Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

El rol del tutor dinamitzador

11 de març del 2013
by

Sònia Sánchez

on 21 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of El rol del tutor dinamitzador

El rol del tutor dinamitzador
Diploma de postgrau en Assessorament Financer
Inici del programa: període de familiarització
Tancament de programa
25 de març de 2013
La dinamització
Període lectiu:
Resolució de consultes
Període lectiu
Seguiment
Període lectiu
Novembre de 2014
Comprovar que tots els participants estan donats d’alta a l’aula virtual.
Comprovar que l’aula virtual té tots elements establerts i publicar guia d'estudi, calendari i document sobre titulació.
Enviar missatge de benvinguda
Detectar incidències, resoldre-les o transmetre-les a la gestora del programa.
Entre 25 de març i 7 d'abril
Dinamitzar el grup per afavorir la bona comunicació i fixar els aspectes claus de funcionament del programa:
missatge sobre COMUNICACIÓ.
missatge sobre el CALENDARI.
missatge sobre AVALUACIÓ.
Dinamitzar el grup per afavorir el seguiment del calendari i la bona comunicació en el grup.
Mantenir el diàleg amb els participants.
Orientar en l’estudi i fer un seguiment individualitzat dels participants.
Publicar i despublicar al campus virtual els recursos complementaris que puguin servir per millorar el procés d’aprenentatge dels participants.
Proporcionar al participant els criteris necessaris per a trobar, seleccionar i analitzar informació.
Donar resposta a les consultes dels participants en un termini de 2 dies lectius.
Detectar participants inactius i actius per reportar-ho a la gestora del programa.
Control de baixes un cop confirmades amb la gestora del programa i posterior comprovació de l’aula (altes incloses i baixes eliminades)
Gestionar i revisar a través de la plataforma les qualificacions dels participants al llarg del programa.
Corroborar que les notes han estat ben introduïdes mitjançant extraccions enviades per la gestora.
Mantenir contactes periòdics amb la gestora del programa per informar sobre el seguiment del programa.
En períodes d’examen controlar possibles incidències i reportar-ho a la gestora.
Enviar a la gestora el raports de seguiment establerts.
El tutor dinamitzador enviarà les
consultes de contingut
al tutor expert , fent còpia del missatge a la coordinadora acadèmica del programa (dafolz.academica@bsm.upF.edu).
Un cop el tutor expert li hagi resolt la consulta serà el tutor dinamitzador qui la transmetrà a el participant.
En la redacció dels missatges de resolució de consultes de contingut, el tutor dinamitzador haurà de corregir faltes ortogràfiques i adaptar el tractament del participant als criteris establerts.
El procediment habitual serà respondre com a membre de l’equip acadèmic parlant sempre en plural.
En casos excepcionals originats per la complexitat de la consulta, el tutor dinamitzador podrà explicar al participant que degut a l’especificitat de la consulta aquesta s’ha remès a l’autor de la unitat didàctica i expert en la matèria i que és ell qui ens ha transmès la resolució de consulta, que passem a detallar-li.
El tutor dinamitzador remetrà les
consultes de caire tecnològic
a la gestora de programa, qui remetrà la consulta al proveïdor tecnològic.
En segon terme, si la consulta té lloc en cap de setmana, es remetrà al participant al Suport Virtaula.
Les consultes restants (no de contingut, no tecnològiques) hauran de ser resoltes pel propi tutor dinamitzador emprant la informació relativa al funcionament del programa.
Davant de qualsevol dubte o especificitat, el tutor dinamitzador haurà de dirigir-se a la gestora del programa.
Revisar a través de la plataforma les qualificacions dels participants al llarg del programa i tancar les notes juntament amb gestora.
Comunicar als alumnes la seva APTITUD i gestionar l’expedició del seu títol.
Reclamar documentació pendent als participants. Estar en contacte amb la gestora per agilitzar el procés.
Enviar missatge de comiat al participant.
Tenir en compte
les particularitats
de Virtaula!
48 h
Avisar al participant
Reclamar al tutor expert
Alertar a la gestora
És la TD qui comunica les qualificaccions!
Full transcript