Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

uri ng buwis

No description
by

Chelsea Marie Rollorata

on 29 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of uri ng buwis

BUWIS SA HANAPBUHAY
Ang lahat ng propesyonal na may sariling pinagkakakitaan tulad ng abogado, doktor, dentista,
accountant, at iba pa ay nagbabayad ng buwis na ito.
TARIFF O IMPORT DUTY
Ito ang buwis na ipinapataw sa mga binibiling imported na produkto. Ipinapataw upang maisaayos ang ang paggamit o pagkonsumo ng produkto.
COMMUNITY TAX
Ito ay kilala sa tawag na sedula. Binabayaran ito ng mga mamamayan may hanapbuhay o wala na nasa edad na 18 pataas. Ang lokal na pamahalaan ang nag-iisyu nito.
BUWIS SA ARI ARIAN
Ang lahat ng ari-arian na namana, binili, at tinanggap bilang regalo o donasyon ay pinapatawan ng buwis na ito ayon sa market value ng ari-arian, tulad ng bahay at lupa.
May iba't ibang uri ng buwis na sinisingil ng pamahalaan upang makalikom ng pondo.
SALES TAX
Pangkalahatang buwis na ipinapataw sa binibiling produkto at serbisyo tulad ng Value Added Tax.
uri ng buwis
EXCISE TAX
Buwis na ipinapataw sa lahat ng produktong kinokonsumo sa Pilipinas. Ito ay maaring inangkat man o gawa dito.
AD VALOREM TAX
Batay sa halaga ng ari-arian na magagamit ng ibang partido sa pag-utang. Ito ay nangangahulugan ng bagay na nasa pagitan ng pomalisado at makataong pautang

Ang buwis na ito ay inaayon sa
volume ng produktong ginagawa at ipinagbibili.
Halimbawa:
-Tabako
-Sigarilyo
-Alak
- Fuel
SPECIFIC TAX
Ang buwis na ipinapataw sa tao o negosyo na nagbibili o bumibili ng mga produkto, ari-arian, at serbisyo. Ito ay isang buwis sa negosyo na ang kita ay di hihigit sa 500,000 pesos sa loob ng isang taon. Ito ay nakarehistro na Non-VAT.
Ito ang buwis na ipinapataw sa halaga ng produkto at serbisyo na kinukonsumo ng mga tao. Buwis ito sa negosyo sa bawat proseso na idinadaan upang maging yaring produkto. Ito ay reporma sa pagbubuwis na papalit sa percentage taxes ng mga negosyante.
VALUE ADDED TAX
Ito ay itinuturing na direktang buwis kung saan ang pagbabayad ay tuwirang ginagawa ng nagbabayad. Ito ang buwis na ipinapataw sa kita ng tao o kompanya. Ang binabayarang buwis ay nagkakaiba ayon sa laki ng kinita.
BUWIS SA KITA
PERCENTAGE TAX
Halimbawa:
Paglagay ng kasososyo ng pera sa korporasyon sa layuning siya ay mabayaran ng mas mabilis
Ito ay ayon sa halaga at prosesong pagbenta ng produkto, kasama ang produktong panggatong.
GROUP 1
SALAMAT SA PAKIKINIG!
GOD BLESS!
Borbe
Bueno
Madera
Rollorata
Balisi
Hernandez
Abad
Full transcript