Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

model dacum

makan
by

zack arial

on 3 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of model dacum

Model Decum Kurikulum Kemahiran Hidup PENDAHULUAN Dasar dacum Perangkaan bentuk kurikulum melibatkan pelbagai proses yang komplek dalam menghasilkan kurikulum yang berkualiti. Pembentukkannya memerlukan pengetahuan serta kemahiran yang pelbagai dari individu yang berbeza. Kaedah DACUM merupakan satu kaedah yang menjadi pilihan dalam mereka bentuk kurikulum di sekolah. Pekerja berpengalaman ialah sumber terbaik untuk menganalisa tugas dalam
bidang mereka.
Sebarang pekerjaan boleh digambarkan
dalam:
-Tanggungjawab
-Tugas
-Pengetahuan
-Kemahiran
-Karektor bersesuaian FALSAFAH DACUM -Pakar yang menjadi panel ini akan menamakan pekerjaan tersebut dan pengenalannya dahulu
-Fasilitator(jurucakap organisasi) menunjukkan dibahagian mana pekerja ini akan diletakkan dalamstruktur organisasi.
Panel perlu kenalpasti tanggungjawab (biasanya 5 hingga 12 bidang pekerjaan utama).
-Mengenalpasti tugas dalam pekerjaan mesti berkaitan dengan tanggungjawab.
-Selepas profil pekerjaan selesai, panel perlu mengesahkannya.
-Panel akan membentangkan kepada ketua paneluntuk dapatkan kepastian.
-Menganalisis pekerjaan dijalankan dahulu diikutianalisis tugas dalam pekerjaan itu pula.
-Tujuannya untuk kenalpasti setiap subtugas berkaitdengan tugas yang dinyatakan. Proses penggunaan kurikulum “DACUM” -Mereka bentuk kurikulum.

-Kaunseling dan pengambilan pelajar.

-Keperluan terhadap keperluan pelajar.

-Penilaian terhadap prestasi pekerjaan.

-Merekabentuk ujian ketrampilan.

-Menerangkan sesuatu pekerjaan. Analisis Dacum Biasanya digunakan Sebagai Asas Untuk: Pelajar mahir adalah paling sesuai menjelaskan tentang pekerjaan mereka sendiri

Sebarang pekerjaan boleh dijelaskan dengan berkesan dan mencukupi dalam bentuk tanggungjawab oleh pelajar yang berjaya melaksanakan tugas tersebut dengan baik

Kesemua tugas mempunyai implikasi terhadap pengetahuan dan sikap yang perlu ada pada pelajar untuk melaksanakan tugas dengan baik dan sempurna. definisi - DACUM adalah singkatan dari Develop A Curriculum (pengembangan kurikulum).

-DACUM adalah suatu pendekatan inovatif terhadap analisis sesuatu pekerjaan dan juga keadah yang berkesan dalam menentukan tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh sesorang individu (pekerja) (Finch and Crunkilton, 1989)

-DACUM adalah suatu pendekatan untuk merangka bentuk kurikulum. RABAITUL ADAWIAH BINTI ZAINAL ABIDIN D20101038929
MOHAMAD FIRDAUS BIN ISEROM D20101038928
NAZRI BIN MUHMAD D20101038937
ABDUL RAHMAN BIN ABDUL AZIZI D20102039730
MUHAMMAD BUKHARI BIN ZAMAN D20102039624
NUR AISHAH BINTI MANSOR D20111047800
FATIN NAJIHAH BINTI ABU BAKAR D2011047772 Pendekatan kaedah (cara, langkah-langkah, ) yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan tugas (mengatasi masalah dan lain-lain): dalam beberapa aspek, mereka terpaksa berbalik semula kepada perkara yang digunakan ketika mereka mula berusaha meningkatkan pembangunan dan kemajuan negara mereka.

Kamus Dewan Edisi Empat kurikulum skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah dan lain-lain, senarai kesemua mata pelajaran iaitu kursus pengajian di sekolah .
Kamus Dewan Edisi Empat DACUM terdiri daripada sehelai profil berkenaan pekerjaan yang dapat menggambarkan secara grafik tanggungjawab dan tugas yang terlibat dan perlu dilaksanaan dalam sesuatu bidang pekerjaan .
(Jones, 1989) Pengasas dacum Dibangunkan oleh sekumpulan pakar dalam bidang yang tertentu.

‘An innovative oocupational training model for curriculum development , which combine individualized trainee involvement and instruction, has been produced by Nova Scotia New Start’ - Proses bermula dengan mengenalpasti 6 atau 8 orang pekerja veteran yang boleh berkhidmat sebagai panel DACUM.

- Pekerja yang berpengalaman dua tahun atau lebih dalam bidang tersebut dianggap sebagai kakitangan berkualiti merujuk pada high performing incumbent workers. (HPIW). - Pekerja pakar boleh menerang dan mentakrifkan lebih tepat berbanding orang lain.
- Cara yang efektif untuk mentakrifkan pekerjaan dengan menerangkan secara tepat tugas yang dilakukan oleh pakar kerja.
- Semua tugas dilaksanakan dengan tepat, menetapkan beberapa pengetahuan, kemahiran, peralatan dan ciri-ciri pakerja. MODEL KOMPONEN KEMAHIRAN Model komponen kemahiran boleh diringkaskan berdasarkan anggapan berikut mengenai
persekitaran kerja:
- Peranan pekerja terhad.
- Fokus ke atas tugasan kerja.
- Fokus ke atas kecenderungan.
- Kemahiran akademik dan keturunan adalah asas untuk tugasan yang spesifik.
- Kemahiran yang tinggi bermakna melaksanakan lebih tugasan.
- Pengurus atau penyelia mempunyai kawalan. SECARA KHUSUSNYA, PROSEDUR MENGHASILKAN KURIKULUM MELALUI PENDEKATAN DACUM IALAH : 1) ANALISIS KEPERLUAN Kenal pasti masalah dan kenal pasti kumpulan sasaran. Menentukan objektif kepada keperluan latihan. 2) PEMILIHAN AHLI PANEL Pengurus penyelaras kurikulum memilih 2 orang ahli panel dalam bidang kursus yang akan di jalankan.
Panel akan menyenaraikan tingkahlaku,sikap,pengetahuan dan kemahiran dan juga kelengkapan yang di perlukan pengerusi membimbing ahli-ahli panel terutamanya tentang pendekatan dacum 3) SESI SUMBANGSARAN 4) MENGHASILKAN PROFIL KERJA Menghasilkan profil pekerjaan,bincang kan setiap item di dalam carta. 5) PEMILIHAN SEMULA PROFIL Perbincangan semula untuk memperbaiki dan memperbetulkan yang perlu. 6) PROFIL PEKERJAAN YANG LENGKAPBAGI SESUATU KURSUS. PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN DACUM PEKERJA MAHIR DAPAT MENGHURAIKAN PEKERJAAN MEREKA DENGAN LEBIH BAIK CARA BERKESAN MENDEFINISIKAN SESUATU PEKERJAAN DAN MENGAMBARKAN TUGAS MENGELAKKAN KEPERLUAN UNTUK MENERUSKAN PROGRAM P n P KEMAHIRAN YANG SUDAH DIPEROLEH. PENILAIAN BERDASARKAN PRESTASI PENILAIAN OLEH PELATIH DAN BUKANNYA TENAGA PEKERJA TUJUAN DACUM 1.Merancang rancangan masa panjagng dan pendek
2.Penyelesaian masalah
3.Merancang penetapan polisi
4.Merancang pembangunan laman web
5.Merancang kertas cadangan Fasa 1 -Sesi dacum melibatkan fasilitator untuk mengetuai panel pekerja pakar melalui perbincangan apa yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka

-Pekerja pakar berkongsi tugas-tugas yg mereka selesai di tempat kerja.

-Mereka berkongsi kemahiran,pengetahuan alat dan tingkahlaku yang mereka perlu ada untuk terus hidup di tempat kerja mereka.

-Fasilitator Dacum merakam maklumat pada kad yang disusun dalam pelbagai kategori.
-Maklumat dicatat dalam carta. Fasa 2 Pekerja pakar bertemu dengan pengurus, pelatih, instruktur, dan pakar2 kurikulum untukmenukar carta DACUM kepada kurikulum.
Sesi diketuai fasilitator Dacum
Walaupun fasa 1 carta berguna untuk menganalisis pekerjaan, ia bukan dalam format yg betul untuk kurikulum. -Dalam fasa2 carta fasa 1 disusun semula dalam bentuk “unit pengajaran”.
Unit pengajaran ini digunakan secara bersendirian atau dalam gabungan untuk membentuk satu siri kursus.

-Selepas ini telah ditentukan skop (masa)dan urutan (perintah kelas untuk ijazah atau program latihan)diputus oleh kumpulan.
Produk adalah draf kurikulum kasar. Fasa 3 Dalam fasa 3, fasa 2 draf kurikulum kasar ditukar oleh pengajar,kerusi jabatan, dekan dan jurulatih dan pengurus latihan ke dalam format yang boleh diterima oleh jawatan kuasa kurikulum kolej atau jabatan sumber manusia untuk perniagaan atau industri. -Selain itu, teks,ujian, kos overhed, persembahan power point, video, dan lain-lain bahan pengajaran boleh diwujudkan.
-Fasa boleh dilakukan dengan atau tanpa fasilitator Dacum.
-Produk sepenuhnya mendaftar kursus2 yang menyediakan pelajar untuk pekerjaan mereka Bagaimana dacum dilaksanakan?Memerlukan pemahaman awal pra perancangan 6-10 panel jawatankuasa terlibat kumpulan yang benar-benar mahir dalam bidang Fasilitator terlatih dan susunan bilik khas Penggunaan sistem Kad Fleksibel sebagai gambaran dan turutan Setiap panel perlu mengundi susunan kad tersebut Cara aplikasi dacum dalam pendidikan -Kenalpasti masalah‡
-Kenalpasti kumpulan sasaran
-‡menentukan objektif/analisis kepada keperluan dan latihan (tugas dan kemahiran yang perlu ada) TANGGUNGJAWAB Menggambarkan pekerjaan tertentu dari segiperlaksanaan.
Biasanya umum, tidak spesifik, pernyataan kerja yang mahu dilaksanakan.
Biasanya ada 6 hingga 12 jenis kerja  
 . TUGASAN -Ada mula dan akhir.
 
-Unit kerja terkecil dan hasilnya boleh dilihat.
 
-Boleh dilaksanakan dalam jangka masa pendek.
 
- Boleh dilaksanakan secara bebas.
 
- Boleh dipantau dan diukur
 
- Biasanya 6 hingga 20 tugas setiap tanggungjawab. -Asas untuk membangunkan satu program atau penyemakan semula program
-Time efficient-penyediaan jawatankuasa kerjadalam 1-2 hari dan bukannya berminggu
-Penglibatan bersungguh-sungguh setiap orang
-Kandungan berkualiti
-Kos efektif
-Perhubungan awam meluas Kebaikan model dacum Kesimpulan Proses Dacum sebagai
-Peralatan kualiti membantu organisasi
-Pekerja menimba banyak maklumat yang boleh digunakan untuk memperbaiki pekerja itu sendiri dari segi cara bekerja
-Mengembangkan pengurusan maklumat berkaitan kerja itu sendiri.
-Pencarian kualiti ini sebagai proses berterusan
- Proses Dacum merupakan peralatan bernilai membantu membuka jalan yang lebih luas.
Full transcript