiany biznesowe względem potrzeb firmy, przy jednoczesnym maksymalizowaniu wartości oraz redukcji incydentów, awarii i wymuszonych przeróbek
reagowanie na wnioski o zmianę
zapewnienie, że zmiany zostaną zapisane i ocenione oraz, że autoryzowane zmiany otrzymają odpowiedni priorytet i zostaną zaplanowane, przetestowane, wdrożone i zarchiwizowane w zorganizowany sposób.

Zmiana standardowa
Zmiana pilna
Zmiana normalna
Role
Menedżer ds. zmian

Rada ds. zmian

Rada ds. zmian pilnych

kontrola zmian

zdolność do wykonywania szybkich oraz adekwatnych zmian w oparciu o priorytety skorelowane z tymi pochodzącymi z biznesu,


zabezpieczanie usług podczas wykonywania zmian
Ryzyka
Brak zaangażowania w proces zarządzania zmianą ze strony organizacji, zarządu IT i jego personelu

Implementacja zmian bez procedur zarządzania zmianami.

Brak jasności w kwestii współpracy z innymi procesami.

Nadmierne zbiurokratyzowanie procesu, co może zaowocować wieloma opóźnienia w zakresie wdrożenia potrzebnych zmian
planowanie i koordynowanie przekazania zasobów usług w ramach struktur IT

ustalenie nowych lub zmiana obecnych usług zgodnie z przewidywanymi cenami, jakością oraz czasem

ustalenie nowych lub zmodyfikowanie obecnych systemów i narzędzi informowania kierownictwa

zapewnienie planów, które umożliwią firmie zmianę projektów

identyfikowanie, kontrolowanie i zarządzanie zagrożeniami

monitorowanie i rozwijanie wydajności usług w toku trwania całego cyklu przekazania usług

Cele procesu
opis procesu
Metody i techniki

Wyzwania i Ryzyka
definiowanie strategii przekazania, w tym m.in. politykę, rolę i obowiązki, standardy i struktury, kryteria sukcesu

przygotowanie procesu przekazania usługi, z uwzględnieniem przeglądu wejść czy przedłożonych wniosków o zmianę

planowanie i koordynowanie przekazania usługi, w tym wytwarzanie planów przekazywania usług, przegląd i koordynowanie planów wydań i rozmieszczeń usług

zapewnienie wsparcia procesom przekazania

Wyzwania
Budowanie relacji

Koordynowanie i nadawanie priorytetów usługom

Ryzyka
Brak informacji

Słabe relacje
z zespołami

Opóźnienie procesu

Brak danych
Full transcript