Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

INFORME FINANCER

No description
by

monica arpa paús

on 17 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of INFORME FINANCER

INFORME FINANCER
BERNEDA S.A. & JOMA SPORT S.A.

JOMA SPORT S.A.
JOMA SPORT S.A. te com activitat principal la fabricació en sèrie de calçat esportiu, realitzat mecànicament o a mà
així mateix com la seva venda i comercialització, en territori nacional com per la seva exportació.

RENDIBILITATS
BERNEDA S.A.
BERNEDA S.A. te com activitat principal la fabricació en sèrie de calçat esportiu.

Calçat realitzat mecànicament o a mà
Realitza la seva venda i comercialització
Opera en territori nacional i internacional.
El Balanç
MUNICH fabrica anualment més de
850.000 pars de sabates, el 46% esportives
i el 54% enfocades a la moda.
BERNEDA S.A. es la creadora de la marca MUNICH, calçat d'esport que va néixer a Barcelona el 1939
Joma va néixer l'any 1965 a mans del seu fundador Fructuoso López, en l'actualitat la marca comercialitza roba, sabates i accessoris esportius per a homes, dones i nens.
BERNEDA
Actiu corrent i no corrent: La societat ha experimentat una variació en el total del seu actiu, aquest s'ha vist reduït entre el 2012 i el 2013 en un 0.16%.
Patrimoni Net: En el darrer any ha augmentat en un 0,59%
Passiu: La partida de proveïdors s'ha vist incrementada en un 43.95%, mentre que ha experimentat una reducció del deute amb entitats de crèdit (74.70%).
JOMA SPORT
Actiu corrent i no corrent: L'empresa ha experimentat un fort increment tant en el seu actiu corrent com en el no corrent.
Patrimoni Net: De l'any 2012 al 2013 s'ha vist incrementat en 4,2 milions
Passiu: La major variació la trobem en el passiu corrent de l'empresa aixo es degut al augment de la partida de creditors i altres comptes a pagar.
XIFRA
DE
NEGOCIS
RECOMANACIONS
FUTURES
LA RENDIBILITAT DE JOMA SPORT S.A.
La rendibilitat econòmica ens es útil per comprar empreses del mateix sector.
Tant la RE com la RF ens mostra un bon resultat. Gràcies a la RE podem veure que la societat te molta capacitat per moure l'actiu que controla.

Aquests resultats ens indiquen que hi ha hagut una gestió adequada.
LA RENDIBILITAT DE BERNEDA S.A.
La rendibilitat de BERNEDA S.A. s'ha vist augmentada en aquest darrer any.

Aixó ens indica que hi han hagut canvis en la seva gestió que han afavorit els resultats de l'empresa.
Xifra de negocis BERNEDA S.A.
Com podem veure en aquesta taula la xifra de negocis de la societat ha decaigut en aquests últims cinc anys, experimentant una caiguda del 27%.

Com podem comprovar el pitjor any per BERNEDA S.A. va ser el 2012 amb una caiguda de gairabé un 21%
Xifra de negocis
JOMA SPORT S.A.
Com podem veure a la taula, JOMA SPORT S.A. ha multiplicat la seva xifra de negocis en aquests darrers cinc anys.
La única dada que podem ressaltar com a negativa es la variació del -18,52% que va experimentar en el resultat d'explotació del 2011.
Es important destacar que l'empresa JOMA SPORT ha experimentat un augment en les seves xifres de negocis mentre que BERNEDA S.A. ha decaigut en els últims anys.
Cal remarcar que tot i formar part del mateix sector i ser empreses competidores JOMA SPORT S.A te una major rendibilitat, i les seves xifres de negocis son força superiors a las de BERNEDA S.A.
BERNEDA S.A. El darrer any ha treballat amb la finalitat de reduir la rotació del seu estoc, la qual cosa li ha comportat una disminució en les pèrdues i el deteriorament de les mercaderies.
JOMA SPORT S.A. Ha de seguir els passos de BERNEDA per a intentar disminuir la seva rotació de mercaderies, ja que com podem observar en la compte de pèrdues i guanys ha sigut la principal causa de l'augment del seu passiu corrent.
Tot i així es BERNEDA S.A. La que ha de fer més millores a la seva empresa, caldria que renegocies les seves deutes amb les entitats de crèdit amb la finalitat de millorar els seus ràtios, també seria important augmentar el seu efectiu disponible, per últim el que hauria de fer es analitzar les partides de l'actiu no corrent com també les del passiu corrent amb la finalitat de reduir les partides de proveïdors i creditors comercials.
Els motius per els quals els principals canvis els ha de realitzar BERNEDA S.A. Es perquè les seves rendibilitats i xifra de negocis han disminuït en aquests últims anys, mentre que JOMA SPORT S.A. Ha augmentat de forma considerable tant els rendiments com la xifra de negocis.
Com podem observar a les taules de rendibilitat JOMA SPORT ha obtingut un RE i RF força més elevat que BERNEDA S.A
Per tant podem veure que les inversions realitzades per JOMA SPORT son força més prometedores que les de BERNEDA.
Full transcript