Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ses Olayları

No description
by

pinar buker

on 11 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ses Olayları

SES OLAYLARI ÜNLÜLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI A. Ünlü Düşmesi:

omuz + u > omzu
oğul + u > oğlu
alın + ı > alnı

B. Ünlü Türemesi C. Ünlü Daralması: sakla + yor > saklıyor
dile + yor > diliyor
kutla + yor >kutluyor
A. Ünsüz Düşmesi: yumuşak + çık -> yumuşacık
minik + cik > minicik
küçük + cük > küçücük
ufak + cık -> ufacık

emir + i > emri
emir + etmek > emretmek
akıl + a > akla pazar + ertesi > pazartesi
biri + birine > birbirine
cuma + ertesi > cumartesi ne + için > niçin
kahve + altı > kahvaltı
ne + asıl > nasıl ileri + le > ilerlemek
koku + la > koklamak
ayır + ıntı > ayrıntı
savur + ul > savrulmak
devir + ik > devrik Ünlü düşmesini yazıda göstermemek
yazım yanlışına sebep olur. Dar-cık >dar a cık
Bir-cik > bir i cik
Az-cık > az ı cık
Yalnız > yap a yalnız
Çevre > çep e çevre
Gündüz >güp e gündüz NOT: "y" kaynaştırma ünsüzünden önce gelen "a, e" geniş
ünlülerindeki daralma yazıya geçirilmez.
Ancak "demek ve yemek" eylemleri bu kuralın dışındadır. de - y - ecek > diyecek
ye -y- ecek > yiyecek
sakla -y- acak
kutla - y – alım
dile - y - en
anla - y - abilir ÜNSÜZLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI yüksek + l > yükselmek
alçak + l > alçalmak
ufak + l > ufalmak B. Ünsüz Yumuşaması: Ekmek+i >Ekmeği
Sokak+a > Sokağa
Yurt+u > Yurdu
Kitap+ın > Kitabın
Yamaç+I > Yamacı
Ağaç+a > Ağaca Bu Kurala Uymayan Sözcükler:

a)Tek heceli sözcüklerden birçoğu:
İlk-i = İlki Kat-a = Kata Saç-ı = Saçı

b) Türkçeye yabancı dillerden gelen sözcükler:
millet + i = milleti
hukuk + u = hukuku
devlet + in = devletin

c) Özel isimlerdeki ünsüz yumuşaması yazıda gösterilmez :
İzmit + e = İzmit'e
Gölcük + ü = Gölcük'ü
Ahmet + i = Ahmet'i

d) Sözcük sonlarındaki yapım ve çatı eki "-t" ünlülerle karşılaşınca yumuşamaz.
Konut-u,
Taşıt-a, C. Ünsüz Sertleşmesi (Benzeşmesi) sokak + dan > sokaktan
balık + cı > balıkçı
şaş + gın > şaşkın
kitap – da > kitapta
simit - ci > simitçi
taş - gın > taşkın NOT: Bileşik sözcüklerde, terimlerde, başka dillerden dilimize ,geçmiş sözcüklerin gövdelerinde ünsüz benzeşmesi aranmaz. İlk + bahar
iç + güdü
dik + dörtgen
üçgen
istikbal
işgal... NOT: Özel isimlere ve sayılara gelen eklerde de ünsüz sertleşmesi
gerçekleşir ve ünsüz benzeşmesinin yazıda gösterilmemesi
yazım yanlışlığına neden olur. Yozgat’dan > Yozgat’tan
Başını hafifce öne eğdi. > “hafifçe” D. Ünsüz Türemesi: His etmek > hissetmek
Zan-ımca > zannımca
Ret etmek > reddetmek
Şık-ı > şıkkı (seçeneği) E. Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi:
(n-b dönüşümü) Sünbül > sümbül
Çarşanba > Çarşamba F. Kaynaştırma: Yolcu-n-un bakışları bizi tedirgin etti.

Ora-y-a ağla-y-a ağla-y-a gidiyorum.

O-n-a, buradan ayrılma-s-ı gerektiği-n-i söyledik.

Bu-n-a çok şaşırmıştı. G. Ulama: Elbiseyi Ankara’dan aldım.


Yolun ortasındaki çukur aylardır öylece duruyor. Not: Ulama olan sözcüklerin arasına noktalama işareti girerse ulama bozulur.
Full transcript