Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Franġisku u Ġiaċinta Marto

No description
by

Theresa Formosa

on 7 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Franġisku u Ġiaċinta Marto

Franġisku u Ġiaċinta Marto
100 Sena mid-dehra tal-Madonna ġewwa Fatima
Fir-Rebbiegħa tal-1916 il-Madonna dehret lit-tlett itfal ġewwa r-raħal ċkejken ta' Fatima fil-Portugal.

It-tfal kien jisimhom Luċia Dos Santos; Fraġisku Marto; Ġiaċinta Marto

Huma kienu qed jirgħu in-ngħaġ meta bdiet tagħmel ix-xita u marru ġewwa għar biex jistkennu. Hemmhekk dehrilhom anġlu li qalilhom biex ma jibżgħux imma jinżlu għarkubtejjhom u miegħu jitolbu. L-anġlu dehrilhom tlett darbiet.

Wara, huma bdew jaraw Sinjura - il-Madonna - li dehritilhom sitt darbiet.

Imma min kienu dawn it-tlett it-tfal? Kellhom xi ħaġa speċjali biex raw dan kollu?
L-iktar li nafu huwa dwar Luċija għaliex hija għexet ħajja twila.

Hija mietet nhar it-13 ta' Frar 2005 (ta' 97) u kienet anke preżenti meta għamlu lill-kuġini tagħha - Franġisku u Ġiaċinta Marto - Beati.

Papa Franġisku, nhar il-Ħadd 13 ta' Mejju lil Franġisku u Ġiaċinta se jagħmilhom qaddisin.

Se jagħmilhom qaddisin għax raw il-Madonna jew għax għexu ħajja differenti?
Ftit informazzjoni dwar
Franġisku Marto
Twelid: 11 ta' Ġunju 1908
6 mis-7 ulied ta' Manuel u Olimpia Marto
F’Awwissu 1918, lejn it-tmiem tal-ewwel gwerra dinjija, Franġisku u Ġiaċinta mardu bl-influwenza, li dak iż-żmien kienet marda qerrieda.

F’April tas-sena ta’ wara, Franġisku, li kien jaf li t-tmiem tiegħu huwa viċin talab biex jirċievi għall-ewwel darba lil Ġesù Moħbi fl-Ewkaristija.

Huwa miet l-għada filgħodu, nhar l-4 t’April fl-10 ta’ filgħodu, b’dija fuq il-wiċċ mixrub tiegħu. Kien midfun fiċ-ċimiterju ta’ Fatima quddiem il-knisja parrokjali tal-post li iktar tard saret is-Santwarju ta’ Cova da Iria.
U Ġiaċinta min kienet?
Sentejn iżgħar minn Franġisku
Meta qabditha l-marda qerrieda tal-influwenza hija intbagħtet l-isptar. Qatt ma gergret għaliex is-Sinjura kienet avżata li hija kellha tmur f’żewġ sptarijiet, mhux biex tfiq imma biex tbati għall-imħabba t’Alla u s-salvazzjoni tal-midinbin. Hija damet fl-ewwel sptar għal xahrejn, fejn batiet ħafna taħt it-trattamenti li kienet ingħatat. Wara reġgħet lura id-dar. Iktar tard, meta qabditha l-marda tat-tuberkolożi hija ġiet mibgħuta f’orfanotrofju ġewwa Lisbona. Hemmhekk hija kienet ferħana ħafna għaliex setgħet tieħu sehem fil-quddiesa u żżur lil Ġesù Sagramentat. Imma ma damitx wisq hemm qabel ma bagħtuha fit-tieni sptar kif qaltilha l-Madonna. Ġiaċinta għamlet l-aħħar offerta tagħha permezz tal-mewt tagħha fis-solitudni. Il-ġisem tagħha jinsab fis-Santwarju ta’ Cova da Iria, fejn dehret il-Madonna.
Xtaq biss li jmur il-Ġenna!
Sar ħabib kbir ta' Ġesù fit-Tabernaklu - li hu kien isejjaħlu "Ġesù Moħbi".
Kien tifel kurraġuż ħafna!
Ma kienx iħobb jgħid ir-Rużarju!
Kien ġeneruż u tifel ġentili, mhux qaddis, imma predispost għall-grazzja li Alla daqt kien se jitfa’ fuqu!
Bdiet tagħmel ħafna sagrifiċċji
Bħal Franġisku wkoll kienet tipreferi tilgħab flok tgħid ir-Rużarju.
Kellha karratru ċajtieri u kienet tħobb tiżfen. Ir-Role Model tagħha kienet il-kuġina tagħha Luċija.
Full transcript