Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aust og Vest frå splittelse til samarbeid

Kalde Krigen
by

Marie Hansen

on 1 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aust og Vest frå splittelse til samarbeid

Aust og Vest frå splittelse til samarbeid
Jugoslavia 1948-1953
Josip Broz Tito var leiaren i Jugoslavia. Han bygde opp eit sterk kommunistparti, men ville ikkje la seg styre av Sovjetunionen og braut med landet i 1948. I 1953 blei Tito president i Jugoslavia. Han ville hindre at Sovjetunionen fekk innverknad på Balkan, og arbeidde med å etablera ein alliansefri samarbeid.
Josip Broz Tito 1892-1980
Etter at Tito døde blei Jugoslavia splittet
Josef Stalin
1878-1953
Nikita Sergejevitsj Khrusjtsjov

1894-1971
Etter at Stalin døyr in 1953 overtar Khrusjtsjov makta i Sovjetunionen. Gradevis gjer han landa i aust større fridom.
I 1953 braut det ut opprør i Aust-Tyskland. Folk var misnøgde med den harde økonomiske politikken i landet, samd undertrykkinga av folket.

Sovjetunionen sendte militærmakter for å slå ned på opprører
Aust-Tyskland 1953
Invasjon av Ungarn 1956
I 1956 braut det ut eit opprør mot dei Sovjetiske okkupantane i Ungarn. Dei reiv ned statuer av Stalin og kravde eit meir demokratisk samfunn. Sovjetiske stridsvogner rykka inn i landet for å slå ned på opprøret og Ungarn sin statsminister, Imre Nagy, vart arresterte, stilt for retten og skoten
Prahavåren 1968
Studentar i Praha protesterte mot bl.a sensur og restriksjoner på reising. I 1968 kom Aleksander Dubcek til makta i Tsjekkoslovakia. Han ynskja å innføre ein viss grad av marknadsøkonomi og lette på sensuren. Forbodet mot å reise ut av landet blei oppheva. Optimismen i som rådde i våren 1968 blei kalla Prahavåren.

21. august 1968 masjerte sovjetiske soldatar inn i landet og avsette Dubcek. Under invasjonen innførte den Sovjetiske leiaren Leonid Bresjnev Bresjnevdoktrinen: "Det er ei plikt å gripe inn når sosialismen er truga i eit sosialistisk land".

Polen 1970-1981
Mot slutten av 1970-åra braut det ut opprør i Polen. Folk var lei rasjonering, matmangel og lange køar framfor butikkane. Dei protesterte mot at samfunnet ikkje dekka grunnbehova deira. Uroa førte til ein ny fagforeiningsrørsle, Solidatiret.

Leiaren av Solidaritet, Lech Walesa, krevde bl.a høgare lønningar og demokratiske rettar. Kommunistpartiet i Polen nytta militærmakt til å drive Solidaritet under jorda i 1981.

Lech Walesa
1943-
Solidaritet
Solidaritet, en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper av individer. Begrepet er særlig blitt brukt i forbindelse med faglig og politisk kamp blant arbeidere og politiske organisasjoner på venstresiden, og i forbindelse med støtte til undertrykte folk i andre land, ikke minst den såkalte tredje verden"

Definisjon frå: www.snl.no
1985 kom Gorbatsjov til makta i Sovjetunionen. Han gjorde slutt på å slå ned på uroa i Vesten med militærmakt. Etter kvart reiv dei Baltiske statane seg fri frå Sovjetunionen, den starta i 1989 da Solidaritet vann det frie valet i Polen.
Mikhail Gorbatsjov
1931
Full transcript