Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

module 2.1

description
by

Station to Station B.V.

on 20 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of module 2.1

Netwijs opleiding
module 2.1
Een leerling ontwikkelt zichzelf
Uiteindelijk bepaal
ik wat er in de klas gebeurt
Leerlingen zijn van nature
nieuwsgierig
Het werk van de leerlingen
moet ertoe doen
De leerstof staat vast
Als de leraar praat, leren
de leerlingen niets
Overdracht
Interactie
Constructie
pedagogische visie
Bevorderen van de individuele
en sociale ontwikkeling
Voorbereiden op hun rol
in de samenleving
Een veilig pedagogisch klimaat bieden
Positieve verwachtingen uitspreken
Leerlingen medeverantwoordelijk
maken voor hun ontwikkeling
INFORMATIE
KENNIS
integratie
“Betekenisvol leren is leren dat
iets van jezelf wordt,
dat je raakt en verandert.”
Deelopdracht A: Opvattingen
Uitwerken van de opvattingen van de collega’s
Bron 2-1-3
Opvattingen leerkrachten
Deelopdracht B: Visie op leren
Wat zegt het schoolplan over
de visie van de school?
Welk mens- en kindbeeld komt hierin naar voren?
Welke pedagogische visie?
Welke visie op leren?
Hoe verhouden de uitgesproken visie en de opvattingen van de leerkrachten zich tot elkaar?
Leeft de visie op leren binnen de school?
Bron 2-1-4 – Visie op leren
Deelopdracht C
Uitwerken van de huidige werkwijze
en de bereidheid tot ontwikkeling.
Maak een analyse van de competenties van de leerkrachten
Klopt het beeld dat hieruit naar voren komt met je eigen waarnemingen?
Welke beeld ontstaat?
Welke conclusies trek je hier uit?
Bron 2-1-5; Competenties van de leerkrachten
In welke fase bevindt jóuw school zich?
Op de kar springen
De grote verwarring
Werken volgens plan
volledige integratie
Deelopdracht D: Gebruik ICT
Inventarisatie van het gebruik van ICT-toepassingen in de school
Bron 2-1-6 Inventarisatie educatieve programma’s en toepassingen
Voorbereiden en houden teamvergadering:
Tussen bijeenkomst 2 en 3

Deadline inleveren deelopdrachten:

uiterlijk 3 dagen voor de volgende bijeenkomst
Visie-oefening
evaluatie module 1
Full transcript