Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Карл Линнейн бүтээл

No description
by

Odko Ogii

on 22 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Карл Линнейн бүтээл

Карл Линнейн бүтээл
Амьд бие махбодын түүхэн хувьсах хөгжлийн тухай Ж.Б.Ламаркийн сургаал
Ж.Б.Ламарк биологи гэдэг гэр томъёог шинжлэх ухаанд анх оруулсан.
Ж.Б.Ламаркийн бүтээлийн онцлог
Биологи гэдэг нэр томъёог шинжлэх ухаанд анх оруулсан.
Градацийн зарчмыг боловсруулах . Энэ нь амьд бие энгийнээс нарийн ,доод хэлбэрээс боловронгуй дээд хэлбэр бий болно гэсэн ойлголт.
Эволюцийн анхны онолыг боловсруулсан боловч эволюцийн хөдөлгөгч хүчийг амьд бие бүхэнд байдаг “Дэвшин сайжрах дотоод эрмэлзлэл” гэж буруу тайлбарласан.
Метафизик үзлийг шүүмжилсэн.

Карл Линнейн бүтээлийн онцлог
Зүйл гэдэг нэр томъёог шинжлэх ухаанд анх оруулсан.
Хос нэршлийн зарчмыг боловсруулсан.
Анхны зохиомол ангиллын системийг боловсруулсан.
Метафизик үзлийг дэмждэг байсан.

Ламаркийн онолийг үнэлэх нь дэвшилттэй талууд
Амьд байгалийн эволюци хөгжлийн талаарх анхны онолыг боловсруулсан.
Амьд биеэс нэгтэй болох үзэл санааг анх дэвшүүлсэн зүйл хувирч өөрчлөгддөхийг нотолсон.
Дутагдалтай талууд нь
Эволюцийн хөдөлгөх хүчний тухай асуудлыг буруу шийдвэрлэсэн.
Карл Линнейн бүтээл
Энэ эрдэмтэн нь амьд бие махбодыг ангилах гэсэн оролдлого хийсэн. нь: Ангиллын энэ хандлага өнөөг хүртэл уламжлагдаж ирсэн.Гэвч энэ оролдлогыг эрдэмтэд зохиомол гэж үзсэн.Гэхдээ 8000 гаруй зүйлийн ургамал, 4000 гаруй зүйлийн амьтны бичиглэлийг үйлдэн биологийн нэгдсэн нэр томьёог шинжлэх ухаанд үндэслэсэн.К.Линнейн анх удаа төрөл, зүйл хоёрыг өөр өөр ухагдахуун болгон салгаж тус тусад нь латин нэрээр нэрлэх зарчмыг боловсруулсан .
Ангилал
К.Линнейн ургамлыг ангилах даа дохиур ,үр боловсрох орон шувууг ангилах даа хошууны сүүн тэжээлтэн амьтдыг ангилах даа шүдны бүцийг тус тусдан шалгуур болгосон

Карл Линней
(1707-1778)
Ж.Б.Ламарк
(1744-1829)
Ж.Б.Ламарк амьтадыг шатлалын зарчимын дагуу ангилсан түүхэн хувьсах хөгжлийн сумаар заасан.
Full transcript