Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Уургийн бүтцийн тухай мэдээлэл(амин хүчлийн дэс дараалал)-ий

No description
by

Zolboo Burentsogt

on 6 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Уургийн бүтцийн тухай мэдээлэл(амин хүчлийн дэс дараалал)-ий

Уургийн бионийлэгжил

11E анги

ДНХ нь уургийн бүтцийн тухай мэдээлэл буюу амин хүчлийн дэс дарааллыг агуулдаг. Иймээс уураг нийлэгжих суурь нь ДНХ юм.

Бөөмөнд байгаа ДНХ-ын генетикийн мэдээллийг мРНХ өөртөө хуулан,бөөмийн бүрхүүлээр цитоплазмд орж рибосомын том жижиг хэсгүүд дээр сууж уураг нийлэгжүүлэхэд оролцоно.


Уураг нийлэгжих үйл явц
ДНХ-ийн аль нэг гинжийн азотлог сууриудын дэс дараалал мРНХ-д комплементар хослол байдлаар хуулбарлагдан буухыг траскрипци гэнэ.
1. Транскрипци
мРНХ хаанаас нийлэгжиж эхлэхийг промотор хэмээх ДНХ-н өвөрмөц хэсэг зааж өгнө. Промоторт РНХ-полимераза нэгдэж тэр хэсгээс эхлэн ДНХ-н эрч харьж задрах маягаар мРНХ нийлэгжиж эхэлнэ.
1.Транскрипци эхлэх шат
РНХ-полимераза ДНХ-ийн гинжийн дагуу урагшлах үед мРНХ-ийн молекул нийлэгжинэ.
Дэвсгэр ДНХ-ийн гинж дээрх азотлог сууриудаас мРНХ-ийн азотлог сууриуд нь комплементар зарчмын дагуу шууд хуулбарлагдан бууна.
2. мРНХ-ийн хэлхээ уртсах шат
Хуулбарлагдаж байгаа мРНХ-ийн нийлэгжилт нь ДНХ-ийн молекулын тодорхой терминатор цэгт очиж төгсөх үед транскрипци зогсож ДНХ-ийн нэг хэсэг дахин хоорондоо холбогдож хоймсон мушгиа бүтэцдээ эргэн шилжинэ.
Нийлэгжсэн мРНХ бөөмийн мембраны нүх сүвээр цитоплазм руу нэвтрэн рибосом дээр очдог.
3. Транскрипци төгсөх шат
мРНХ-ийн нуклеотидуудын дэс дараалал уургийн амин хүчлийн дэс дараалалд хөврөн буух үзэгдлийг трасляци гэнэ.(рибосомд явагдана)
2. Трансляци
Рибосомын жижиг хэсгийн гадаргуу дээр мРНХ магнийн ионы туламжтайгаар түр зуур холбогдоно. мРНХ дээрх нуклеотидуудын дэс дарааллыг гурав гурваар уншина.
1.мРНХ рибосомд нэгдэх
мРНХ дээр байгаа АУГ гэсэн мэдээллийг уншмагц трансляци эхлэнэ. Энэ үед рибосомын жижиг хэсгийн П үүр мРНХ-ийн АУГ кодонтой давхцаж байрладаг. АУГ-ийн эсрэг УАЦ гэсэн антикодон агуулсан өдөөгч зРНХ метионин амин хүчлийг өөртөө холбон А үүрээр дамжин П үүрт орж ирнэ. Үүний дараа рибосомын том хэсэг ирж жижиг хэсэгтэй нэгдэн Е,П,А үүрүүд бүтэн болно.
2.Трансляци эхлэх
Үүний тулд П ба А үүрэнд байгаа метионин,пролин амин хүчлүүдийн хооронд пептидийн холбоо үүсэхэд зРНХ метиониноос салж, Е үүрээр дамжин цитоплазмд шилжинэ. Үүний дараагийн 3 нуклеотидыг уншихад антикодон бүхий амин хүчлийг зРНХ өөртөө холбон П үүрт орж ирнэ. Энэ мэтчилэн амин хүчлүүд ээлжлэн залгагдан полипептидийн хэлхээ уртсана.
3. Полипептидийн хэлхээ уртсах
мРНХ-д байгаа нуклеотидыг “зогс” гэсэн команд өгөх хүртэл гурав гурваар уншина. Зогс гэсэн командыг УАА,УГА,УАГ гэсэн 3 триплет тодорхойлох бөгөөд аль нэгийг нь унших үед уургийн бионийлэгжилт дуусна.
4.Трансляци төгсөх
Happiness...
Team
Thanks for watching :)
Full transcript