Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Schizofrenie

No description
by

Selin Özhan

on 19 June 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Schizofrenie

Schizofrenie Wat is het? Symptomen Achtergrond Enkele voorbeelden Behandeling Medicijnen Wat is het? Schizofrenie is een ernstige psychiatrische ziekte en kenmerkt zich in bijna alle gevallen door het optreden van psychoses. Het woord schizofrenie
betekent letterlijk "gespleten geest" Pysychoses zijn perioden waarin het contact met de realiteit ernstig is verstoord. Eventuele oorzaken van schizofrenie:
- Lichamelijke afwijkingen in de hersenen.
- Erfelijkheid speelt een belangrijke.
- Mogelijk bestaat er een genetische verwantschap tussen schizofrenie en de schizotypische persoonlijkheidsstoornis.
- Recent wordt vooral een geïntegreerd kwetsbaarheid-stressmodel gehanteerd. Symptomen Volgens de DSM-IV is er sprake van schizofrenie als twee of meer van de volgende symptomen, elk gedurende één maand een belangrijk deel van de tijd aanwezig (of korter bij succesvolle behandeling) zijn:

- Wanen
- Hallucinaties
- Negatieve symptomen
- Onsamenhangende spraak (bijv. frequent de draad kwijtraken of incoherentie)
- Ernstig chaotisch of katatoon gedrag (het willekeurig aannemen van inadequate of bizarre houdingen) wanen en hallucinaties - worden samen wel aangeduid als positieve symptomen. 'Positief' in de zin van: duidelijk aanwezig. De rest van de symptomen zijn negatieve symptomen, die verwijzen naar de afwezigheid of vervlakking van iets: daadkracht, emotie, spraak, gedachten. Achtergrond In Nederland lijdt ongeveer één op de honderd mensen aan schizofrenie; in totaal zo'n 150.000 mensen. Als beide ouders aan schizofrenie lijden heeft een kind ongeveer 50% kans de ziekte ook te krijgen. Tevens is bekend dat van eeneiïge tweelingen, waarvan de één schizofrenie heeft, de ander het in 50% van de gevallen ook heeft. Naast erfelijke factoren zouden problemen tijdens de zwangerschap, bijvoorbeeld een virusinfectie bij de moeder, of problemen bij de geboorte een rol kunnen spelen. De diagnose wordt gesteld aan de hand van geldende criteria binnen de psychiatrie. Onder diagnostiek wordt ook verstaan dat informatie wordt vergaard over de voorgeschiedenis, de gezins- en woonsituatie, school en eventueel werk, cultuur en religie en er moet een inventarisatie plaatsvinden van vaardigheden en beperkingen. Tijdens de fase van onderzoek vindt vaak al wel (antipsychotische) behandeling met medicijnen plaats. Enkele voorbeelden Silke, 26 jaar: Aan het eind van de zomer belandde ik in een psychose Kirsten, 19 jaar: Ik zag de meest vreemde gestalten die mij achterna zaten Tamara: “de blessure in mijn hoofd maakt me kwetsbaar” Behandeling De behandeling van schizofrenie bestaat naast het tegengaan van de ziekteverschijnselen uit het ondersteunen en leren omgaan met de handicap van een ernstige ziekte die niet overgaat. Het tegengaan van de ziekteverschijnselen, waarbij medicijnen een belangrijke rol spelen, vereist van de patiënten, familieleden en artsen een grote mate van samenwerking.Werking en bijwerkingen kunnen door familieleden worden bijgehouden en moeten door de arts worden opgetekend in het medisch dossier. Wanneer met medicijnen de psychotische verschijnselen op de achtergrond zijn geraakt moet er nog een heleboel gebeuren. Denk aan het helpen zoeken naar steunpunten voor de patiënt. Denk aan hardnekkige negatieve symptomen, aan het verdriet dat een ernstige ziekte met zich meebrengt, aan het voorkomen van terugval in psychose. Uiteindelijk zal er een verandering bij alle betrokkenen moeten optreden die maakt dat de patiënt zich beter staande kan houden en dat de persoonlijke ontwikkeling weer op gang kan komen. Medicijnen De medicijnen die tegen psychose bij schizofrenie worden gebruikt worden antipsychotica genoemd. De werking ervan berust op de regulering van de invloed die de zenuwen in de hersenen op elkaar hebben. Er zijn vaak bijwerkingen in het begin die daarna vanzelf weggaan Bijwerkingen:
- sedatie (slaperigheid)
- bloeddrukdaling en duizeligheid bij plotselinge houdingsverandering
- hartkloppingen
- trage ontlasting
-droge mond
- wazig zien
- verminderderde beweeglijkheid en spierstijfheid (Parkinsonisme)
- hormonale veranderingen
Full transcript